[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 12:15:15 UTC 2021


commit e34bc33a14264088196ebac6297cac8ac8e30d23
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 12:15:14 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 9 +++++++--
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 7a2657a4ce..078409c506 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -11112,6 +11112,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "In addition, our nodes do not allow SMTP traffic to be sent using our IPs."
 msgstr ""
+"Ek olarak, duraklarımız IP adreslerimizi kullanarak SMTP trafiği "
+"gönderilmesine izin vermez. "
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11119,6 +11121,9 @@ msgid ""
 "Upon investigation, it appears that the source of the spam is due to an "
 "abusive or compromised webmail gateway running at:"
 msgstr ""
+"İnceleme sonucunda, istenmeyen iletilerin kaynağının şu adreste çalışan "
+"kötüye kullanılmış ya da ele geçirilmiş bir web e-posta ağ geçidinden "
+"kaynaklandığı anlaşılıyor:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11128,12 +11133,12 @@ msgstr "<web server here>."
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Did you contact their abuse department?"
-msgstr ""
+msgstr "Onların kötüye kullanım bölümü ile görüştünüz mü?"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Google Groups Spam"
-msgstr ""
+msgstr "## Google Grupları İstenmeyen E-posta"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list