[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 25 18:45:13 UTC 2021


commit 603337a32588baf09f6d1f19f79f14cc7596226c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 25 18:45:12 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 35 ++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 28 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index add2fecc8f..75bf80e1b2 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6282,9 +6282,9 @@ msgid ""
 "abuse-templates)."
 msgstr ""
 "İşletmeciler kötüye kullanım şikayetlerini yanıtlamak için Tor tarafından "
-"hazırlanmış [Tor Kötüye Kullanım Yanıt Kalıpları](tor-abuse-templates) "
-"üzerinde değişiklik yaparak kendi kötüye kullanım kalıplarını "
-"hazırlayabilir."
+"hazırlanmış [Tor Kötüye Kullanım Şikayeti Yanıtlama Kalıpları](tor-abuse-"
+"templates) üzerinde değişiklik yaparak kendi kötüye kullanım şikayeti "
+"yanıtlama kalıplarını hazırlayabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -6337,7 +6337,7 @@ msgstr ""
 "hazırlanmış kötüye kullanım şikayeti yanıtlama kalıpları: [DMCA "
 "Kalıbı](https://github.com/coldhakca/abuse-"
 "templates/blob/master/dmca.template), [Genel Kötüye Kullanım Şikayeti "
-"Kalıbı](https://github.com/coldhakca/abuse-"
+"Yanıtlama Kalıbı](https://github.com/coldhakca/abuse-"
 "templates/blob/master/generic.template)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
@@ -8363,7 +8363,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "- Abuse letter templates: <https://community.torproject.org/relay/community-"
 "resources/tor-abuse-templates>"
-msgstr "- Kötüye kullanım mektubu kalıpları:"
+msgstr "- Kötüye kullanım şikayeti yanıtlama kalıpları:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
@@ -10822,12 +10822,12 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Tor Abuse Templates"
-msgstr ""
+msgstr "Tor Kötüye Kullanım Şikayeti Yanıtlama Kalıpları"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "How to handle abuse complaints"
-msgstr ""
+msgstr "Kötüye kullanım şikayetleri nasıl ele alınır"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10912,6 +10912,8 @@ msgid ""
 "This is the core idea that these abuse complaint templates attempt to instil"
 " in the recipient."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanım şikayeti yanıtlama kalıplarının alıcıya vermeye  çalıştığı "
+"temel fikir budur."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11484,6 +11486,8 @@ msgid ""
 "If a serious abuse complaint not covered by this template set arrives, the "
 "best answer is to follow a pattern with the complaining party."
 msgstr ""
+"Bu kalıp kümesinin kapsamadığı ciddi bir kötüye kullanım şikayeti alırsanız,"
+" en iyi yanıt, şikayetçi taraf ile bir model izlemektir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11676,6 +11680,8 @@ msgid ""
 "* Torservers [response template "
 "emails](https://www.torservers.net/wiki/abuse/templates)."
 msgstr ""
+"* Torservers [yanıtlama kalıbı "
+"e-postaları](https://www.torservers.net/wiki/abuse/templates)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/bad-relays/
 #: (content/relay/community-resources/bad-relays/contents+en.lrpage.subtitle)
@@ -12265,6 +12271,8 @@ msgid ""
 "Roughly 80% are automated reports, and the rest is usually satisfied with "
 "[our default reply](https://www.torservers.net/wiki/abuse/templates)."
 msgstr ""
+"Raporların %80 kadarı otomatiktir. Geri kalanı genellikle varsayılan "
+"yanıtımızdan tatmin olur(https://www.torservers.net/wiki/abuse/templates)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/
 #: (content/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -12281,6 +12289,11 @@ msgid ""
 "find many more templates for various scenarios on the [Tor Abuse "
 "Templates](/relay/community-resources/tor-abuse-templates/)."
 msgstr ""
+" Torservers.net üzerindeki "
+"kalıplara](https://www.torservers.net/wiki/abuse/templates) ek olarak, "
+"değişik senaryolar için hazırlanmış daha fazla kalıbı [Tor Şikayet Yanıtlama"
+" Kalıpları](/relay/community-resources/tor-abuse-templates/) bölümünde "
+"bulabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/
 #: (content/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -14931,6 +14944,11 @@ msgid ""
 "response templates](/relay/community-resources/tor-abuse-templates/) on the "
 "Tor Project's website."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanım şikayetlerine ve diğer sorulara yanıt vermek hakkında "
+"ayrıntılı bilgi almak için [Tor Kötüye Kullanım "
+"SSS](https://support.torproject.org/abuse) bölümüne ve Tor web sitesindeki "
+"[şikayet yanıtlama kalıpları](/relay/community-resources/tor-abuse-"
+"templates/) bölümüne bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/eff-tor-legal-faq/
 #: (content/relay/community-resources/eff-tor-legal-faq/contents+en.lrpage.body)
@@ -16334,6 +16352,9 @@ msgid ""
 "resources/tor-abuse-templates/) to help you respond to other types of abuse "
 "complaints, too.)"
 msgstr ""
+"(Tor Projesinde ayrıca diğer türdeki kötüye kullanım şikayetleri yanıtlamaya"
+" yardımcı olacak bir [şikayet toplama kalıpları kümesi](/relay/community-"
+"resources/tor-abuse-templates/) bulunur.)"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/eff-tor-legal-faq/tor-dmca-response/
 #: (content/relay/community-resources/eff-tor-legal-faq/tor-dmca-response/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list