[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 25 19:15:23 UTC 2021


commit 7ff4ab51909a74f4629dc95918acc8049b8137d1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 25 19:15:22 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 19 ++++++++++++++-----
 1 file changed, 14 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 75bf80e1b2..d8880c4b3e 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -10827,7 +10827,7 @@ msgstr "Tor Kötüye Kullanım Şikayeti Yanıtlama Kalıpları"
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "How to handle abuse complaints"
-msgstr "Kötüye kullanım şikayetleri nasıl ele alınır"
+msgstr "Kötüye kullanım şikayetleri ile nasıl ilgilenilir"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10840,6 +10840,8 @@ msgid ""
 "The best way to handle abuse complaints is to set up your exit node so that "
 "they are less likely to be sent in the first place."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanım şikayetleri ile ilgilenmenin en iyi yolu, baştan çıkış "
+"durağını şikayetlerin gönderilme olasılığını azaltacak şekilde kurmaktır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10849,6 +10851,10 @@ msgid ""
 "Guidelines](/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/) for more info, "
 "before reading this document."
 msgstr ""
+"Lütfen bu belgeyi okumadan önce ayrıntılı bilgi edinmek için [bir çıkış "
+"aktarıcısını en az rahatsızlık ile işletmek](https://blog.torproject.org"
+"/running-exit-node) ve [Tor çıkış aktarıcısı yönergeleri](/relay/community-"
+"resources/tor-exit-guidelines/) bölümlerine bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10856,11 +10862,14 @@ msgid ""
 "Below are a collection of letters you can use to respond to your ISP about "
 "their complaint in regards to your Tor exit server."
 msgstr ""
+"Aşağıda, İnternet hizmeti sağlayıcınızın Tor çıkış aktarıcınızla ilgili "
+"şikayetlerine yanıt vermek için kullanabileceğiniz bazı mektup kalıplarını "
+"bulabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Format and Philosophy of Templates"
-msgstr "## Biçim ve Kalıpların Felsefesi"
+msgstr "## Kalıpların Biçimi ve Felsefesi"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -10990,7 +10999,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Abuse Scenarios"
-msgstr ""
+msgstr "## Kötüye Kullanım Senaryoları"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11009,12 +11018,12 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Comment/Forum Spam"
-msgstr ""
+msgstr "## Yorum/Forum Ä°stenmeyen Ä°letileri "
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
 msgid "This does not mean that nothing can be done, however."
-msgstr ""
+msgstr "Ancak bu hiçbir şeyin yapılamayacağı anlamına gelmez."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list