[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 13:18:19 UTC 2021


commit 871a2b31f738be47c47a99b2e9a1f1a733aa2540
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 13:18:19 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 39 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 578cdb8304..d87842ac8f 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12499,19 +12499,19 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Does Tor get much abuse?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy Tor jest bardzo nadużywany?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Not much, in the grand scheme of things."
-msgstr ""
+msgstr "Niewiele, w ogólnym rozrachunku."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The network has been running since October 2003, and it's only generated a "
 "handful of complaints."
-msgstr ""
+msgstr "Sieć działa od Października 2003, i wygenerowała jedynie garść skarg."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12519,6 +12519,8 @@ msgid ""
 "Of course, like all privacy-oriented networks on the net, it attracts its "
 "share of jerks."
 msgstr ""
+"Oczywiście, jak wszystkie sieci skupiające się na prywatności w internecie, "
+"przyciąga wielu palantów."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12528,6 +12530,10 @@ msgid ""
 "complaints,\" so we hope our network is more sustainable than past attempts "
 "at anonymity networks."
 msgstr ""
+"Polityka wyjścia Tora pomaga odróżnić rolę osoby \"chcącej przekazać zasoby "
+"na rzecz sieci\", od osoby \"chętnej do zajmowania się skargami dotyczącymi "
+"nadużyć połączeń wyjściowych\", więc mamy nadzieję, że nasza sieć jest "
+"bardziej zrównoważona niż poprzednie próby stworzenia anonimowej sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12536,11 +12542,14 @@ msgid ""
 "/user-research/persona/), we feel that we're doing pretty well at striking a"
 " balance currently."
 msgstr ""
+"Ponieważ Tor ma [również wielu porządnych "
+"użytkowników](https://community.torproject.org/user-research/persona/), "
+"czujemy, że dość dobrze radzimy sobie z utrzymaniem balansu."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ip-for-legal-case/
 #: (content/abuse/ip-legal-case/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I have questions about a Tor IP address for a legal case."
-msgstr ""
+msgstr "Mam pytanie odnośnie adresu IP Tora dla sprawy prawnej."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ip-for-legal-case/
 #: (content/abuse/ip-legal-case/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12551,6 +12560,11 @@ msgid ""
 "directory](https://blog.torproject.org/blog/start-tor-legal-support-"
 "directory) of people who may be able to help you."
 msgstr ""
+"Przeczytaj [Często Zadawane Pytania dotyczące prawa, napisane przez "
+"prawników EFF](https://community.torproject.org/relay/community-resources"
+"/eff-tor-legal-faq/). Jest również ciągle rozwijający się [katalog "
+"prawny](https://blog.torproject.org/blog/start-tor-legal-support-directory) "
+"osób, które mogą być w stanie Ci pomóc."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ip-for-legal-case/
 #: (content/abuse/ip-legal-case/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12560,16 +12574,20 @@ msgid ""
 "tool](https://exonerator.torproject.org/) to query the historic Tor relay "
 "lists and get an answer."
 msgstr ""
+"Jeśli potrzebujesz sprawdzić czy konkretny adres IP był węzłem wyjściowym "
+"Tora w danym czasie, możesz użyć [narzędzia "
+"ExoneraTor](https://exonerator.torproject.org/), odpytujÄ…c o historyczne "
+"listy przekaźników Tor, w celu uzyskania odpowiedzi."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Tor is banned from the IRC network I want to use."
-msgstr ""
+msgstr "Tor jest zablokowany w sieci IRC, której chcę używać."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Sometimes jerks make use of Tor to troll IRC channels."
-msgstr ""
+msgstr "Czasem idioci używają Tora do trollowania na kanałach IRC."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12577,11 +12595,14 @@ msgid ""
 "This abuse results in IP-specific temporary bans (\"klines\" in IRC lingo), "
 "as the network operators try to keep the troll off of their network."
 msgstr ""
+"To nadużycie skutkuje okresową blokadą danego adresu IP (\"klin\" w żargonie"
+" IRC), jakoby operatorzy sieci próbują trzymać trolle z dala od ich sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This response underscores a fundamental flaw in IRC's security model:"
 msgstr ""
+"Ta odpowiedź podkreśla fundamentalną wadę w modelu bezpieczeństwa IRC:"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12589,6 +12610,8 @@ msgid ""
 "they assume that IP addresses equate to humans, and by banning the IP "
 "address they can ban the human."
 msgstr ""
+"zakładanie, że adres IP równa się ludziom, i poprzez blokowanie adresu IP, "
+"mogą również zablokować człowieka."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12597,6 +12620,8 @@ msgid ""
 "the literally millions of open proxies and compromised computers around the "
 "Internet."
 msgstr ""
+"W rzeczywistości, nie chodzi o to — wiele trolli rutynowo używa dosłownie "
+"milionów otwartych proxy i przejętych komputerów w całym Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12606,11 +12631,14 @@ msgid ""
 "sprung up based on this flawed security model (not unlike the antivirus "
 "industry)."
 msgstr ""
+"Sieci IRC przegrywają walkę próbując blokować wszystkie węzły, cały przemysł"
+" chałupniczy list blokujących i sposobów walki z trollami powstał w skutek "
+"tego wadliwego modelu bezpieczeństwa (podobnie jak branża antywirusowa)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The Tor network is just a drop in the bucket here."
-msgstr ""
+msgstr "W tym przypadku, sieć Tor jest jedynie kroplą w morzu."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12618,6 +12646,8 @@ msgid ""
 "On the other hand, from the viewpoint of IRC server operators, security is "
 "not an all-or-nothing thing."
 msgstr ""
+"Z drugiej strony, z punktu widzenia operatorów serwerów IRC, bezpieczeństwo "
+"nie jest czymÅ› w stylu 'wszystko albo nic'."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12625,6 +12655,8 @@ msgid ""
 "By responding quickly to trolls or any other social attack, it may be "
 "possible to make the attack scenario less attractive to the attacker."
 msgstr ""
+"Dzięki szybkim odpowiedziom na ataki trolli albo inne ataki socjalne, "
+"możliwe jest uczynienie scenariusza ataku mniej przyjemnym dla atakującego. "
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list