[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 13:48:19 UTC 2021


commit 6a83b73fffa3a4653b197f23c41510d8acffa7a7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 13:48:18 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 62 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 59 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index d87842ac8f..f16371e560 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12664,6 +12664,8 @@ msgid ""
 "And most individual IP addresses do equate to individual humans, on any "
 "given IRC network at any given time."
 msgstr ""
+"Większość indywidualnych adresów IP jest równa indywidualnym osobom, w "
+"dowolnej sieci IRC, w dowolnym momencie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12671,6 +12673,8 @@ msgid ""
 "The exceptions include NAT gateways which may be allocated access as special"
 " cases."
 msgstr ""
+"Wyjątki obejmują bramy NAT, którym można przydzielić dostęp w specjalnych "
+"przypadkach."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12679,6 +12683,10 @@ msgid ""
 "generally a losing battle to keep klining a single ill-behaved IRC user "
 "until that user gets bored and goes away."
 msgstr ""
+"Chociaż próba powstrzymania używania otwartych serwerów proxy jest z góry "
+"przegraną, nie jest złym pomysłem utrzymanie tej funkcji, aby klinować "
+"pojedynczego, źle zachowującego się użytkownika IRC, dopóki mu się nie "
+"znudzi i nie odejdzie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12686,6 +12694,9 @@ msgid ""
 "But the real answer is to implement application-level auth systems, to let "
 "in well-behaving users and keep out badly-behaving users."
 msgstr ""
+"Ale prawdziwym rozwiÄ…zaniem jest implementacja systemu autoryzacji na "
+"poziomie aplikacji, aby zezwalać na połączenie dobrze zachowującym się "
+"użytkownikom, a odrzucać tych złych."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12693,11 +12704,14 @@ msgid ""
 "This needs to be based on some property of the human (such as a password "
 "they know), not some property of the way their packets are transported."
 msgstr ""
+"Musi się to opierać na jakiejś własności osoby (np. hasło), aniżeli na "
+"sposobie w jaki jej pakiety są przesyłane."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Of course, not all IRC networks are trying to ban Tor nodes."
 msgstr ""
+"Oczywiście, nie wszystkie sieci IRC próbują zablokować dostęp węzłom Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12705,6 +12719,9 @@ msgid ""
 "After all, quite a few people use Tor to IRC in privacy in order to carry on"
 " legitimate communications without tying them to their real-world identity."
 msgstr ""
+"Koniec końców, znaczna ilość osób używa Tora, aby w prywatny sposób łączyć "
+"się z IRC, aby móc prowadzić autentyczne konwersacje, bez możliwości "
+"powiązania jej z ich tożsamością w świecie rzeczywistym."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12713,6 +12730,9 @@ msgid ""
 "millions of IPs that bad people can use is worth losing the contributions "
 "from the well-behaved Tor users."
 msgstr ""
+"Każda sieć IRC musi sama zadecydować, czy blokowanie kilku milionów adresów "
+"IP, których mogą używać źli ludzie, jest warte tracenia dobrze zachowujących"
+" się użytkowników Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12720,6 +12740,8 @@ msgid ""
 "If you're being blocked, have a discussion with the network operators and "
 "explain the issues to them."
 msgstr ""
+"Jeśli jesteś zablokowany, porozmawiaj z operatorami sieci, wyjaśniając im te"
+" problemy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12727,6 +12749,8 @@ msgid ""
 "They may not be aware of the existence of Tor at all, or they may not be "
 "aware that the hostnames they're klining are Tor exit nodes."
 msgstr ""
+"Mogą nie być w cale świadomi egzystencji Tora, lub mogą nie być świadomi, że"
+" nazwy hostów, które klinują, są węzłami wyjściowymi Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12735,6 +12759,9 @@ msgid ""
 "you may want to consider moving to a network that is more open to free "
 "speech."
 msgstr ""
+"Jeśli wyjaśnisz im problem, a oni dojdą do wniosku, że Tor powinien być "
+"nadal blokowany, możesz przemyśleć przeniesienie się do innej sieci, która "
+"jest bardziej otwarta na wolność słowa."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12742,6 +12769,8 @@ msgid ""
 "Maybe inviting them to #tor on irc.oftc.net will help show them that we are "
 "not all evil people."
 msgstr ""
+"Może zaproszenie ich na kanał #tor na irc.oftc.net pomoże pokazać im, że w "
+"cale nie jesteśmy złymi ludźmi."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12752,6 +12781,11 @@ msgid ""
 "tracker](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/BlockingIrc) so "
 "that others can share."
 msgstr ""
+"Na koniec, gdy dowiedziałeś się że jakaś sieć IRC wydaje się blokować Tora, "
+"lub pojedynczy węzeł wyjścia Tor, umieść tę informację w [narzędziu do "
+"śledzenia blokowanych węzłów Tor przez sieci "
+"IRC](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/BlockingIrc), tak aby"
+" inni mogli się tym dzielić."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-ban-irc/
 #: (content/abuse/irc-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12759,16 +12793,18 @@ msgid ""
 "At least one IRC network consults that page to unblock exit nodes that have "
 "been blocked inadvertently."
 msgstr ""
+"Co najmniej jedna sieć IRC sprawdza tę stronę, w celu odblokowania węzłów "
+"wyjściowych, które zostały nieumyślnie zablokowane."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/legal-questions-about-tor-abuse/
 #: (content/abuse/legal-questions/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I have legal questions about Tor abuse."
-msgstr ""
+msgstr "Mam pytania prawne dotyczące nadużyć Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/legal-questions-about-tor-abuse/
 #: (content/abuse/legal-questions/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We're only the developers."
-msgstr ""
+msgstr "Jesteśmy jedynie deweloperami."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/legal-questions-about-tor-abuse/
 #: (content/abuse/legal-questions/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12776,6 +12812,8 @@ msgid ""
 "We can answer technical questions, but we're not the ones to talk to about "
 "legal questions or concerns."
 msgstr ""
+"Możemy odpowiedzieć na pytania techniczne, lecz nie jesteśmy w stanie "
+"odpowiedzieć na prawne pytania lub obawy prawne."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/legal-questions-about-tor-abuse/
 #: (content/abuse/legal-questions/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12785,11 +12823,17 @@ msgid ""
 "legal-faq/), and contact EFF directly if you have any further legal "
 "questions."
 msgstr ""
+"Sprawdź na [Często Zadawane Pytania Prawne dotyczące "
+"Tora](https://community.torproject.org/relay/community-resources/eff-tor-"
+"legal-faq/), skontaktuj się bezpośrednio z EFF jeśli nadal masz jakiekolwiek"
+" pytania prawne."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/nodes-banned-from-mail-server/
 #: (content/abuse/mail-server-ban/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Your nodes are banned from the mail server I want to use."
 msgstr ""
+"Wasze węzły są zablokowane na serwerze skrytki pocztowej, której chcę "
+"używać."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/nodes-banned-from-mail-server/
 #: (content/abuse/mail-server-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12799,6 +12843,11 @@ msgid ""
 " are evil — they attempt to strong-arm network administrators on policy, "
 "service, and routing issues, and then extract ransoms from victims."
 msgstr ""
+"Pomimo, że [Tor nie jest przydatny w spamowaniu](/abuse/what-about-"
+"spammers/), niektórzy nadgorliwi twórcy list blokowania wydają się myśleć, "
+"że wszystkie otwarte sieci takie jak Tor są złe — próbują używać przemocy "
+"przeciwko administratorom sieci odnośnie zasad, usług, i problemów z "
+"trasowaniem, a następnie wyłudzają okup od ofiar."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/nodes-banned-from-mail-server/
 #: (content/abuse/mail-server-ban/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12807,11 +12856,14 @@ msgid ""
 "refuse incoming mail, you should have a conversation with them and explain "
 "about Tor and Tor's exit policies."
 msgstr ""
+"Jeśli Twoi administratorzy serwera zdecydują się używać tych list "
+"blokujących, aby odrzucać przychodzące maile, powinieneś z nimi porozmawiać "
+"i wyjaśnić czym jest Tor oraz polityka wyjścia Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I want some content removed from a .onion address."
-msgstr ""
+msgstr "Chcę aby jakieś treści zniknęły z adresu .onion."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12819,6 +12871,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project does not host, control, nor have the ability to discover the"
 " owner or location of a .onion address."
 msgstr ""
+"Tor Project nie hostuje, kontroluje ani nie ma możliwości odnalezienia "
+"właściciela lub lokalizacji adresu .onion."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12826,6 +12880,8 @@ msgid ""
 "The .onion address is an address from [an onion service](https://tb-"
 "manual.torproject.org/onion-services/)."
 msgstr ""
+"Adres .onion jest adresem [usługi onion](https://tb-manual.torproject.org"
+"/onion-services/)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list