[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 12:48:04 UTC 2021


commit c3fe660e36edb6c09e53c736c4da08e0a10fb8f9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 12:48:04 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 60 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 8d0dadd011..578cdb8304 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12282,7 +12282,7 @@ msgstr "Te skrypty są również możliwe do użytku z listami dostępowymi.)"
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What about distributed denial of service attacks?"
-msgstr ""
+msgstr "Co z atakami rozproszonej odmowy usługi?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12290,6 +12290,9 @@ msgid ""
 "Distributed denial of service (DDoS) attacks typically rely on having a "
 "group of thousands of computers all sending floods of traffic to a victim."
 msgstr ""
+"Ataki rozproszonej odmowy usługi (en: Distributed denial of service; DDoS) "
+"zazwyczaj polegają na posiadaniu grupy tysięcy komputerów, które "
+"jednocześnie zalewają ofiarę ruchem sieciowym."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12297,6 +12300,9 @@ msgid ""
 "Since the goal is to overpower the bandwidth of the victim, they typically "
 "send UDP packets since those don't require handshakes or coordination."
 msgstr ""
+"Ponieważ celem tego ataku jest zdominowanie przepustowości ofiary, "
+"najczęściej jest wysyłany pakiet UDP, ponieważ nie wymaga on potwierdzenia "
+"handshake ani koordynacji."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12304,12 +12310,16 @@ msgid ""
 "But because Tor only transports correctly formed TCP streams, not all IP "
 "packets, you cannot send UDP packets over Tor."
 msgstr ""
+"Ponieważ Tor przesyła wyłącznie poprawnie skonstruowane strumienie TCP, a "
+"nie wszystkie pakiety IP, nie możesz wysłać pakietu UDP przez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "(You can't do specialized forms of this attack like SYN flooding either.)"
 msgstr ""
+"(Nie możesz również przeprowadzić wyspecjalizowanego ataku, np. 'SYN "
+"flooding'.)"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12317,6 +12327,9 @@ msgid ""
 "So ordinary DDoS attacks are not possible over Tor. Tor also doesn't allow "
 "bandwidth amplification attacks against external sites:"
 msgstr ""
+"Tak więc, zwykłe ataki DDoS nie są możliwe przez Tora. Tor również nie "
+"zezwala przeprowadzenie ataku wzmacniania pasma (en: bandwidth amplification"
+" attack) przeciwko zewnętrznym witrynom:"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12324,6 +12337,8 @@ msgid ""
 "you need to send in a byte for every byte that the Tor network will send to "
 "your destination."
 msgstr ""
+"musisz wysłać bajt na każdy bajt, który sieć Tora dostarczy do Twojego "
+"miejsca docelowego."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12331,11 +12346,13 @@ msgid ""
 "So in general, attackers who control enough bandwidth to launch an effective"
 " DDoS attack can do it just fine without Tor."
 msgstr ""
+"Więc w skrócie, napastnik który kontroluje wystarczającą przepustowość, aby "
+"przeprowadzić atak DDoS, może to zrobić bez wykorzystania Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "So what should I expect if I run an exit relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Czego powinienem się spodziewać jeśli prowadzę przekaźnik wyjściowy?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12344,11 +12361,14 @@ msgid ""
 "exit policy), it's probably safe to say that you will eventually hear from "
 "somebody."
 msgstr ""
+"Jeśli prowadzisz przekaźnik Tor, który pozwala na połączenia wyjściowe "
+"(domyślna polityka wyjścia), istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś się "
+"do ciebie odezwie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Abuse complaints may come in a variety of forms. For example:"
-msgstr ""
+msgstr "Skargi za nadużycia mają różne formy. Na przykład:"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12357,6 +12377,9 @@ msgid ""
 "FBI sends you a polite email, you explain that you run a Tor relay, and they"
 " say \"oh well\" and leave you alone. [Port 80]"
 msgstr ""
+"- Ktoś łączy się z usługą Hotmail i wysyła notkę okupu do jakiejś firmy. FBI"
+" wysyła Ci miłego maila, wyjaśniasz, że prowadzisz przekaźnik Tor, a oni "
+"odpowiadają \"no cóż\", i zostawiają Cię w spokoju. [Port 80]"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12365,6 +12388,9 @@ msgid ""
 "groups and post spam to Usenet, and then sends an angry mail to your ISP "
 "about how you're destroying the world. [Port 80]"
 msgstr ""
+"- Ktoś próbuję Cię zamknąć, poprzez używanie Tora do połączenia się z "
+"Grupami Google, wysyła spam do Usenet, a następnie pisze wściekłego maila do"
+" twojego ISP, o tym, że niszczysz świat. [Port 80]"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12373,6 +12399,9 @@ msgid ""
 "ISP gets polite mail about how your computer has been compromised; and/or "
 "your computer gets DDoSed. [Port 6667]"
 msgstr ""
+"- Ktoś łączy się z siecią IRC i sprawia sobie kłopot. Twój ISP otrzymuje "
+"miłego maila o tym, że Twój komputer został przejęty i/lub twój komputer "
+"zostaje ofiarÄ… ataku DDoS. [Port 6667]"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12383,6 +12412,12 @@ msgid ""
 "tor-legal-faq/tor-dmca-response/), which explains why your ISP can probably "
 "ignore the notice without any liability. [Arbitrary ports]"
 msgstr ""
+"- Ktoś pobiera przez Tora film Vin Diesel'a, Twój ISP otrzymuje informacje o"
+" DMCA. Sprawdź [Szablon Odpowiedzi DMCA "
+"Tor](https://community.torproject.org/relay/community-resources/eff-tor-"
+"legal-faq/tor-dmca-response/) stworzony przez EFF, który wyjaśnia czemu Twój"
+" ISP może najprawdopodobniej zignorować zawiadomienie i nie ponieść żadnej "
+"odpowiedzialności. [Losowe porty]"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12392,6 +12427,10 @@ msgid ""
 "wiki](https://community.torproject.org/relay/community-resources/good-bad-"
 "isps/)."
 msgstr ""
+"Niektórzy dostawcy hostingu są przyjaźniejsi, niż inni, jeśli chodzi o "
+"przekaźniki wyjściowe Tor. Sprawdź [wiki dobrych i złych "
+"ISP](https://community.torproject.org/relay/community-resources/good-bad-"
+"isps/)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12400,6 +12439,10 @@ msgid ""
 " see the [collection of templates](https://community.torproject.org/relay"
 "/community-resources/tor-abuse-templates/)."
 msgstr ""
+"Dla kompletnego zestawu szablonów odpowiedzi, w zależności od rodzaju skargi"
+" dotyczącej nadużyć, sprawdź [kolekcję "
+"szablonów](https://community.torproject.org/relay/community-resources/tor-"
+"abuse-templates/)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12410,6 +12453,11 @@ msgid ""
 "[running a reduced exit "
 "policy](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/ReducedExitPolicy)."
 msgstr ""
+"Możesz również aktywnie redukować ilość nadużyć, poprzez sprawdzenie [tych "
+"wskazówek dla operatorów przekaźników wyjściowych z minimalnymi "
+"nękaniem](https://blog.torproject.org/blog/tips-running-exit-node) oraz "
+"[prowadzenie ograniczonej polityki "
+"wyjścia](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/ReducedExitPolicy)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12417,6 +12465,8 @@ msgid ""
 "You might also find that your Tor relay's IP is blocked from accessing some "
 "Internet sites/services."
 msgstr ""
+"Może się również okazać, że adres IP Twojego przekaźnika Tor jest "
+"zablokowany przed dostępem do niektórych stron/serwisów Internetowych."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12424,6 +12474,9 @@ msgid ""
 "This might happen regardless of your exit policy, because some groups don't "
 "seem to know or care that Tor has exit policies."
 msgstr ""
+"Może się tak zdarzyć bez względu na Twoją politykę wyjścia, ponieważ "
+"niektóre grupy nie wiedzą lub nie interesują się tym, że Tor posiada "
+"politykę wyjścia."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12431,6 +12484,8 @@ msgid ""
 "(If you have a spare IP not used for other activities, you might consider "
 "running your Tor relay on it.)"
 msgstr ""
+"(Jeśli masz zapasowy adres IP, którego nie używasz do innych aktywności, "
+"możesz przemyśleć prowadzenie na nim przekaźnika Tor.) "
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/
 #: (content/abuse/exit-relay-expectations/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12438,6 +12493,8 @@ msgid ""
 "In general, it's advisable not to use your home internet connection to "
 "provide a Tor relay."
 msgstr ""
+"Ogólnie, zalecamy nie używać twojego domowego połączenia internetowego, aby "
+"prowadzić przekaźnik Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/does-tor-get-much-abuse/
 #: (content/abuse/how-much-abuse/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list