[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 12:17:53 UTC 2021


commit 30ca4e4cf97a6c9d36b9218903a41c2dd07cf13a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 12:17:52 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 41 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 39 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 7a1915f721..8d0dadd011 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12141,6 +12141,12 @@ msgid ""
 "removing the ability of the abusers to blend in, the abusers moved back to "
 "using their open proxies and bot networks."
 msgstr ""
+"Na przykład, sieć IRC Freenode, miała problem ze skoordynowaną grupą "
+"sprawców nadużyć, którzy dołączali na kanały i subtelnie przejmowali "
+"konwersacje; ale gdy zostali oznaczeni jako użytkownicy pochodzący z węzła "
+"Tor - \"anonimowi użytkownicy\", odjęło im to możliwość wtopienia się w "
+"tłum, co skutkowało przeniesieniem się z powrotem na otwarte proxy i "
+"botnety."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12149,6 +12155,10 @@ msgid ""
 "simply for good data hygiene — for example, to protect against data-"
 "gathering advertising companies while going about their normal activities."
 msgstr ""
+"Po drugie, weź pod uwagę setki tysięcy osób korzystających z Tora każdego "
+"dnia, wyłącznie z powodu higieny danych — na przykład, aby chronić się przed"
+" zbieraniem danych przez firmy reklamowe, podczas wykonywania normalnych "
+"aktywności."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12156,6 +12166,8 @@ msgid ""
 "Others use Tor because it's their only way to get past restrictive local "
 "firewalls."
 msgstr ""
+"Inni używają Tora, ponieważ jest to ich jedyna możliwość w ominięciu "
+"restrykcji lokalnych firewalli."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12163,6 +12175,8 @@ msgid ""
 "Some Tor users may be legitimately connecting to your service right now to "
 "carry on normal activities."
 msgstr ""
+"Niektórzy użytkownicy Tora mogą właśnie teraz legalnie łączyć się z Twoją "
+"usługą, aby wykonywać swoje codzienne aktywności."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12170,6 +12184,8 @@ msgid ""
 "You need to decide whether banning the Tor network is worth losing the "
 "contributions of these users, as well as potential future legitimate users."
 msgstr ""
+"Musisz zdecydować, czy blokowanie sieci Tor jest warte stracenia wpływu tych"
+" użytkowników, oraz przyszłych, potencjalnych prawowitych użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12178,6 +12194,8 @@ msgid ""
 "connecting to their service — you never notice them until there's an "
 "impolite one.)"
 msgstr ""
+"(Ludzie często nie zauważają jak dużo dobrych użytkowników Tora łączy się z "
+"ich usługą — nigdy ich nie zauważają, dopóki nie pojawi się ten niemiły.)"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12185,11 +12203,13 @@ msgid ""
 "At this point, you should also ask yourself what you do about other services"
 " that aggregate many users behind a few IP addresses."
 msgstr ""
+"W tym momencie, powinieneś zadać sobie pytanie co zrobisz z użytkownikami "
+"innych usług, które agregują wielu użytkowników za kilkoma adresami IP."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Tor is not so different from AOL in this respect."
-msgstr ""
+msgstr "Tor nie różni się niczym od AOL pod tym względem."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12197,11 +12217,14 @@ msgid ""
 "Lastly, please remember that Tor relays have [individual exit "
 "policies](https://support.torproject.org/operators/exit-policies/)."
 msgstr ""
+"Na koniec, pamiętaj, że przekaźniki Tor, mają [indywidualną politykę "
+"wyjścia](https://support.torproject.org/operators/exit-policies/)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Many Tor relays do not allow exiting connections at all."
 msgstr ""
+"Wiele przekaźników Tor w ogólnie nie pozwala na połączenia wychodzące."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12209,6 +12232,8 @@ msgid ""
 "Many of those that do allow some exit connections might already disallow "
 "connections to your service."
 msgstr ""
+"Wiele z tych co pozwalają na niektóre połączenia wychodzące, mogą już "
+"blokować połączenia do Twojej usługi."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12218,6 +12243,10 @@ msgid ""
 "that exit policies can change (as well as the overall list of nodes in the "
 "network)."
 msgstr ""
+"Gdy myślisz o blokowaniu węzłów, powinieneś analizować politykę wyjścia i "
+"jedynie blokować te, które pozwalają na te połączenia; oraz powinieneś wziąć"
+" pod uwagę, że polityka wyjścia może się zmienić (tak samo jak łączna lista "
+"węzłów w sieci)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12227,6 +12256,10 @@ msgid ""
 "based list you can "
 "query](https://2019.www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en)."
 msgstr ""
+"Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zapewniamy [listę przekaźników wyjściowych "
+"Tor](https://check.torproject.org/cgi-bin/TorBulkExitList.py) lub [listÄ™ "
+"bazującą na DNS, którą możesz "
+"odpytywać](https://2019.www.torproject.org/projects/tordnsel.html.en)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12236,11 +12269,15 @@ msgid ""
 "exit relays because they want to permit access to their systems only using "
 "Tor."
 msgstr ""
+"(Niektórzy administratorzy systemów blokują zakres adresów IP z powodu "
+"oficjalnej polityki niektórych wzorów nadużyć, ale niektórzy również pytają "
+"o zezwolenie na przekaźniki Tor, ponieważ chcą zapewnić dostęp do ich "
+"systemu tylko poprzez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "These scripts are usable for allowlisting as well.)"
-msgstr ""
+msgstr "Te skrypty są również możliwe do użytku z listami dostępowymi.)"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-ddos/
 #: (content/abuse/ddos/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list