[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 11:18:03 UTC 2021


commit 87f3217109582cb1847c4dcb6f87d9ec8eb61de3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 11:18:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 24 ++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 22 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 7fffd9859c..7a1915f721 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12044,6 +12044,8 @@ msgid ""
 "Finally, it is important to consider the world that children will encounter "
 "as adults when enacting policy in their name."
 msgstr ""
+"Ważne jest również rozważenie jaki świat zastaną dzieci, gdy zostaną "
+"dorosłymi ludźmi, gdy uchwalamy politykę w ich imieniu."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12051,6 +12053,8 @@ msgid ""
 "Will they thank us if they are unable to voice their opinions safely as "
 "adults?"
 msgstr ""
+"Podziękują nam za to, że nie mają możliwości bezpiecznego zakomunikowania "
+"swojej opinii jako dorośli ludzie? "
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12058,16 +12062,17 @@ msgid ""
 "What if they are trying to expose a failure of the state to protect other "
 "children?"
 msgstr ""
+"Co jeśli próbują ukazać porażkę państwa odnośnie ochrony innych dzieci?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I want to ban the Tor network from my service."
-msgstr ""
+msgstr "Chcę zablokować sieć Tor dostęp do mojej usługi."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We're sorry to hear that."
-msgstr ""
+msgstr "Przykro nam z tego powodu."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12075,6 +12080,8 @@ msgid ""
 "There are some situations where it makes sense to block anonymous users for "
 "an Internet service."
 msgstr ""
+"Jest kilka przypadków, w których blokowanie anonimowych użytkowników przed "
+"dostępem do usługi Internetowej ma sens."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12082,6 +12089,9 @@ msgid ""
 "But in many cases, there are easier solutions that can solve your problem "
 "while still allowing users to access your website securely."
 msgstr ""
+"Lecz w większości przypadków, są prostsze rozwiązania, które mogą rozwiązać "
+"Twój problem i jednocześnie pozwalać użytkownikom na bezpieczny dostęp do "
+"twojej witryny."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12089,6 +12099,8 @@ msgid ""
 "First, ask yourself if there's a way to do application-level decisions to "
 "separate the legitimate users from the jerks."
 msgstr ""
+"Najpierw zadaj sobie pytanie, czy na poziomie aplikacji jest możliwość "
+"odróżnienia autentycznych użytkowników od jakichś palantów."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12096,6 +12108,9 @@ msgid ""
 "For example, you might have certain areas of the site, or certain privileges"
 " like posting, available only to people who are registered."
 msgstr ""
+"Na przykład, możesz mieć pewne obszary witryny, z pewnymi uprawnieniami, "
+"takimi jak komentowanie, dostępne tylko i wyłącznie dla użytkowników którzy "
+"sÄ… zarejestrowani."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12104,6 +12119,9 @@ msgid ""
 "connections to your service, so you could set up this distinction only for "
 "Tor users."
 msgstr ""
+"Zbudowanie aktualnej listy adresów IP Tor jest relatywnie proste, więc "
+"mógłbyś zezwolić na połączenia do Twojej usługi i wyłączyć tę opcję "
+"użytkownikom Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12111,6 +12129,8 @@ msgid ""
 "This way you can have multi-tiered access and not have to ban every aspect "
 "of your service."
 msgstr ""
+"Dzięki temu możesz mieć różne poziomy dostępu i nie musieć blokować każdego "
+"obszaru Twojej usługi. "
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/i-want-to-ban-tor/
 #: (content/abuse/ban-tor/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list