[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 07:47:56 UTC 2021


commit 05084b6b572316c0046230cf8437602bea1c56f8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 07:47:55 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 21 +++++++++++++++++++--
 1 file changed, 19 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 8af43dec58..d020fca834 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -10475,7 +10475,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Email Lists"
-msgstr ""
+msgstr "### Listy Mailingowe"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10485,6 +10485,10 @@ msgid ""
 "directory of our mailing lists can be found "
 "[here](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo)."
 msgstr ""
+"Aby zgłosić błędy lub przekazać opinię przy użyciu list mailingowych, "
+"zalecamy zrobienie tego na liście powiązanej z tematem, do którego chcesz "
+"się odnieść. Kompletny katalog naszych list mailingowych możesz znaleźć "
+"[tutaj](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10493,6 +10497,9 @@ msgid ""
 " developed by Tor: [tor-talk](https://lists.torproject.org/cgi-"
 "bin/mailman/listinfo/tor-talk)"
 msgstr ""
+"Opinie i problemy zwiÄ…zane z PrzeglÄ…darkÄ… Tor, sieciÄ… Tor lub innymi "
+"projektami stworzonymi przez Tor: [tor-talk](https://lists.torproject.org"
+"/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-talk)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10500,6 +10507,8 @@ msgid ""
 "For feedback or issues related to our websites: "
 "[ux](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ux)"
 msgstr ""
+"Opinie i problemy zwiÄ…zane z naszÄ… witrynÄ…: "
+"[ux](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ux)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10507,6 +10516,8 @@ msgid ""
 "For feedback or issues related to running a Tor relay: [tor-"
 "relays](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-relays)"
 msgstr ""
+"Opinie i problemy związane z prowadzeniem przekaźnika Tor: [tor-"
+"relays](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-relays)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10515,11 +10526,14 @@ msgid ""
 "[tor-community-team](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo"
 "/tor-community-team)"
 msgstr ""
+"Opinie związane z treściami zawartymi w Podręczniku Użytkownika Przeglądarki"
+" Tor lub witryny Pomocy [tor-community-team](https://lists.torproject.org"
+"/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-community-team)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Report a security issue"
-msgstr ""
+msgstr "### Zgłoś problem dotyczący bezpieczeństwa"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10527,6 +10541,9 @@ msgid ""
 "If you've found a security issue in one of our projects or in our "
 "infrastructure, please email tor-security at lists.torproject.org."
 msgstr ""
+"Jeśli znalazłeś problem dotyczący bezpieczeństwa w jednym z naszych "
+"projektów lub w naszej infrastrukturze, napisz do tor-"
+"security at lists.torproject.org."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list