[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 08:18:19 UTC 2021


commit cd7ac843e2191005c486863f40958223f2e0ed18
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 08:18:19 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 52 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 47 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index d020fca834..87a91a246c 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -10551,6 +10551,8 @@ msgid ""
 "If you've found a security bug in Tor or Tor Browser, feel free to submit it"
 " for our [bug bounty program](https://hackerone.com/torproject)."
 msgstr ""
+"Jeśli znalazłeś błąd w bezpieczeństwie Tora lub Przeglądarki Tor, wyślij go "
+"do naszego [programu bug bounty](https://hackerone.com/torproject)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10571,22 +10573,22 @@ msgstr "gpg --fingerprint tor-security at lists.torproject.org"
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "pub 4096R/1A7BF184 2017-03-13"
-msgstr ""
+msgstr "pub 4096R/1A7BF184 2017-03-13"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Key fingerprint = 8B90 4624 C5A2 8654 E453 9BC2 E135 A8B4 1A7B F184"
-msgstr ""
+msgstr "Key fingerprint = 8B90 4624 C5A2 8654 E453 9BC2 E135 A8B4 1A7B F184"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "uid tor-security at lists.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "uid tor-security at lists.torproject.org"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "sub 4096R/C00942E4 2017-03-13"
-msgstr ""
+msgstr "sub 4096R/C00942E4 2017-03-13"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/menu/
 #: (content/misc/menu/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10670,6 +10672,11 @@ msgid ""
 "easier, and second because it could act as an identifier if only a small "
 "number of users have the same path length as you."
 msgstr ""
+"Ponadto, używanie ścieżek dłuższych niż 3 może zaszkodzić anonimowości, po "
+"pierwsze, ponieważ ułatwia ataki [odmowy zabezpieczeń (denial of "
+"security)](https://www.freehaven.net/anonbib/#ccs07-doa), a po drugie, różna"
+" długość ścieżek może zaszkodzić twojej anonimowości, ponieważ mniejsza "
+"liczba osób będzie używała ścieżek o Twojej długości."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10682,6 +10689,8 @@ msgid ""
 "For sharing files over Tor, [OnionShare](https://onionshare.org/) is a good "
 "option."
 msgstr ""
+"Dla udostępniania plików przez Tor, [OnionShare](https://onionshare.org/) "
+"jest dobrym wyborem."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10689,6 +10698,8 @@ msgid ""
 "OnionShare is an open source tool for securely and anonymously sending and "
 "receiving files using Tor onion services."
 msgstr ""
+"OnionShare jest narzędziem o otwartym źródle, które ma na celu bezpieczne  i"
+" anonimowe wysyłanie oraz odbieranie plików wykorzystując usługi onion Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10697,6 +10708,10 @@ msgid ""
 "accessible as an unguessable Tor web address that others can load in Tor "
 "Browser to download files from you, or upload files to you."
 msgstr ""
+"Działa to poprzez uruchomienie serwera web bezpośrednio na twoim komputerze "
+"i uczynienie go dostępnym jako niemożliwy do odgadnięcia adres witryny Tor, "
+"który inni mogą wczytać przez Przeglądarkę Tor, aby pobierać pliki od "
+"Ciebie, lub wysłać Ci je wysyłać."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10704,6 +10719,8 @@ msgid ""
 "It doesn't require setting up a separate server, using a third party file-"
 "sharing service, or even logging into an account."
 msgstr ""
+"Nie wymaga to żadnej konfiguracji oddzielnego serwera, używania usług "
+"udostępniania plików osób trzecich, ani nawet logowania na konto."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10713,6 +10730,10 @@ msgid ""
 "OnionShare you don't give any companies access to the files that you're "
 "sharing."
 msgstr ""
+"W przeciwieństwie do usług takich jak email, Google Drive, DropBox, "
+"WeTransfer, czy prawie w każdego innego sposóbu w jaki osoby wymieniają się "
+"plikami, gdy używasz OnionShare, nie dajesz żadnym firmom dostępu do pliku "
+"który udostępniasz."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10721,6 +10742,9 @@ msgid ""
 "pasting it in an encrypted messaging app), no one but you and the person "
 "you're sharing with can access the files."
 msgstr ""
+"Dopóki dzielisz się adresem witryny w bezpieczny sposób (np. wklejanie go do"
+" szyfrowanego komunikatora), nikt oprócz Ciebie i osoby z którą udostępniasz"
+" link, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do plików."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10728,6 +10752,8 @@ msgid ""
 "OnionShare is developed by [Micah "
 "Lee](https://github.com/micahflee/onionshare)."
 msgstr ""
+"OnoinShare jest tworzony przez [Micah "
+"Lee](https://github.com/micahflee/onionshare)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-12/
 #: (content/misc/misc-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10745,11 +10771,13 @@ msgid ""
 "BitTorrent in particular is [not anonymous over "
 "Tor](https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 msgstr ""
+"BitTorrent w szczególności [nie jest anonimowy przez "
+"Tora](https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-14/
 #: (content/misc/misc-14/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do I volunteer with Tor Project?"
-msgstr "Jak być wolontariuszem w Projekcie Tor-a?"
+msgstr "Jak zostać wolontariuszem Project Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-14/
 #: (content/misc/misc-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10757,6 +10785,8 @@ msgid ""
 "Please see our [community page](https://community.torproject.org) for how to"
 " get involved!"
 msgstr ""
+"Sprawdź naszą [witrynę społeczności](https://community.torproject.org), aby "
+"dowiedzieć się jak zacząć!"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-15/
 #: (content/misc/misc-15/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10774,6 +10804,8 @@ msgid ""
 "You can find more information about donating on our [donor "
 "FAQ](https://donate.torproject.org/donor-faq)."
 msgstr ""
+"Możesz uzyskać więcej informacji o dotacjach w naszych [Często Zadawanych "
+"Pytaniach darczyńców](https://donate.torproject.org/donor-faq)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-2/
 #: (content/misc/misc-2/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10838,6 +10870,10 @@ msgid ""
 "posts](https://blog.torproject.org/category/tags/form-990) on our financial "
 "reports."
 msgstr ""
+"Sprawdź listę wszystkich [naszych "
+"sponsorów](https://www.torproject.org/about/sponsors/) oraz serię [postów na"
+" blogu](https://blog.torproject.org/category/tags/form-990) odnośnie naszych"
+" sprawozdań finansowych."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-3/
 #: (content/misc/misc-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10873,6 +10909,8 @@ msgid ""
 "For further details, please see our [blog post on the "
 "subject](https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź nasz [post na blogu na ten "
+"temat](https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-5/
 #: (content/misc/misc-5/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10953,6 +10991,8 @@ msgid ""
 "We do take some safe measurements of how the network functions, which you "
 "can check out at [Tor Metrics](https://metrics.torproject.org/)."
 msgstr ""
+"Wykonujemy pewne pomiary bezpieczeństwa funkcji sieciowych, które możesz "
+"sprawdzić na [Tor Metrics](https://metrics.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-7/
 #: (content/misc/misc-7/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10974,6 +11014,8 @@ msgid ""
 "A list of all of our software projects can be found on our [projects "
 "page](https://www.torproject.org/projects/projects.html.en)."
 msgstr ""
+"Listę wszystkich naszych projektów oprogramowania możesz znaleźć na naszej "
+"[stronie projektów](https://www.torproject.org/projects/projects.html.en)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-8/
 #: (content/misc/misc-8/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list