[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 22:48:05 UTC 2021


commit ed64ef92d0da6015b3b3c40335106407c2fd8561
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 22:48:05 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 60 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 49 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index e938dc456f..19bd62652b 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -388,7 +388,7 @@ msgstr "W czym możemy pomóc?"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Contributors to item page:"
-msgstr ""
+msgstr "Współtwórcy strony przedmiotu:"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Edit item page"
@@ -3006,12 +3006,12 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Is there a backdoor in Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy Tor ma backdoora?"
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "There is absolutely no backdoor in Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Absolutnie nie ma żadnego backdoora w Torze."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3034,7 +3034,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We will never put a backdoor in Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Nigdy nie dodamy backdoora do Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3042,6 +3042,9 @@ msgid ""
 "We think that putting a backdoor in Tor would be tremendously irresponsible "
 "to our users, and a bad precedent for security software in general."
 msgstr ""
+"Uważamy, że dodanie backdoora do Tora byłoby ogromnie nieodpowiedzialne "
+"względem naszych użytkowników, oraz ogólnie złym precedensem dla "
+"bezpieczeństwa oprogramowania."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3049,6 +3052,8 @@ msgid ""
 "If we ever put a deliberate backdoor in our security software, it would ruin"
 " our professional reputation."
 msgstr ""
+"Jeśli celowo umieścimy backdoora w naszym oprogramowaniu, zrujnujemy naszą "
+"profesjonalnÄ… reputacjÄ™."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5450,7 +5455,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![New Circuit for this Site](/static/images/new-circuit-display.png)"
-msgstr ""
+msgstr "![Nowy Obwód dla tej Strony](/static/images/new-circuit-display.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-3/
 #: (content/tbb/tbb-3/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5897,6 +5902,9 @@ msgid ""
 "Browser](https://www.torproject.org/projects/torbrowser/design/#identifier-"
 "linkability) document further explains the thinking behind this design."
 msgstr ""
+"Dokument [The Design and Implementation of Tor "
+"Browser](https://www.torproject.org/projects/torbrowser/design/#identifier-"
+"linkability) wyjaśnia powód stojący za tą funkcją. "
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-41/
 #: (content/tbb/tbb-41/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10286,18 +10294,20 @@ msgstr "* Zrzut ekranu problemu"
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* The log"
-msgstr ""
+msgstr "* Dziennik zdarzeń"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### How to Reach Us"
-msgstr ""
+msgstr "### Jak się z nami skontaktować"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "There are several ways to reach us, so please use what works best for you."
 msgstr ""
+"Jest kilka sposobów w jaki możesz się z nami skontaktować, wybierz tę opcję,"
+" która najbardziej Ci odpowiada."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10315,6 +10325,8 @@ msgid ""
 "You can search and read all the issues at "
 "[https://gitlab.torproject.org/](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/-/issues)."
 msgstr ""
+"Możesz wyszukać i przeczytać wszystkie problemy na "
+"[https://gitlab.torproject.org/](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/-/issues)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10324,6 +10336,11 @@ msgid ""
 "#register-pane) to access Tor Project's GitLab instance and [find the right "
 "repository](https://gitlab.torproject.org/tpo) to report your issue."
 msgstr ""
+"Aby stworzyć nowy rekord, najpierw [poproś o nowe "
+"konto](https://gitlab.torproject.org/users/sign_in?redirect_to_referer=yes"
+"#register-pane), aby uzyskać dostęp do instancji GitLab Tor Project i "
+"[znajdź odpowiednie repozytorium](https://gitlab.torproject.org/tpo), aby "
+"zgłosić Twój problem."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10332,6 +10349,9 @@ msgid ""
 "tracker](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
 "browser/-/issues)."
 msgstr ""
+"Śledzimy wszystkie problemy dotyczące Przeglądarki Tor w naszym [narzędziu "
+"do śledzenia problemów z Przeglądarką "
+"Tor](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/-/issues)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10339,6 +10359,9 @@ msgid ""
 "Issues related to our websites should be filed under the [Web issue "
 "tracker](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/web/-/issues)."
 msgstr ""
+"Problemy związane z naszą witryną powinny zostać wypełnione pod [narzędziem "
+"do śledzenia problemów z "
+"witrynÄ…](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/web/-/issues)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10348,13 +10371,13 @@ msgstr "#### Email"
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Send us an email to frontdesk at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij nam wiadomość email na adres frontdesk at torproject.org"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "In the subject line of your email, please tell us what you're reporting."
-msgstr ""
+msgstr "W linijce tematu Twojego emaila, napisz co chcesz zgłosić."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10363,6 +10386,9 @@ msgid ""
 "\"feedback on website\", \"feedback on Tor Browser, \"I need a bridge\"), "
 "the easier it will be for us to understand and follow up."
 msgstr ""
+"Czym bardziej dokładny jest Twój temat (np. \"Błąd połączenia\", \"Opinie o "
+"witrynie\", \"Opinie o PrzeglÄ…darce Tor\", \"PotrzebujÄ™ mostu\"), tym "
+"łatwiej będzie nam zrozumieć Twój problem i go rozwiązać."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10370,6 +10396,8 @@ msgid ""
 "Sometimes when we receive emails without subject lines, they're marked as "
 "spam and we don't see them."
 msgstr ""
+"Czasami, gdy otrzymujemy emaile bez tematu, sÄ… one automatycznie oznaczane "
+"jako spam, i nawet ich nie widzimy."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10377,6 +10405,8 @@ msgid ""
 "For the fastest response, please write in English, Spanish, and/or "
 "Portuguese if you can."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać najszybszą odpowiedź, napisz do nas po Angielsku, Hiszpańsku, "
+"i/lub Portugalsku, jeśli jesteś w stanie."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10385,11 +10415,15 @@ msgid ""
 "feel comfortable with, but keep in mind it will take us a bit longer to "
 "answer as we will need help with translation to understand it."
 msgstr ""
+"Jeśli nie znasz żadnego z tych języków, możesz napisać w każdym innym "
+"języku, z którym czujesz się komfortowo, ale pamiętaj, że odpowiedź zajmie "
+"nam trochę dłużej, ponieważ będziemy potrzebować pomocy z przetłumaczeniem "
+"wiadomości, aby ją zrozumieć."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Blog post comments"
-msgstr ""
+msgstr "#### Komentarze do postów na blogu"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10397,6 +10431,8 @@ msgid ""
 "You can always leave comments on the blog post related to the issue or "
 "feedback you want to report."
 msgstr ""
+"Zawsze możesz zostawić komentarz pod postem na blogu, odnośnie błędu lub "
+"opinii którą chcesz nam przekazać."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10404,11 +10440,13 @@ msgid ""
 "If there is not a blog post related to your issue, please contact us another"
 " way."
 msgstr ""
+"Jeśli nie ma postu na blogu o Twoim problemie, skontaktuj się z nami w inny "
+"sposób."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### IRC"
-msgstr ""
+msgstr "#### IRC"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list