[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 22:18:01 UTC 2021


commit b732ccf873df459875d1de9a7dc09d351ca7ada7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 22:18:00 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 53 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 7be302aa00..e938dc456f 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -10070,7 +10070,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-2/
 #: (content/onionservices/onionservices-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![Onion icon](/static/images/onion-website.png)"
-msgstr ""
+msgstr "![Ikona onion](/static/images/onion-website.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-3/
 #: (content/onionservices/onionservices-3/contents+en.lrquestion.title)
@@ -10114,11 +10114,13 @@ msgid ""
 "You can also ensure that you're able to access other onion services by "
 "connecting to [DuckDuckGo's onion service](http://3g2upl4pq6kufc4m.onion)."
 msgstr ""
+"Możesz się również upewnić, że masz dostęp do innych usług onion, łącząc się"
+" z [usługą onion DuckDuckGo](http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-4/
 #: (content/onionservices/onionservices-4/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Does the Tor Project run any Onion Services?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy Tor Project prowadzi inne Usługi Onion?"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-4/
 #: (content/onionservices/onionservices-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10126,11 +10128,13 @@ msgid ""
 "Yes! A list of our Onion Services is available at "
 "[onion.torproject.org](https://onion.torproject.org/)."
 msgstr ""
+"Tak! Lista naszych Usług Onion jest dostępna na "
+"[onion.torproject.org](https://onion.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What do the different onion icons in the address bar mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Co oznaczają różne ikony cebuli na pasku adresu URL?"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10138,16 +10142,19 @@ msgid ""
 "When browsing an Onion Service, Tor Browser displays different onion icons "
 "in the address bar indicating the security of the current webpage."
 msgstr ""
+"Podczas przeglądania Usług Onion, Przeglądarka Tor wyświetla różne ikony "
+"cebuli na pasku adresu URL, sygnalizując poziom bezpieczeństwa aktualnej "
+"witryny."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![Image of an onion](/static/images/black-onion.png)"
-msgstr ""
+msgstr "![Obraz cebuli](/static/images/black-onion.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "An onion means:"
-msgstr ""
+msgstr "Ta cebula oznacza:"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10155,12 +10162,15 @@ msgid ""
 "- The Onion Service is served over HTTP, or HTTPS with a CA-Issued "
 "certificate."
 msgstr ""
+"- Usługa Onion jest obsługiwana przez HTTP lub HTTPS z certyfikatem "
+"wystawionym przez CA."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "- The Onion Service is served over HTTPS with a Self-Signed certificate."
 msgstr ""
+"- Usługa Onion jest obsługiwana przez HTTPS z samo-podpisanym certyfikatem."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10168,16 +10178,18 @@ msgid ""
 "![Image of an onion with a red slash](/static/images/black-onion-with-red-"
 "slash.png)"
 msgstr ""
+"![Obraz cebuli z czerwonym przekreśleniem](/static/images/black-onion-with-"
+"red-slash.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "An onion with a red slash means:"
-msgstr ""
+msgstr "Cebula z czerwonym przekreśleniem oznacza:"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- The Onion Service is served with a script from an insecure URL."
-msgstr ""
+msgstr "- Usługa Onion jest obsługiwana wraz ze skryptem z niepewnego URL."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10185,31 +10197,35 @@ msgid ""
 "![Image of an onion with a caution sign](/static/images/black-onion-with-"
 "caution.png)"
 msgstr ""
+"![Obraz cebuli ze znakiem ostrzegawczym](/static/images/black-onion-with-"
+"caution.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "An onion with caution sign means:"
-msgstr ""
+msgstr "Cebula ze znakiem ostrzegawczym oznacza:"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- The Onion Service is served over HTTPS with an expired Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "- Usługa Onion jest obsługiwana przez HTTPS z wygasłym Certyfikatem"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- The Onion Service is served over HTTPS with a wrong Domain"
-msgstr ""
+msgstr "- Usługa Onion jest obsługiwana przez HTTPS z nieprawidłową Domeną"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/
 #: (content/onionservices/onionservices-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- The Onion Service is served with a mixed form over an insecure URL"
 msgstr ""
+"- Usługa Onion jest obsługiwana w formie mieszanej, pochodzącej z niepewnego"
+" URL"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How to Report a Bug or Give Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "Jak Zgłosić Błąd lub Przekazać Opinię"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10225,7 +10241,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Feedback template"
-msgstr ""
+msgstr "### Wzory przekazywania opinii"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10233,21 +10249,23 @@ msgid ""
 "When sending us feedback or reporting a bug, please include as many of these"
 " as possible:"
 msgstr ""
+"Gdy wysyłasz nam opinię lub zgłaszasz błąd, dołącz jak najwięcej tych "
+"rzeczy:"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* Operating System you are using"
-msgstr ""
+msgstr "* Używany System Operacyjny"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* Tor Browser version"
-msgstr ""
+msgstr "* Wersja PrzeglÄ…darki Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* Tor Browser Security Level"
-msgstr ""
+msgstr "* Poziom Bezpieczeństwa Przeglądarki Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10256,11 +10274,14 @@ msgid ""
 "opened the browser, typed a url, clicked on (i) icon, then my browser "
 "crashed)"
 msgstr ""
+"* Instrukcja krok po kroku jak napotkał cię dany problem, tak abyśmy byli w "
+"stanie go odtworzyć (np. Otworzyłem przeglądarkę, wpisałem url, kliknąłem na"
+" ikonę (i), a następnie moja przeglądarka się wyłączyła)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* A screenshot of the problem"
-msgstr ""
+msgstr "* Zrzut ekranu problemu"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list