[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 13:18:38 UTC 2021


commit 9a3dd1b4f6658cba9d51cd347bdb8230137f089d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 13:18:37 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index dc83f82393..caea9d3fbb 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2191,7 +2191,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Twoja aktywność w Internecie, łącznie z nazwami i adresami odwiedzanych "
 "stron internetowych, będzie ukryta przed Twoim [Dostawcą Usług Internetowych"
-" (ISP)] (../internet-service-provider-isp) i przed każdym, kto lokalnie "
+" (ISP)](../internet-service-provider-isp) i przed każdym, kto lokalnie "
 "obserwuje Twoje połączenia."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-browser/
@@ -2278,8 +2278,8 @@ msgid ""
 "When you run [Tor Browser](../tor-browser) for the first time, you see the "
 "Tor Launcher window."
 msgstr ""
-"Kiedy uruchomisz przeglÄ…darkÄ™ Tor pierwszy raz, zobaczysz okno startowe "
-"automatycznego uruchamiania Tora."
+"Kiedy uruchomisz [PrzeglÄ…darkÄ™ Tor](../tor-browser) po raz pierwszy, "
+"zobaczysz okno startowe automatycznego uruchamiania Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-launcher/
 #: (content/glossary/tor-launcher/contents+en.lrword.definition)More information about the tor-commits mailing list