[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 12:48:35 UTC 2021


commit bda93b97f4fe8b8716b66249707b7d343fdaf0cb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 21 12:48:35 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+fr.po  | 8 ++++----
 contents+pl.po  | 29 +++++++++++++++++++++++++++--
 contents+pt-BR.po | 10 +++++-----
 contents+sq.po  | 7 ++++---
 4 files changed, 40 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/contents+fr.po b/contents+fr.po
index 40e9020bdc..622a3c5e1b 100644
--- a/contents+fr.po
+++ b/contents+fr.po
@@ -12,9 +12,9 @@
 # 926782667597d71479677e8aab0ad4dc_106149a, 2020
 # Mehdi Djazzi <contact at mehdidjazzi.com>, 2020
 # Emeric Vallespi <evallespi at protonmail.com>, 2021
-# Emma Peel, 2021
 # str4d <str4d at i2pmail.org>, 2021
 # AO <ao at localizationlab.org>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: AO <ao at localizationlab.org>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: French (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/fr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1711,8 +1711,8 @@ msgstr ""
 "OONI signifie « [Observatoire ouvert des interférences "
 "réseau](https://ooni.io/) » (Open Observatory of Network Interference). "
 "C’est un réseau mondial d’observation pour détecter la [censure](../network-"
-"censorship), la surveillance et la manipulation du [trafic] (../traffic) sur"
-" Internet."
+"censorship), la surveillance et la manipulation du [trafic](../traffic) sur "
+"Internet."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/operating-system-os-/
 #: (content/glossary/operating-system-os-/contents+en.lrword.term)
diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index bc7baa1536..dc83f82393 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8759,11 +8759,13 @@ msgstr "RelayBandwidthRate 1000 KBytes"
 msgid ""
 "RelayBandwidthBurst 5000 KBytes # allow higher bursts but maintain average"
 msgstr ""
+"RelayBandwidthBurst 5000 KBytes # pozwól na wyższe prędkości, lecz zachowaj "
+"średnią"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I want to run more than one Tor relay."
-msgstr ""
+msgstr "Chcę prowadzić więcej niż jeden przekaźnik Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8771,6 +8773,8 @@ msgid ""
 "Great. If you want to run several relays to donate more to the network, "
 "we're happy with that."
 msgstr ""
+"Świetnie. Jeśli chcesz prowadzić kilka przekaźników, w celu przekazania "
+"większej przepustowości do sieci, jesteśmy z tego zadowoleni."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8778,6 +8782,8 @@ msgid ""
 "But please don't run more than a few dozen on the same network, since part "
 "of the goal of the Tor network is dispersal and diversity."
 msgstr ""
+"Lecz nie uruchamiaj więcej niż kilkadziesiąt w tej samej sieci, ponieważ "
+"częścią celu sieci Tor jest rozproszenie i różnorodność."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8786,11 +8792,14 @@ msgid ""
 "config option in the torrc of each relay, listing all the relays (comma-"
 "separated) that are under your control:"
 msgstr ""
+"Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie więcej niż jednego przekaźnika, ustaw "
+"opcję \"MyFamily\" w pliku torrc dla każdego przekaźnika, wypisując "
+"wszystkie przekaźniki (oddzielone przecinkiem), które kontrolujesz:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "MyFamily $fingerprint1,$fingerprint2,$fingerprint3"
-msgstr ""
+msgstr "MyFamily $fingerprint1,$fingerprint2,$fingerprint3"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8798,6 +8807,8 @@ msgid ""
 "where each fingerprint is the 40 character identity fingerprint (without "
 "spaces)."
 msgstr ""
+"każdy fingerprint jest 40-znakowym identyfikatorem \"odcisku palca\" (bez "
+"przerw)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8805,6 +8816,8 @@ msgid ""
 "That way, Tor clients will know to avoid using more than one of your relays "
 "in a single circuit."
 msgstr ""
+"Dzięki temu, klient Tor będzie wiedział, żeby unikać używania więcej niż "
+"jednego przekaźnika w pojedynczym obwodzie."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/multiple-relays/
 #: (content/operators/multiple-relays/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8813,11 +8826,15 @@ msgid ""
 "or of their network, even if they're not all in the same geographic "
 "location."
 msgstr ""
+"Powinieneś ustawić opcję MyFamily jeśli posiadasz kontrolę administracyjną "
+"nad komputerami w ich sieci, nawet jeśli nie są w tej samej lokalizacji "
+"geograficznej."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/
 #: (content/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "My relay recently got the Guard flag and traffic dropped by half."
 msgstr ""
+"Mój przekaźnik został oznaczony jako Guard, i ruch zmniejszył się o połowę."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/
 #: (content/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8826,6 +8843,9 @@ msgid ""
 "not many clients have rotated their existing guards out to use it as a guard"
 " yet."
 msgstr ""
+"Ponieważ jest teraz strażnikiem, klienci używają go mniej na innych "
+"stanowiskach, i niewiele klientów wymieniło ich aktualnych strażników, aby "
+"używać Twojego przekaźnika jako strażnika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/
 #: (content/operators/my-relay-got-guard-flag-traffic-dropped/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8835,6 +8855,11 @@ msgid ""
 "Understanding and Improving Entry Guard Selection in "
 "Tor](https://www.freehaven.net/anonbib/cache/wpes12-cogs.pdf)."
 msgstr ""
+"Przeczytaj więcej szczegółów w [poście na naszym "
+"blogu](https://blog.torproject.org/blog/lifecycle-of-a-new-relay) lub w "
+"dokumencie [Changing of the Guards: A Framework for Understanding and "
+"Improving Entry Guard Selection in "
+"Tor](https://www.freehaven.net/anonbib/cache/wpes12-cogs.pdf)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.title)
diff --git a/contents+pt-BR.po b/contents+pt-BR.po
index 5892a9fc4a..fdeb1ae1ee 100644
--- a/contents+pt-BR.po
+++ b/contents+pt-BR.po
@@ -21,9 +21,9 @@
 # Gus, 2021
 # André Marcelo Alvarenga <alvarenga at kde.org>, 2021
 # Daniel, 2021
-# Emma Peel, 2021
 # blueboy, 2021
 # Eduardo Addad de Oliveira <eduardoaddad at hotmail.com>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: Eduardo Addad de Oliveira <eduardoaddad at hotmail.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/pt_BR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -3542,9 +3542,9 @@ msgid ""
 " prevents the sites you visit from learning your physical location."
 msgstr ""
 "Isso te protege retransmitindo suas comunicações em uma rede distribuída de "
-"[relés](../relé), rodada por pessoas voluntárias ao redor do mundo: evita "
-"que alguém que esteja observando sua conexão com a Internet saiba dos sites "
-"que você visita, e que estes saibam a sua localização física."
+"relés, rodada por pessoas voluntárias ao redor do mundo: evita que alguém "
+"que esteja observando sua conexão com a Internet saiba dos sites que você "
+"visita, e que estes saibam a sua localização física."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.description)
diff --git a/contents+sq.po b/contents+sq.po
index 33c5142e15..6ce16ab432 100644
--- a/contents+sq.po
+++ b/contents+sq.po
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Skender Mustafi <1mail2me at gmail.com>, 2020
 # erinm, 2020
 # Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -11,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -708,8 +709,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Me terma të Tor-it, një dokument njësh, i përpiluar dhe i votuar nga "
 "[autoritete drejtorish](../directory-authority) një herë në orë, që garanton"
-" se krejt [klientët kanë të njëjtin informacion rreth [relesh](../relay) që "
-"përbëjnë [rrjetin Tor](../tor-tor-network-core-tor)."
+" se krejt [klientët](../client) kanë të njëjtin informacion rreth "
+"[relesh](../relay) që përbëjnë [rrjetin Tor](../tor-tor-network-core-tor)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.term)More information about the tor-commits mailing list