[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 09:48:26 UTC 2021


commit 9200e740e401ce9765373e2227f1254a8fcdd5b6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 09:48:26 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 37 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 34 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 942e7b1ed5..a27132e1ae 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -7299,7 +7299,7 @@ msgstr "BÅ‚Ä…d \"Proxy server is refusing connection\""
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Proxy server errors can occur for a variety of reasons."
-msgstr ""
+msgstr "Błędy serwerów Proxy mogą nastąpić z różnych powodów."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7307,6 +7307,8 @@ msgid ""
 "You may try one or more of the following activities, in case you encounter "
 "this error:"
 msgstr ""
+"Możesz spróbować jednego lub więcej rekomendowanych sposobów, w przypadku "
+"gdy napotka Cię ten błąd:"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7314,6 +7316,8 @@ msgid ""
 "* If you have an antivirus, it may be interfering with the Tor service. "
 "Disable the antivirus and restart the browser."
 msgstr ""
+"* Jeśli masz program antywirusowy, może on kolidować z serwisem Tor. Wyłącz "
+"program antywirusowy i zrestartuj przeglÄ…darkÄ™."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7321,11 +7325,13 @@ msgid ""
 "* You should not have moved the Tor Browser folder from its original "
 "location to a different location."
 msgstr ""
+"* Nie powinieneś przenosić folderu Przeglądarki Tor z jej oryginalnej "
+"lokalizacji do innej."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "If you did this, revert the change."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli tego dokonałeś, przywróć ją."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7333,6 +7339,8 @@ msgid ""
 "* You should also check the port that you are connecting with. Try a "
 "different port from the one currently in use, such as 9050 or 9150."
 msgstr ""
+"* Powinieneś również sprawdzić port który wykorzystujesz do łączenia się. "
+"Wypróbuj inne porty niż ten aktualny, np. 9050 lub 9150."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7341,6 +7349,9 @@ msgid ""
 "install Tor Browser in a new directory, not over a previously installed "
 "browser."
 msgstr ""
+"* Jeśli wszystkie te kroki nie dały oczekiwanych rezultatów, przeinstaluj "
+"przeglądarkę. Upewnij się, że instalujesz Przeglądarkę Tor w nowym folderze,"
+" a nie nadpisujesz poprzedniÄ… instalacjÄ™."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7348,6 +7359,8 @@ msgid ""
 "If the error persists, please [get in "
 "touch](https://support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/) with us."
 msgstr ""
+"Jeśli błąd nadal nie został rozwiązany, [odezwij się do "
+"nas](https://support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/)."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-1/
 #: (content/censorship/censorship-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -7491,6 +7504,8 @@ msgid ""
 "If you are unable to connect to an onion service, please see [I cannot reach"
 " X.onion!](../../onionservices/onionservices-3)."
 msgstr ""
+"Jeśli nie jesteś w stanie połączyć się do serwisu onion, sprawdź [Nie mogę "
+"połączyć się z X.onion!](../../onionservices/onionservices-3)."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-4/
 #: (content/censorship/censorship-4/contents+en.lrquestion.title)
@@ -7583,6 +7598,9 @@ msgid ""
 "bridge](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/) for "
 "instructions."
 msgstr ""
+"Sprawdź [Jak uruchomić "
+"most](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/) dla dalszych "
+"instrukcji."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-7/
 #: (content/censorship/censorship-7/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7599,6 +7617,9 @@ msgid ""
 "[Obfsproxy](https://github.com/Yawning/obfs4/blob/master/doc/obfs4-spec.txt)"
 " bridges address this by adding another layer of obfuscation."
 msgstr ""
+"Mosty "
+"[Obfsproxy](https://github.com/Yawning/obfs4/blob/master/doc/obfs4-spec.txt)"
+" rozwiÄ…zujÄ… ten problem poprzez dodanie kolejnej warstwy maskujÄ…cej."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-7/
 #: (content/censorship/censorship-7/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7615,11 +7636,13 @@ msgid ""
 "See our page on [pluggable transports](https://tb-"
 "manual.torproject.org/circumvention/) for more info."
 msgstr ""
+"Sprawdź naszą stronę o [transportach wtykowych](https://tb-"
+"manual.torproject.org/circumvention/), aby uzyskać więcej informacji."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How can I use Snowflake?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak używać Snowflake?"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7628,6 +7651,9 @@ msgid ""
 "Alpha](https://www.torproject.org/download/alpha/) available for Windows, "
 "macOS, GNU/Linux and Android."
 msgstr ""
+"Jeśli twój dostęp do Internetu jest objęty cenzurą, powinieneś pobrać "
+"[PrzeglÄ…darkÄ™ Tor Alpha](https://www.torproject.org/download/alpha/) "
+"dostępną dla systemów Windows, macOS, GNU/Linux oraz Android."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7635,6 +7661,8 @@ msgid ""
 "You can also use Snowflake with [OnionBrowser](https://apps.apple.com/us/app"
 "/onion-browser/id519296448) on iOS."
 msgstr ""
+"Możesz używać Snowflake wraz z [OnionBrowser](https://apps.apple.com/us/app"
+"/onion-browser/id519296448) na systemie iOS."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7643,6 +7671,9 @@ msgid ""
 "click on 'Configure' on the start-up screen and then select 'Tor is censored"
 " in my country'."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz Przeglądarki Tor Alpha dla desktopów po raz pierwszy, możesz "
+"kliknąć na 'Konfiguruj' na ekranie powitania, a następnie wybierać 'Tor jest"
+" ocenzurowany w moim kraju'."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list