[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 09:18:20 UTC 2021


commit ca954147a82b3685f317d980529e920ec7a78a15
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 09:18:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 67 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 61 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index e271de4465..942e7b1ed5 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -6626,6 +6626,11 @@ msgid ""
 "network, however only Tor Browser for Android is needed to browse the web "
 "with Tor."
 msgstr ""
+"The Guardian Project zapewnia aplikacjÄ™ "
+"[Orbot](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android),"
+" która może zostać wykorzystana do trasowania ruchu innych aplikacji na "
+"Twoim urządzeniu Android przez sieć Tor, jednakże Przeglądarka Tor dla "
+"systemów Android jest wymagana, aby przeglądać sieć z Torem."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-2/
 #: (content/tormobile/tormobile-2/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6639,11 +6644,14 @@ msgid ""
 "Android. More info can be found on the [Guardian Project's "
 "website](https://guardianproject.info/)."
 msgstr ""
+"The Guardian Project utrzymuje Orbota (oraz inne aplikacje skupiajÄ…ce siÄ™ na"
+" prywatności) na systemach Android. Możesz znaleźć więcej informacji [na "
+"stronie The Guardian Project](https://guardianproject.info/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-3/
 #: (content/tormobile/tormobile-3/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I run Tor Browser on an iOS device?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mogę używać Przeglądarki Tor na urządzeniu z systemem iOS?"
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-3/
 #: (content/tormobile/tormobile-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6688,7 +6696,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-4/
 #: (content/tormobile/tormobile-4/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do I run Tor Browser on Windows Phone?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogę używać Przeglądarki Tor na systemie Windows Phone?"
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-4/
 #: (content/tormobile/tormobile-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6698,6 +6706,11 @@ msgid ""
 "same steps as in [Tor Browser for Android](https://tb-manual.torproject.org"
 "/mobile-tor/#tor-browser-for-android) can be followed."
 msgstr ""
+"Aktualnie nie ma wspieranej metody używania Przeglądarki Tor na starszych "
+"systemach Windows Phone, ale w przypadku nowszych telefonów spod marki "
+"Microsoft/promowanych telefonów, możesz podążać za instrukcją [Przeglądarka "
+"Tor dla systemu Android](https://tb-manual.torproject.org/mobile-tor/#tor-"
+"browser-for-android)."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-5/
 #: (content/tormobile/tormobile-5/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6711,11 +6724,16 @@ msgid ""
 "Android](https://www.torproject.org/download/#android) Orfox has been "
 "[retired](https://blog.torproject.org/orfox-paved-way-tor-browser-android)."
 msgstr ""
+"Wraz z wydaniem [PrzeglÄ…darki Tor dla systemu "
+"Android](https://www.torproject.org/download/#android), Orfox został "
+"[wycofany](https://blog.torproject.org/orfox-paved-way-tor-browser-android)."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Do I need both Tor Browser for Android and Orbot, or only one?"
 msgstr ""
+"Potrzebuje zarówno Przeglądarki Tor dla systemu Android oraz Orbota, czy "
+"tylko jednego z nich?"
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6723,6 +6741,8 @@ msgid ""
 "While both Tor Browser for Android and Orbot are great, they serve different"
 " purposes."
 msgstr ""
+"Podczas gdy oba, Przeglądarka Tor dla systemu Android oraz Orbot są świetne,"
+" służą one do czegoś innego."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6731,6 +6751,9 @@ msgid ""
 "device. It is a one stop browser that uses the Tor network and tries to be "
 "as anonymous as possible."
 msgstr ""
+"PrzeglÄ…darka Tor dla systemu Android jest odpowiednikiem desktopowej wersji "
+"Przeglądarki Tor, lecz dla urządzeń mobilnych. Jest to przeglądarka typu "
+"one-stop, która używa sieci Tor i próbuje być jak najbardziej anonimowa."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6740,6 +6763,10 @@ msgid ""
 "through the Tor network; a version of Orbot is also inside of the Tor "
 "Browser for Android, and is what enables it to connect to the Tor network."
 msgstr ""
+"Natomiast Orbot jest proxy, która pozwala Ci na przesyłanie danych z innych "
+"aplikacji na twoim urządzeniu (klienty email, komunikatory, etc.) przez sieć"
+" Tor; Orbot jest również wbudowany w Przeglądarkę Tor dla systemu Android, "
+"przez co może się ona łączyć z siecią Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6747,6 +6774,8 @@ msgid ""
 "That version, however, does not enable you to send other apps outside of the"
 " Tor Browser for Android through it."
 msgstr ""
+"Jednakże ta wersja nie pozwala Ci na przesyłanie danych pochodzących z "
+"innych aplikacji poprzez PrzeglÄ…darkÄ™ Tor dla systemu Android."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/
 #: (content/tormobile/tormobile-6/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6754,16 +6783,18 @@ msgid ""
 "Depending on how you want to use the Tor network, either one or both of "
 "these could be a great option."
 msgstr ""
+"W zależności od tego w jaki sposób chcesz używać sieci Tor, zarówno jedna "
+"jak i obie aplikacje są doskonałą opcją."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-7/
 #: (content/tormobile/tormobile-7/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Is Tor Browser available on F-Droid?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy Przeglądarka Tor jest dostępna na F-Droid?"
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-7/
 #: (content/tormobile/tormobile-7/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "It will be, _soon_."
-msgstr ""
+msgstr "Będzie, _wkrótce_."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-7/
 #: (content/tormobile/tormobile-7/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6772,6 +6803,9 @@ msgid ""
 "enabling the [Guardian Project's "
 "Repository](https://guardianproject.info/fdroid/)."
 msgstr ""
+"W międzyczasie, możesz użyć F-Droid do pobrania Przeglądarki Tor dla systemu"
+" Android poprzez dodanie [Repozytorium Guardian "
+"Project](https://guardianproject.info/fdroid/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-7/
 #: (content/tormobile/tormobile-7/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6779,6 +6813,8 @@ msgid ""
 "[Learn how to add a repository to F-Droid](https://f-droid.org/en/tutorials"
 "/add-repo/)."
 msgstr ""
+"[Dowiedz się jak dodać repozytorium do "
+"F-Droid](https://f-droid.org/en/tutorials/add-repo/)."
 
 #: https//support.torproject.org/gettor/gettor-1/
 #: (content/gettor/gettor-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6793,6 +6829,9 @@ msgid ""
 "[website](https://www.torproject.org), you can get a copy of Tor Browser "
 "delivered to you via [GetTor](https://gettor.torproject.org/)."
 msgstr ""
+"Jeśli nie jesteś w stanie pobrać Przeglądarki Tor przez naszą "
+"[stronę](https://www.torproject.org), możesz starać się o kopię Przeglądarki"
+" Tor poprzez [GetTor](https://gettor.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/gettor/gettor-1/
 #: (content/gettor/gettor-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6812,6 +6851,9 @@ msgid ""
 "[https://tor.eff.org](https://tor.eff.org) or from "
 "[https://tor.ccc.de](https://tor.ccc.de)."
 msgstr ""
+"Możesz również pobrać Przeglądarkę Tor z "
+"[https://tor.eff.org](https://tor.eff.org) lub "
+"[https://tor.ccc.de](https://tor.ccc.de)."
 
 #: https//support.torproject.org/gettor/gettor-1/
 #: (content/gettor/gettor-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6819,6 +6861,8 @@ msgid ""
 "For more geographically specific links visit [Tor: "
 "Mirrors](https://2019.www.torproject.org/getinvolved/mirrors.html.en)"
 msgstr ""
+"Dla bardziej geograficznie dokładnych linków odwiedź [Tor: "
+"Mirrors](https://2019.www.torproject.org/getinvolved/mirrors.html.en)"
 
 #: https//support.torproject.org/gettor/gettor-2/
 #: (content/gettor/gettor-2/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6874,6 +6918,8 @@ msgid ""
 "GetTor via Twitter is currently under maintenance. Please use the "
 "[email](https://support.torproject.org/gettor/gettor-2) instead."
 msgstr ""
+"GetTor na Twitterze jest aktualnie w trakcie konserwacji. Skontaktuj siÄ™ z "
+"nami poprzez [email](https://support.torproject.org/gettor/gettor-2)."
 
 #: https//support.torproject.org/gettor/gettor-4/
 #: (content/gettor/gettor-4/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6969,6 +7015,9 @@ msgid ""
 " to the [hamburger menu (\"≡\")](../../glossary/hamburger-menu), then click "
 "on \"Preferences\", and finally on \"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Jeśli nie widzisz tej opcji i masz otwartą Przeglądarkę Tor, możesz przejść "
+"do [menu hamburger (\"≡\")](../../glossary/hamburger-menu), następnie "
+"kliknąć na \"Preferencje\", oraz na \"Tor\" na panelu bocznym."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6983,6 +7032,8 @@ msgstr ""
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Common log error #1: Proxy connection failure"
 msgstr ""
+"#### Częste błędy w dzienniku zdarzeń #1: Proxy connection failure (błąd "
+"połączenia z Proxy)"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7049,6 +7100,8 @@ msgstr ""
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Common log error #2: Can’t reach guard relays"
 msgstr ""
+"#### Częste błędy w dzienniku zdarzeń #2: Can’t reach guard relays (nie "
+"można połączyć się z przekaźnikami Guard)"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7117,6 +7170,8 @@ msgstr ""
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Common log error #3: Failed to complete TLS handshake"
 msgstr ""
+"#### Częste błędy w dzienniku zdarzeń #3: Failed to complete TLS handshake "
+"(handshake TLS zakończył się niepowodzeniem)"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7178,7 +7233,7 @@ msgstr "Użycie mostów prawdopodobnie to naprawi."
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Common log error #4: Clock skew"
-msgstr ""
+msgstr "#### Częste błędy w dzienniku zdarzeń #4: Clock skew (błąd zegara)"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7239,7 +7294,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "\"Proxy server is refusing connection\" error"
-msgstr ""
+msgstr "BÅ‚Ä…d \"Proxy server is refusing connection\""
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-4/
 #: (content/connecting/connecting-4/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list