[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 10:19:16 UTC 2021


commit 9b9988d9dfa1f96af083571d65ed5212e39497a9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 10:19:16 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 contents+tr.po | 26 +++++++++++++++++------
 2 files changed, 78 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index a27132e1ae..37fe32fb15 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -7681,6 +7681,8 @@ msgid ""
 "Click on 'Select a built-in bridge' and choose 'snowflake' from the dropdown"
 " menu."
 msgstr ""
+"Zaznacz 'Wybierz wbudowany most' oraz wybierz 'snowflake' z rozwijanego "
+"menu."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7689,6 +7691,9 @@ msgid ""
 "menu](https://support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/) then go to "
 "'Preferences' and go to 'Tor'."
 msgstr ""
+"Z poziomu przeglądarki możesz kliknąć na [menu "
+"hamburger](https://support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/), "
+"następnie wybrać 'Preferencje' i przejść do 'Tor'."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-can-i-use-snowflake/
 #: (content/censorship/how-can-i-use-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7697,11 +7702,14 @@ msgid ""
 "Check 'Use a Bridge' and 'Use a built-in bridge'. Then select 'snowflake' "
 "from the dropdown menu."
 msgstr ""
+"Możesz również wpisać `about:preferences#tor` w pasku adresu URL. Zaznaczyć "
+"'Użyj mostku' i 'Wybierz wbudowany most'. Następnie wybierz 'snowflake' z "
+"rozwijanego menu."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How to help running Snowflake proxies?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogę pomóc w prowadzeniu proxy Snowflake?"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7709,6 +7717,9 @@ msgid ""
 "If your internet access is not censored, you should consider installing the "
 "Snowflake extension to help users in censored networks."
 msgstr ""
+"Jeśli Twój dostęp do Internetu nie jest ocenzurowany, powinieneś przemyśleć "
+"instalację rozszerzenia Snowflake, aby pomóc użytkownikom ocenzurowanych "
+"sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7716,16 +7727,18 @@ msgid ""
 "When you run Snowflake on you regular browser, you will provide connection "
 "as a proxy to an entry node in the Tor Network, and that’s all."
 msgstr ""
+"Gdy używasz Snowflake w swojej zwykłej przeglądarce, udostępniasz swoje "
+"połączenie jako proxy dla węzła wejściowego w sieci Tor, to wszystko."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Add-on"
-msgstr ""
+msgstr "#### Rozszerzenie"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Firstly make sure you have WebRTC enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Przede wszystkim, upewnij się że masz włączoną funkcję WebRTC."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7735,6 +7748,10 @@ msgid ""
 "Chrome](https://chrome.google.com/webstore/detail/snowflake/mafpmfcccpbjnhfhjnllmmalhifmlcie)"
 " which will let you become a Snowflake proxy."
 msgstr ""
+"Następnie zainstaluj [rozszerzenie dla Firefox](https://addons.mozilla.org"
+"/en-US/firefox/addon/torproject-snowflake/) lub [rozszerzenie dla "
+"Chrome](https://chrome.google.com/webstore/detail/snowflake/mafpmfcccpbjnhfhjnllmmalhifmlcie),"
+" które pozwoli Ci zostać proxy Snowflake."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7742,16 +7759,18 @@ msgid ""
 "It can also inform you about how many people you have helped in the last 24 "
 "hours."
 msgstr ""
+"Może również poinformować Cię ilu osobom pomogłeś w ciągu ostatnich 24 "
+"godzin."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Web page"
-msgstr ""
+msgstr "#### Strona Internetowa"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "In a browser where WebRTC is enabled:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną funkcję WebRTC:"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7760,16 +7779,20 @@ msgid ""
 "https://snowflake.torproject.org/embed and toggle the button to opt in to "
 "being a proxy."
 msgstr ""
+"Jeśli nie chcesz dodać Snowflake do swojej przeglądarki, możesz przejść do "
+"https://snowflake.torproject.org/embed i przełączyć przycisk, aby wyrazić "
+"zgodÄ™ na zostanie proxy."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/how-to-help-running-snowflake/
 #: (content/censorship/how-to-help-running-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You shouldn't close that page if you want to remain a Snowflake proxy."
 msgstr ""
+"Nie powinieneś zamykać tej strony, dopóki chcesz pozostać proxy Snowflake."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What is Snowflake?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym jest Snowflake?"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7778,6 +7801,9 @@ msgid ""
 "manual.torproject.org/circumvention/) available in Tor Browser to defeat "
 "internet censorship."
 msgstr ""
+"Snowflake jest [transportem wtykowym](https://tb-"
+"manual.torproject.org/circumvention/) dostępnym w Przeglądarce Tor, używany "
+"do zwalczania cenzury Internetowej."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7785,6 +7811,8 @@ msgid ""
 "Like a Tor bridge, a user can access the open internet when even regular Tor"
 " connections are censored."
 msgstr ""
+"Podobnie jak mostek Tor, użytkownik ma dostęp do otwartego Internetu, nawet "
+"tam, gdzie zwykłe połączenia Tor są ocenzurowane."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7792,6 +7820,8 @@ msgid ""
 "To use Snowflake is as easy as to switch to a new bridge configuration in "
 "Tor Browser."
 msgstr ""
+"Używanie Snowflake jest tak proste jak przełączenie się na nową konfigurację"
+" mostu w PrzeglÄ…darce Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7800,6 +7830,9 @@ msgid ""
 "proxies, Tor users that want to connect to the internet, and a broker, that "
 "delivers snowflake proxies to users."
 msgstr ""
+"System składa się z trzech komponentów: wolontariuszy prowadzących proxy "
+"Snowflake, użytkowników Tora, którzy chcą połączyć się z Internetem, oraz "
+"pośrednika, który dostarcza proxy snowflake użytkownikom."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7808,6 +7841,9 @@ msgid ""
 "short-lived proxies on their regular browsers. Check, [how can I use "
 "Snowflake?](/censorship/how-can-i-use-snowflake/)"
 msgstr ""
+"Wolontariusze chcący pomóc użytkownikom w ocenzurowanych sieciach mogą pomóc"
+" poprzez uruchomienie krótko żyjących proxy w ich zwykłych przeglądarkach. "
+"Sprawdź, [Jak używać Snowflake](/censorship/how-can-i-use-snowflake/)."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7817,6 +7853,10 @@ msgid ""
 "technique to make a connection to one of the thousands of snowflake proxies "
 "run by volunteers."
 msgstr ""
+"Snowflake bardzo skutecznej techniki [domain "
+"fronting](https://blog.torproject.org/domain-fronting-critical-open-web) w "
+"celu stworzenia połączenia z jednym z tysięcy proxy snowflake prowadzonych "
+"przez wolontariuszy,"
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7824,6 +7864,8 @@ msgid ""
 "These proxies are lightweight, ephemeral, and easy to run, allowing us to "
 "scale Snowflake more easily than previous techniques."
 msgstr ""
+"Proxy są lekkie, krótkotrwałe i proste do uruchomienia, pozwalając nam na "
+"skalowanie Snowflake dużo łatwiej, niż poprzednie techniki."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7831,6 +7873,8 @@ msgid ""
 "For censored users, if your Snowflake proxy gets blocked, the broker will "
 "find a new proxy for you, automatically."
 msgstr ""
+"Dla ocenzurowanych użytkowników, jeśli twoje proxy Snowflake jest blokowane,"
+" pośrednik znajdzie dla ciebie automatycznie nowe proxy."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/what-is-snowflake/
 #: (content/censorship/what-is-snowflake/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7839,6 +7883,9 @@ msgid ""
 "[Snowflake Technical Overview](https://keroserene.net/snowflake/technical/) "
 "and the [project page](https://snowflake.torproject.org/)."
 msgstr ""
+"Jeśli interesują cię techniczne szczegóły i specyfikacje, sprawdź [Przegląd "
+"Techniczny Snowflake](https://keroserene.net/snowflake/technical/) oraz "
+"[stronÄ™ projektu](https://snowflake.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-1/
 #: (content/https/https-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -7884,17 +7931,21 @@ msgid ""
 "#### This visualization shows what information is visible to eavesdroppers "
 "with and without Tor Browser and HTTPS encryption."
 msgstr ""
+"#### Ta wizualizacja pokazuje jakie informacje sÄ… widoczne dla "
+"podsłuchiwaczy z oraz bez Przeglądarki Tor oraz szyfrowania HTTPS."
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I browse normal HTTPS sites with Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "Mogę przeglądać zwykłe strony HTTPS przez Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The short answer is: **Yes, you can browse normal HTTPS sites using Tor.**"
 msgstr ""
+"Krótka odpowiedź: **Tak, możesz przeglądać zwykłe strony HTTPS używając "
+"Tora.**"
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index adb4c04082..06962e557f 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 # 0d1bdb3b9a0d4e8f77bc854af8bf3dfc_e6913f4, 2020
 # erinm, 2020
 # T. E. Kalayci <tekrei at tutanota.com>, 2020
-# Emma Peel, 2021
 # Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Haberdar Olun"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Glossary"
-msgstr ""
+msgstr "Sözlüğü"
 
 #: (dynamic) https//support.torproject.org/tormessenger/
 #: (content/tormessenger/contents+en.lrtopic.title)
@@ -2622,6 +2622,8 @@ msgstr ""
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use Tor Browser and software specifically configured for Tor"
 msgstr ""
+"### Tor Browser uygulamasını ve özellikle Tor için yapılandırılmış "
+"yazılımları kullanın"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2799,6 +2801,8 @@ msgid ""
 "encryption of your traffic to the final destination website depends on that "
 "website."
 msgstr ""
+"Tor, Tor ağına giden ve Tor ağı içindeki trafiğinizi şifreler, ancak son "
+"hedef web sitesine giden trafiğinizin şifrelenmesi o web sitesine bağlıdır."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4291,6 +4295,8 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
 "US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
+"US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4495,7 +4501,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
-msgstr ""
+msgstr "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-1/
 #: (content/tbb/tbb-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5721,6 +5727,12 @@ msgid ""
 "translator!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
 "translator/)"
 msgstr ""
+"Herkesin Tor Browser uygulamasını kendi dilinde kullanma zevkini tatmasını "
+"istiyoruz. Tor Browser bugün [35 farklı dilde "
+"sunuluyor](https://www.torproject.org/tr/download/languages/) ve daha "
+"fazlasını eklemek için çalışıyoruz. Çevirilere yardımcı olmak isterseniz "
+"[buraya bakabilirsiniz](https://community.torproject.org/localization"
+"/becoming-tor-translator/)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-37/
 #: (content/tbb/tbb-37/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7916,7 +7928,7 @@ msgstr "Tor ile normal HTTPS sitelerine bakabilir miyim?"
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The short answer is: **Yes, you can browse normal HTTPS sites using Tor.**"
-msgstr ""
+msgstr "Kısa yanıt: \"**Evet, normal HTTPS sitelerine Tor ile bakabilirsiniz.**"
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8359,6 +8371,8 @@ msgid ""
 "If you want to avoid most if not all abuse potential, set it to \"reject "
 "*:*\"."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanma olasılıklarının tümünden olmasa da önemli bölümünden "
+"kaçınmak için \"reject *:*\" olarak ayarlayın."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11417,7 +11431,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# dpkg --print-architecture"
-msgstr ""
+msgstr "# dpkg --print-architecture"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list