[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 17:18:18 UTC 2021


commit 09ced48fcb99ca177fdbfb2ff81afdbb90da0bed
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 17:18:17 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 29 +++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 27 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index b5d0a2b709..f6b8ffaa94 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -5281,6 +5281,8 @@ msgid ""
 "If you believe this is a Tor Browser issue, please report it on our [bug "
 "tracker](https://trac.torproject.org/)."
 msgstr ""
+"Jeśli uważasz, że jest to błąd Przeglądarki Tor, zgłoś to na naszej [stronie"
+" do do śledzenia błędów](https://trac.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-26/
 #: (content/tbb/tbb-26/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5293,6 +5295,8 @@ msgid ""
 "Please see the [HTTPS Everywhere FAQ](https://www.eff.org/https-"
 "everywhere/faq)."
 msgstr ""
+"Sprawdź również [często zadawane pytania HTTPS "
+"Everywhere](https://www.eff.org/https-everywhere/faq)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-27/
 #: (content/tbb/tbb-27/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5305,6 +5309,8 @@ msgid ""
 "Please see the [Updating section](https://tb-"
 "manual.torproject.org/updating/) in the Tor Browser Manual."
 msgstr ""
+"Sprawdź [sekcję Aktualizowania](https://tb-manual.torproject.org/updating/) "
+"w naszym Podręczniku Użytkownika Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-28/
 #: (content/tbb/tbb-28/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5317,6 +5323,8 @@ msgid ""
 "Please see the [Uninstalling section](https://tb-"
 "manual.torproject.org/uninstalling/) in the Tor Browser Manual."
 msgstr ""
+"Sprawdź [sekcję Odinstalowywania](https://tb-"
+"manual.torproject.org/uninstalling/) w naszym Podręczniku Użytkownika Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5342,6 +5350,8 @@ msgid ""
 "Both options are located in the [hamburger menu (\"≡\")](../../glossary"
 "/hamburger-menu)."
 msgstr ""
+"Obie opcje są zlokalizowane w [menu hamburger (\"≡\")](../../glossary"
+"/hamburger-menu)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5350,6 +5360,9 @@ msgid ""
 "in the URL bar, and the New Identity option by clicking the small sparky "
 "broom icon at the top-right of the screen."
 msgstr ""
+"Możesz również uzyskać dostęp do opcji Nowego Obwodu w menu informacji o "
+"stronie w pasku adresu URL, oraz opcji Nowej Tożsamości, poprzez kliknięcie "
+"małej, błyszczącej ikonki miotełki w prawym-górnym rogu ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5389,12 +5402,12 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![Tor Browser Menu](/static/images/menu-new-identity.png)"
-msgstr ""
+msgstr "![Tor Browser Menu](/static/images/menu-new-identity.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### New Tor Circuit for this Site"
-msgstr ""
+msgstr "#### Nowy Obwód Tora dla tej Strony"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5469,6 +5482,8 @@ msgid ""
 "A website (bank, email provider, etc.) locks me out whenever I use Tor, what"
 " can I do?"
 msgstr ""
+"Strona internetowa (bank, dostawca email, itp.) blokuje mnie za każdym "
+"razem, gdy korzystam z Tora, co mogę zrobić?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-30/
 #: (content/tbb/tbb-30/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5530,6 +5545,10 @@ msgid ""
 "[Linux](https://www.torproject.org/download/) and "
 "[macOS](https://www.torproject.org/download/)."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor jest aktualnie dostępna na systemy "
+"[Windows](https://www.torproject.org/download/), "
+"[Linux](https://www.torproject.org/download/) oraz "
+"[macOS](https://www.torproject.org/download/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-31/
 #: (content/tbb/tbb-31/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5540,6 +5559,12 @@ msgid ""
 "app](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android) "
 "to route other apps on your Android device over the Tor network."
 msgstr ""
+"Jest również wersja Przeglądarki Tor dla systemów "
+"[Android](https://www.torproject.org/download/#android) oraz [The Guardian "
+"Project](https://guardianproject.info) zapewnia dostęp do [aplikacji "
+"Orbot](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android),"
+" która trasuje ruch innych aplikacje na twoim urządzeniu Android przez sieć "
+"Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-31/
 #: (content/tbb/tbb-31/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list