[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 17:49:27 UTC 2021


commit 32b97fa717a4d61af1c18805456fe9adfb97f603
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 17:49:26 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 54 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 53 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index f6b8ffaa94..ad5fd3daae 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -5572,6 +5572,8 @@ msgid ""
 "There is no official version of Tor for iOS yet, though we recommend [Onion "
 "Browser](https://onionbrowser.com)."
 msgstr ""
+"Nie ma jeszcze oficjalnej wersji Tor dla systemów iOS, lecz rekomendujemy "
+"[Onoin Browser](https://onionbrowser.com)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-32/
 #: (content/tbb/tbb-32/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5584,6 +5586,8 @@ msgid ""
 "There are methods for setting Tor Browser as your default browser, but those"
 " methods may not work always or in every operating system."
 msgstr ""
+"Są różne sposoby ustawienia Przeglądarki Tor jako domyślnej przeglądarki, "
+"lecz mogą one nie działać poprawnie na niektórych systemach operacyjnych."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-32/
 #: (content/tbb/tbb-32/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5601,6 +5605,9 @@ msgid ""
 "it would load in another browser. This type of behavior can be dangerous and"
 " break anonymity."
 msgstr ""
+"Oznacza to, że czasami strona internetowa ładowałaby się w Przeglądarce Tor,"
+" a czasami w innej przeglądarce. Tego typu zachowanie może być niebezpieczne"
+" i niszczące anonimowość."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-33/
 #: (content/tbb/tbb-33/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5626,6 +5633,8 @@ msgid ""
 "If you'd like to become a relay, please see our [Tor Relay "
 "Guide](https://community.torproject.org/relay)."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz, aby twój komputer został przekaźnikiem, sprawdź nasz [poradnik"
+" Przekaźników Tor](https://community.torproject.org/relay)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-34/
 #: (content/tbb/tbb-34/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5670,6 +5679,9 @@ msgid ""
 "For users who want to have JavaScript disabled on all HTTP sites by default,"
 " we recommend changing your Tor Browser's \"Security Level\" option."
 msgstr ""
+"Użytkownicy, którzy chcą mieć domyślnie wyłączony JavaScript na wszystkich "
+"witrynach HTTP, zalecamy zmienienie opcji \"Poziom Bezpieczeństwa\" w "
+"PrzeglÄ…darce Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-34/
 #: (content/tbb/tbb-34/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5678,6 +5690,9 @@ msgid ""
 "the top-right of the screen), then clicking \"Advanced Security "
 "Settings...\"."
 msgstr ""
+"Możesz tego dokonać przechodząc do ikony Bezpieczeństwa (mała, szara tarcza "
+"w prawym-górnym rogu ekranu), następnie kliknij \"Zaawansowane ustawienia "
+"zabezpieczeń...\""
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-34/
 #: (content/tbb/tbb-34/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5685,11 +5700,14 @@ msgid ""
 "The \"Standard\" level allows JavaScript, but the \"Safer\" and \"Safest\" "
 "levels both block JavaScript on HTTP sites."
 msgstr ""
+"Poziom \"Standardowy\" zezwala na działanie JavaScript, lecz poziomy "
+"\"Bezpieczniejszy\" oraz \"Najbezpieczniejszy\" blokujÄ… JavaScript na "
+"stronach HTTP."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-35/
 #: (content/tbb/tbb-35/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can you get rid of all the Captchas?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mogę się pozbyć wszystkich Captcha?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-35/
 #: (content/tbb/tbb-35/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5697,6 +5715,8 @@ msgid ""
 "Unfortunately, some websites deliver Captchas to Tor users, and we are not "
 "able to remove Captchas from websites."
 msgstr ""
+"Niestety, niektóre witryny internetowe dostarczają Captcha użytkownikom "
+"Tora, i nie jesteśmy w stanie ich usunąć z witryn internetowych."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-35/
 #: (content/tbb/tbb-35/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5705,6 +5725,9 @@ msgid ""
 "inform them that their Captchas are preventing users such as yourself from "
 "using their services."
 msgstr ""
+"W takich przypadkach najlepszym rozwiÄ…zaniem jest skontaktowanie siÄ™ z "
+"właścicielami witryn, i poinformowanie ich, że Captcha uniemożliwia "
+"użytkownikom korzystanie z ich usług."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-36/
 #: (content/tbb/tbb-36/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5735,6 +5758,12 @@ msgid ""
 "translator!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
 "translator/)"
 msgstr ""
+"Chcemy, aby każdy mógł cieszyć się z Przeglądarki Tor w swoim własnym "
+"języku. Przeglądarka Tor jest aktualnie [dostępna w 35 różnych "
+"językach](https://www.torproject.org/download/languages/), oraz nieustannie "
+"dodajemy ich więcej. Chcesz pomóc nam w tłumaczeniu? [Zostań tłumaczem "
+"Tor!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
+"translator/)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-37/
 #: (content/tbb/tbb-37/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5743,6 +5772,9 @@ msgid ""
 "installing and testing [Tor Browser Alpha "
 "releases](https://www.torproject.org/download/alpha/)."
 msgstr ""
+"Możesz nam również pomóc w testowaniu kolejnych języków, które wydamy, "
+"instalujÄ…c i testujÄ…c [wersje Alpha PrzeglÄ…darki "
+"Tor](https://www.torproject.org/download/alpha/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-38/
 #: (content/tbb/tbb-38/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5793,6 +5825,9 @@ msgid ""
 "The simplest fix is to click on the Security icon (the small gray shield at "
 "the top-right of the screen), then click \"Advanced Security Settings...\""
 msgstr ""
+"Najprostszym rozwiązaniem jest kliknięcie na ikonę Bezpieczeństwa (mała, "
+"szara tarcza w prawym-górnym rogu ekranu), a następnie \"Zaawansowane "
+"ustawienia zabezpieczeń...\""
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-39/
 #: (content/tbb/tbb-39/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5841,6 +5876,8 @@ msgid ""
 "[Learn more about the design of Tor "
 "Browser](https://www.torproject.org/projects/torbrowser/design/)."
 msgstr ""
+"[Dowiedz się więcej o projekcie Przeglądarki "
+"Tor](https://www.torproject.org/projects/torbrowser/design/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-40/
 #: (content/tbb/tbb-40/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5881,6 +5918,8 @@ msgid ""
 "For a while now, Disconnect, which was formerly used in Tor Browser, has had"
 " no access to Google search results."
 msgstr ""
+"Wyszukiwarka 'Disconnect', która była poprzednio używana w Przeglądarce Tor,"
+" nie posiadała dostępu do wyników wyszukiwania Google."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-41/
 #: (content/tbb/tbb-41/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5889,6 +5928,10 @@ msgid ""
 "choose between different search providers, it fell back to delivering Bing "
 "search results, which were basically unacceptable quality-wise."
 msgstr ""
+"Ponieważ 'Disconnect' jest bardziej wyszukiwarką meta, która pozwala "
+"użytkownikom wybierać spośród innych dostawców wyszukiwarek, upadła ona z "
+"powrotem do dostarczania wyników wyszukiwania Bing, które w gruncie rzeczy, "
+"były nie do zaakceptowania pod względem jakości."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-41/
 #: (content/tbb/tbb-41/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5897,6 +5940,9 @@ msgid ""
 " their search history, and therefore is best positioned to protect your "
 "privacy."
 msgstr ""
+"DuckDuckGo nie zapisuje, zbiera ani nie udostępnia danych personalnych "
+"użytkowników, ani ich historii wyszukiwania, przez co jest najlepszym "
+"kandydatem na ochroniarza twojej prywatności."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-41/
 #: (content/tbb/tbb-41/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5905,6 +5951,9 @@ msgid ""
 "such as the timestamp, your IP address, and your account information if you "
 "are logged in."
 msgstr ""
+"Większość innych silników wyszukiwania przechowuje twoje wyszukiwania razem "
+"z innymi informacjami, takimi jak znacznik czasu, Twój adres IP oraz inne "
+"informacje powiązane z twoim kontem, jeśli jesteś zalogowany."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-42/
 #: (content/tbb/tbb-42/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5917,6 +5966,9 @@ msgid ""
 "Tor Browser is built using [Firefox ESR](https://www.mozilla.org/en-"
 "US/firefox/organizations/), so errors regarding Firefox may occur."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor jest zbudowana przy użyciu [Firefox "
+"ESR](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/), więc mogą "
+"pojawić się błędy dotyczące Firefoxa."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-42/
 #: (content/tbb/tbb-42/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list