[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 16:48:34 UTC 2021


commit 55a84405b798579609ef69d4e9bd357f5ee51d9d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 16:48:33 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 56 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index a8c6be22c5..b5d0a2b709 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -4568,10 +4568,10 @@ msgid ""
 "browser/-/issues) and create a [GitLab issue](/misc/bug-or-feedback/) about "
 "what you're experiencing."
 msgstr ""
-"Jeśli nie znalazłeś swojego problemu, sprawdź najpierw [tracker problemów "
-"PrzeglÄ…darki Tor](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
-"browser/-/issues) i stwórz [problem GitLab](/misc/bug-or-feedback/) odnośnie"
-" Twoich doświadczeń."
+"Jeśli nie znalazłeś swojego problemu, sprawdź najpierw [narzędzie do "
+"śledzenia problemów z Przeglądarką "
+"Tor](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/-/issues) i "
+"stwórz [problem GitLab](/misc/bug-or-feedback/) odnośnie Twoich doświadczeń."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-10/
 #: (content/tbb/tbb-10/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4895,6 +4895,10 @@ msgid ""
 "[NoScript](https://noscript.net) — and adding anything else could "
 "deanonymize you."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor jest dostarczana z pre-instalowanymi dwoma dodatkami — "
+"[HTTPS Everywhere](https://www.eff.org/https-everywhere) oraz "
+"[NoScript](https://noscript.net) — instalowanie innych dodatków może Cię "
+"zdeanonimizować."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4903,6 +4907,9 @@ msgid ""
 "[article](https://blog.torproject.org/browser-fingerprinting-introduction-"
 "and-challenges-ahead) on The Tor Blog all about it."
 msgstr ""
+"Chcesz dowiedzieć się więcej o \"odciskach palców\" przeglądarek? Sprawdź "
+"ten [artykuł](https://blog.torproject.org/browser-fingerprinting-"
+"introduction-and-challenges-ahead) na naszym blogu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-15/
 #: (content/tbb/tbb-15/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4923,6 +4930,11 @@ msgid ""
 "that by using Tor Mobile on Chrome OS, you will view the mobile (not "
 "desktop) versions of websites."
 msgstr ""
+"Możesz używać [Przeglądarki Tor dla systemów "
+"Android](https://www.torproject.org/download/#android) na systemie "
+"operacyjnym Chrome OS. Zwróć uwagę, że podczas używania Mobilnego Tora na "
+"Chrome OS, będziesz przeglądał mobilne (nie desktopowe) wersje stron "
+"internetowych."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-15/
 #: (content/tbb/tbb-15/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4930,6 +4942,9 @@ msgid ""
 "However, because we have not audited the app in Chrome OS, we don't know if "
 "all the privacy features of Tor Browser for Android will work well."
 msgstr ""
+"Jednakże, z powodu braku audytu aplikacji na Chrome OS, nie wiemy czy "
+"wszystkie funkcje zapewniające prywatność zaimplementowane w Przeglądarce "
+"Tor dla systemów Android będą działały poprawnie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-16/
 #: (content/tbb/tbb-16/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4949,6 +4964,9 @@ msgid ""
 "selection to Tor; overriding the entry/exit nodes can compromise your "
 "anonymity."
 msgstr ""
+"Uzyskasz najwyższy poziom bezpieczeństwa jaki Tor może zapewnić, gdy "
+"zostawisz trasowanie Torowi; nadpisywanie węzłów wejścia/wyjścia może "
+"naruszyć twoją anonimowość."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-16/
 #: (content/tbb/tbb-16/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5018,6 +5036,8 @@ msgid ""
 "There is something called the [TorBSD project](https://www.torbsd.org/), but"
 " their Tor Browser is not officially supported."
 msgstr ""
+"Jednakże jest [projekt TorBSD](https://www.torbsd.org/), lecz ich wersja "
+"PrzeglÄ…darki Tor nie jest oficjalnie wspierana."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-2/
 #: (content/tbb/tbb-2/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5066,6 +5086,10 @@ msgid ""
 "parameters) and [paper](https://www-"
 "users.cs.umn.edu/~hoppernj/single_guard.pdf) on entry guards."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać więcej informacji jak działają węzły Guard, zobacz ten [post na "
+"blogu](https://blog.torproject.org/improving-tors-anonymity-changing-guard-"
+"parameters) oraz [artykuł](https://www-"
+"users.cs.umn.edu/~hoppernj/single_guard.pdf) o węzłach wejścia Guard."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5079,6 +5103,9 @@ msgid ""
 "(\"≡\")](../../glossary/hamburger-menu), then click on \"Preferences\", and "
 "finally on \"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Kiedy masz otworzoną Przeglądarkę Tor, przejdź do [menu hamburger "
+"(\"≡\")](../../glossary/hamburger-menu), a następnie kliknij \"Preferencje\""
+" i \"Tor\" na panelu bocznym."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5086,6 +5113,8 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you will "
 "be able to paste it into a text editor or an email client."
 msgstr ""
+"Powinieneś zobaczyć opcję skopiowania dziennika do swojego schowka, który "
+"możesz później wkleić do edytora tekstowego lub klienta email."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5112,7 +5141,7 @@ msgstr "`./start-tor-browser.desktop --verbose`"
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "or to save the logs to a file *(default: tor-browser.log)*"
-msgstr ""
+msgstr "lub zapisz dziennik do pliku *(domyślnie: tor-browser.log)*"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5145,6 +5174,11 @@ msgid ""
 "servers in various parts of the world, and some bottlenecks and network "
 "latency will always be present."
 msgstr ""
+"Sieć Tora ma ponad milion użytkowników dziennie, i jedynie nieco ponad 6000 "
+"przekaźników aby trasować cały ich ruch, oraz ładowanie na niektórych "
+"serwerach może czasami spowodować opóźnienia. Zgodnie z projektem, twój ruch"
+" jest przekierowywany przez serwery wolontariuszy w przeróżnych częściach "
+"świata, i zawsze będą obecne niektóre wąskie gardła lub opóźnienia sieciowe."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-22/
 #: (content/tbb/tbb-22/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5153,6 +5187,9 @@ msgid ""
 "relay](https://community.torproject.org/relay/), or encouraging others to do"
 " so."
 msgstr ""
+"Możesz pomóc zwiększyć szybkość sieci poprzez [uruchomienie własnego "
+"przekaźnika](https://community.torproject.org/relay/), lub przekonując do "
+"tego innych."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-22/
 #: (content/tbb/tbb-22/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5162,6 +5199,10 @@ msgid ""
 "Research Topics: 2018 edition](https://blog.torproject.org/tors-open-"
 "research-topics-2018-edition) about Network Performance."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać bardziej szczegółową odpowiedź, odwiedź [blog Roger'a na ten "
+"temat](https://blog.torproject.org/blog/why-tor-is-slow) i [Tor's Open "
+"Research Topics: 2018 edition](https://blog.torproject.org/tors-open-"
+"research-topics-2018-edition) o wydajności sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-22/
 #: (content/tbb/tbb-22/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5187,6 +5228,8 @@ msgid ""
 "[DuckDuckGo](https://duckduckgo.com/) is the default search engine in Tor "
 "Browser."
 msgstr ""
+"[DuckDuckGo](https://duckduckgo.com/) jest domyślnym silnikiem wyszukiwania "
+"w PrzeglÄ…darce Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-23/
 #: (content/tbb/tbb-23/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5195,6 +5238,9 @@ msgid ""
 "searches. Learn more about [DuckDuckGo privacy "
 "policy](https://duckduckgo.com/privacy)."
 msgstr ""
+"DuckDuckGo nie śledzi swoich użytkowników ani nie przechowuje ich żadnych "
+"danych wyszukiwania. Dowiedz się więcej o [polityce prywatności "
+"DuckDuckGo](https://duckduckgo.com/privacy)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-24/
 #: (content/tbb/tbb-24/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5204,7 +5250,7 @@ msgstr "Mam problem z DuckDuckGo."
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-24/
 #: (content/tbb/tbb-24/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please see the [DuckDuckGo support portal](https://duck.co/help)."
-msgstr ""
+msgstr "Odwiedź również [portal pomocy DuckDuckGo](https://duck.co/help)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-24/
 #: (content/tbb/tbb-24/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5214,6 +5260,9 @@ msgid ""
 "If you believe this is a Tor Browser issue, please report it on our [issue "
 "tracker](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/-/issues)."
 msgstr ""
+"Jeśli uważasz, że jest to problem spowodowany przez Przeglądarkę Tor, zgłoś "
+"to w naszym [narzędziu do śledzenia "
+"błędów](https://gitlab.torproject.org/groups/tpo/-/issues)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-25/
 #: (content/tbb/tbb-25/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5224,6 +5273,7 @@ msgstr "Mam problem z NoScript."
 #: (content/tbb/tbb-25/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please see the [NoScript FAQ](https://noscript.net/faq)."
 msgstr ""
+"Zobacz również [często zadawane pytania NoScript](https://noscript.net/faq)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-25/
 #: (content/tbb/tbb-25/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list