[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 12:45:21 UTC 2021


commit 4549013e12bbeac0663627c3792c057266431233
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 12:45:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+pl.po | 61 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 file changed, 46 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c22168549c..8e2a33056d 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -10,7 +10,6 @@
 # Dawid Potocki <dpot at disroot.org>, 2021
 # Marcin Januchta <marcin.januchta at gmail.com>, 2021
 # IDRASSI Mounir <mounir.idrassi at idrix.fr>, 2021
-# GEEZET1 <geezet at riseup.net>, 2021
 # Metafrasi <biuro at setara.eu>, 2021
 # Dawid Job <hoek at tuta.io>, 2021
 # ☆Verdulo, 2021
@@ -18,6 +17,7 @@
 # Emma Peel, 2021
 # erinm, 2021
 # Bartosz Duszel <bartosz.duszel at protonmail.com>, 2021
+# GEEZET1 <geezet at riseup.net>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 19:56+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-12-11 10:50+0000\n"
-"Last-Translator: Bartosz Duszel <bartosz.duszel at protonmail.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: GEEZET1 <geezet at riseup.net>, 2021\n"
 "Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -148,12 +148,12 @@ msgstr "Lokalizacja"
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/outreach/
 #: (content/outreach/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Outreach"
-msgstr ""
+msgstr "Zasięg"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.title)
 msgid "User Research"
-msgstr ""
+msgstr "Badania Użytkowników"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrpage.title)
@@ -162,18 +162,21 @@ msgstr "Usługi Onion"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Become a Tester"
-msgstr ""
+msgstr "Zostań Testerem"
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "We regularly release Tor Browser early versions to allow users to test "
 "software improvements and new ideas. Sign up to be in our testing pool."
 msgstr ""
+"Regularnie publikujemy wczesne wersje Przeglądarki Tor, aby zapewnić "
+"użytkownikom możliwość sprawdzenia najnowszych pomysłów oraz ulepszeń "
+"oprogramowania. Zarejestruj się, aby dołączyć do grona Testerów."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/open/
 #: (content/user-research/open/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Open User Research"
-msgstr ""
+msgstr "Otwarte Badania Użytkowników"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/open/
 #: (content/user-research/open/contents+en.lrpage.subtitle)
@@ -183,21 +186,27 @@ msgid ""
 "what we are working on and start to run user research with your local "
 "community."
 msgstr ""
+"Stawiamy naszych użytkowników w centrum procesu tworzenia. Właśnie w taki "
+"sposób zapewniamy technologię zwiększającą prywatność, tym, którzy są w "
+"największej potrzebie. Odkryj nad czym pracujemy i zacznij prowadzić własne "
+"badania wśród swojej lokalnej społeczności."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.title)
 msgid "User Research Guidelines"
-msgstr ""
+msgstr "Wskazówki dla Badań Użytkowników"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "We collect only necessary data to improve our services."
 msgstr ""
+"Kolekcjonujemy jedynie najpotrzebniejsze dane w celu ulepszenia naszych "
+"serwisów."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/persona/
 #: (content/user-research/persona/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Tor Personas"
-msgstr ""
+msgstr "Persony Tora"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/persona/
 #: (content/user-research/persona/contents+en.lrpage.subtitle)
@@ -205,16 +214,18 @@ msgid ""
 "Personas help us to drive human-centered design processes across teams. Meet"
 " our archetypes of Tor users."
 msgstr ""
+"Persony pomagają nam w tworzeniu procesów skoncentrowanych na ludziach. "
+"Poznaj swój archetyp użytkownika Tora."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.title)
 msgid "How to Volunteer"
-msgstr ""
+msgstr "Jak zostać Wolontariuszem"
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "We care about privacy and security."
-msgstr ""
+msgstr "Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/user-research/reports/
 #: (content/user-research/reports/contents+en.lrpage.title)
@@ -227,10 +238,12 @@ msgid ""
 "We are committed to open design, so you can see the user research we have "
 "conducted within our community."
 msgstr ""
+"Jesteśmy oddani otwartym projektom. Możesz zobaczyć badania użytkowników "
+"które przeprowadziliśmy wśród naszej społeczności."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Become a Community User Researcher"
-msgstr ""
+msgstr "Zostań Badaczem Użytkowników Społeczności"
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
@@ -243,7 +256,7 @@ msgstr ""
 
 #: (dynamic)
 msgid "UX team mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "Lista mailingowa zespołu UX"
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
@@ -305,6 +318,7 @@ msgstr ""
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "We respect our users' privacy when we conduct research."
 msgstr ""
+"Respektujemy prywatność naszych użytkowników podczas przeprowadzania badań."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.cta)
@@ -315,17 +329,21 @@ msgstr "Dowiedz się o użytkownikach Tor"
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## We respect our users' privacy when we conduct research."
 msgstr ""
+"## Respektujemy prywatność naszych użytkowników podczas przeprowadzania "
+"badań."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "We practice human-centered design when we build tools for internet freedom."
 msgstr ""
+"Podczas tworzenia narzędzi ku wolności internetu, skupiamy się na "
+"projektowaniu skoncentrowanym na człowieku. "
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The way we build tools also builds community."
-msgstr ""
+msgstr "Budujemy naszą społeczność w taki sam sposób jak narzędzia."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.body)
@@ -333,6 +351,8 @@ msgid ""
 "Our user research is founded on the premises of consent, respect, and "
 "empathy."
 msgstr ""
+"Nasze badanie użytkowników opiera się na zasadach szacunku, empatii oraz "
+"zgody."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.body)
@@ -340,16 +360,18 @@ msgid ""
 "You can make an impact in your community by learning from our methods and "
 "helping us with user research."
 msgstr ""
+"Możesz mieć wpływ na swoją społeczność, poprzez naukę naszych metod oraz "
+"wspomóc nas w badaniu użytkowników."
 
 #: https//community.torproject.org/gsoc/
 #: (content/gsoc/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Project Ideas"
-msgstr ""
+msgstr "Pomysły Projektów"
 
 #: https//community.torproject.org/gsoc/
 #: (content/gsoc/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "Some project ideas for GSoC."
-msgstr ""
+msgstr "Niektóre z pomysłów projektów dla GSoC."
 
 #: https//community.torproject.org/gsoc/
 #: (content/gsoc/contents+en.lrpage.section)
@@ -369,6 +391,11 @@ msgid ""
 "[contact us](mailto:gso+c at torproject.org) to discuss your plans rather than "
 "sending blind applications."
 msgstr ""
+"Niektóre z tych projektów są dobrymi pomysłami na wydarzenie Google Summer "
+"of Code. Oznaczyliśmy każdy pomysł naszymi głównymi programistami, którzy "
+"byliby dobrymi mentorami. Jeśli zainteresował Cię jeden lub więcej "
+"projektów, [skontaktuj się z nami](mailto:gso+c at torproject.org) w celu "
+"rozmowy."
 
 #: https//community.torproject.org/training/
 #: (content/training/contents+en.lrpage.subtitle)
@@ -415,6 +442,10 @@ msgid ""
 " Community Team](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-"
 "community-team) for more help."
 msgstr ""
+"Jeśli to dobre podsumowanie twojej społeczności, lub nie jesteś tego pewien,"
+" [skontaktuj się z naszym Zespołem ds. "
+"Społeczności](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-"
+"community-team) aby uzyskać więcej informacji."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrpage.subtitle)More information about the tor-commits mailing list