[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 13:15:13 UTC 2021


commit 6c534d6ab72a671833e9df4393b4238e58071141
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 13:15:12 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+pl.po | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 8e2a33056d..3440d77caa 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -473,6 +473,9 @@ msgid ""
 "onion service gives your users all the security of HTTPS with the added "
 "privacy benefits of Tor Browser."
 msgstr ""
+"Usługi onion są serwisami które mogą być wyłącznie odwiedzane poprzez sieć "
+"Tor. Prowadzenie serwisu onion daje twoim użytkownikom bezpieczeństwo "
+"protokołu HTTPS z dodatkowym benefitem prywatności Przeglądarki Tor."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/
 #: (content/localization/contents+en.lrpage.subtitle)More information about the tor-commits mailing list