[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 05:15:16 UTC 2021


commit 75af99ea4dc93f6a7ab04f7b982918777a8f38b1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 05:15:15 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 1c30153e69..8ecef903dd 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -3184,6 +3184,8 @@ msgid ""
 "To protect our participants' privacy we take care to anonymize their "
 "responses and avoid recording our sessions."
 msgstr ""
+"Katılımcılarımızın kişisel gizliliğini korumak için yanıtları "
+"anonimleştirmeye ve oturumları kaydetmekten kaçınmaya özen gösteriyoruz."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3193,6 +3195,10 @@ msgid ""
 "research](https://community.torproject.org/user-research/open/) and see "
 "which study better suits you."
 msgstr ""
+"Zaten Tor Projesi ve kullanıcı sınaması ile ilgili bilginiz varsa , "
+"[kullanıcı araştırması için güncel "
+"gereksinimlerimiz](https://community.torproject.org/user-research/open/) "
+"bölümüne bakarak size uygun bir çalışma seçebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list