[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 21:15:11 UTC 2021


commit 77b2256191b57d195c33bd3aa91ae236609fe783
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 21:15:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 36 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 9c8d50faba..1c30153e69 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -2997,6 +2997,9 @@ msgid ""
 "Before your session, read and print this material on [User Research "
 "Reporting](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/community/user_research_reporting.md)."
 msgstr ""
+"Oturumunuzdan önce [Kullanıcı Araştırması Raporu "
+"Hazırlama](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/community/user_research_reporting.md)"
+" belgesini okuyun ve yazdırın."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3005,11 +3008,14 @@ msgid ""
 "happily accept your findings another way - for example, you can take "
 "pictures or send your 'raw' notes to us."
 msgstr ""
+"Raporu bu biçimde hazırlamak için vaktiniz olmadığını düşünüyorsanız, "
+"bulgularınızı başka bir şekilde de memnuniyetle kabul ederiz. Örneğin, "
+"fotoğraf çekebilir ya da 'ham' notlarınızı bize gönderebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### How to submit your findings"
-msgstr ""
+msgstr "### Bulgularınızı nasıl gönderebilirsiniz"
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3018,6 +3024,9 @@ msgid ""
 "[report](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/community/user_research_reporting.md)"
 " (keep it simple)."
 msgstr ""
+"1. "
+"[Raporunuzu](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/community/user_research_reporting.md)"
+" yazın (basit tutun)."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3025,6 +3034,9 @@ msgid ""
 "2. Upload it to our [Gitlab "
 "repository](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/README.md)."
 msgstr ""
+"2. [Gitlab "
+"depomuza](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/README.md)"
+" yükleyin."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3032,6 +3044,9 @@ msgid ""
 "3. Create issues in the [Research "
 "repository](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/README.md)."
 msgstr ""
+"3. [Araştırma "
+"deposunda](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/README.md)"
+" konu açın."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3039,6 +3054,8 @@ msgid ""
 "4. UX team will discuss each issue and forward it to developers when "
 "necessary."
 msgstr ""
+"4. Kullanıcı deneyimi ekibi her konuyu ele alıp gerekli görürse "
+"geliÅŸtiricilere iletir."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -3089,12 +3106,12 @@ msgstr "* [OK Thanks Müzesi ](https://okthanks.com/exploratorium)"
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "We care about privacy and security."
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel gizlilik ve güvenliğe önem veriyoruz."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Where to start"
-msgstr ""
+msgstr "## Nereden başlamalısınız"
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3103,6 +3120,9 @@ msgid ""
 "Project, we recommend starting with one of these studies. Both can be "
 "conducted on a rolling basis and ran remotely."
 msgstr ""
+"Tor Projesi için ilk kez bir Kullanıcı Araştırması oturumu yapacaksanız, bu "
+"çalışmalardan biriyle başlamanızı öneririz. İkisi de sürekli ve uzaktan "
+"yapılabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3111,6 +3131,9 @@ msgid ""
 "Desktop](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/scripts%20and%20activities/2019/4"
 "._Tor_Browser_Desktop_-_download__launch__browse.pdf)"
 msgstr ""
+"- [Tor Browser Masaüstü Kullanılabilirlik "
+"Sınaması](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/scripts%20and%20activities/2019/4"
+"._Tor_Browser_Desktop_-_download__launch__browse.pdf)"
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3119,6 +3142,9 @@ msgid ""
 "Bridges](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/scripts%20and%20activities/2020"
 "/discovery-bridges.md)"
 msgstr ""
+"- [KeÅŸif "
+"Köprüleri](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research/-/blob/master/scripts%20and%20activities/2020"
+"/discovery-bridges.md)"
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3126,6 +3152,8 @@ msgid ""
 "After choosing which study to run, open an issue in our [GitLab "
 "page](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research)."
 msgstr ""
+"Yapmak istediğiniz çalışmayı seçtikten sonra, [GitLab "
+"sayfamızda](https://gitlab.torproject.org/tpo/ux/research) bir konu açın."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3133,11 +3161,13 @@ msgid ""
 "Add the title of your research, then select the Usability Testing template "
 "option and fill it in."
 msgstr ""
+"Araştırmanızın başlığını ekleyin, ardından Kullanılabilirlik Sınaması kalıp "
+"seçeneğini seçip doldurun."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Please remember to update the issue as your research evolves."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen araştırmanız geliştikçe konuyu güncellemeyi unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)
@@ -3145,6 +3175,8 @@ msgid ""
 "Not all of the data collected in our research is disclosed to the public, "
 "but our general findings are."
 msgstr ""
+"Araştırmamızda toplanan verilerin tamamı herkese açık olarak yayınlanmaz. "
+"Yalnız genel bulgularımız yayınlanır."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/how-to-volunteer/
 #: (content/user-research/how-to-volunteer/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list