[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 9 12:16:57 UTC 2020


commit ab825f74ea655b350f4b419b24dd912a7dcae045
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 9 12:16:55 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+nl.po | 25 ++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 24 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/code_of_conduct+nl.po b/code_of_conduct+nl.po
index f209f2a9af..2ab608afc6 100644
--- a/code_of_conduct+nl.po
+++ b/code_of_conduct+nl.po
@@ -86,6 +86,14 @@ msgid ""
 "values. We understand that keeping a living document relevant and “patched” "
 "involves sustained effort."
 msgstr ""
+"Deze gedragscode is niet uitputtend of volledig. Het is een voortdurende "
+"inspanning om ons gedeelde begrip samen te vatten. We willen een gastvrije, "
+"veilige omgeving bieden, zodat we samen kunnen werken aan krachtige "
+"oplossingen. Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de strikte "
+"handhaving van deze code. Eventuele afwijkingen moeten een eerlijker "
+"resultaat opleveren, dat in overeenstemming is met onze waarden. We "
+"begrijpen dat het houden van een levend document dat relevant en "
+"\"gepatcht\" is, een voortdurende inspanning vereist."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:26
@@ -193,6 +201,15 @@ msgid ""
 "socioeconomic status, body size, race, ethnicity, age, religion, "
 "nationality, or membership in a disadvantaged and/or underrepresented group."
 msgstr ""
+"Een primair doel van de Tor gemeenschap is om veel verschillende bijdragers "
+"te betrekken. We willen zo veel mogelijk bijdragers betrekken met een zo "
+"gevarieerd en divers mogelijke achtergrond. Als zodanig zijn we toegewijd "
+"aan het bieden van een vriendelijke, veilige en gastvrije omgeving voor "
+"iedereen, ongeacht hun ervaring, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, "
+"seksuele geaardheid, familie, relaties, mogelijkheden (zowel lichamelijk als"
+" geestelijk), persoonlijke uitstraling, sociaal-economische status, "
+"lichaamsgrootte, ras, etniciteit, leeftijd, religie, nationaliteit, of "
+"lidmaatschap van een achtergestelde en/of ondervertegenwoordigde groep."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:68
@@ -214,6 +231,8 @@ msgid ""
 "This code of conduct outlines our expectations for all those who participate"
 " in our community, as well as the consequences for unacceptable behavior."
 msgstr ""
+"Deze gedragscode schetst onze verwachtingen voor iedereen die deelneemt aan "
+"onze gemeenschap, evenals de gevolgen voor onaanvaardbaar gedrag."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:74
@@ -248,16 +267,20 @@ msgid ""
 "Participate in an honest and active way. In doing so, you contribute to the "
 "health and longevity of this community."
 msgstr ""
+"Neem op een eerlijke en actieve manier deel. Zo draagt u bij aan de "
+"gezondheid en de levensduur van deze gemeenschap."
 
 #. type: Bullet: '  * '
 #: ../code_of_conduct.txt:85
 msgid "Exercise consideration and respect in your speech and actions."
-msgstr ""
+msgstr "Oefen aandacht en respect uit in wat u zegt en wat u doet."
 
 #. type: Bullet: '  * '
 #: ../code_of_conduct.txt:87
 msgid "Attempt collaboration and dialog before engaging in conflict."
 msgstr ""
+"Probeer samen te werken en een dialoog te voeren voordat je een conflict "
+"veroorzaakt."
 
 #. type: Bullet: '  * '
 #: ../code_of_conduct.txt:89More information about the tor-commits mailing list