[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 25 07:45:29 UTC 2020


commit 706fce5957af3e5bc6f4575184533a49f8346f50
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 25 07:45:26 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 0ac8b56882..8f3d9617da 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -1118,6 +1118,9 @@ msgid ""
 "transports.html.en), a special kind of bridge, address this by adding an "
 "additional layer of obfuscation."
 msgstr ""
+"[Değiştirilebilir Taşıyıcılar](https://2019.www.torproject.org/docs"
+"/pluggable-transports.html.en) bu sorunu çözmek için ek bir karmaşıklaştırma"
+" düzeyi ekleyen özel türde köprülerdir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1125,6 +1128,8 @@ msgid ""
 "Bridges are relatively easy, low-risk and low bandwidth Tor nodes to "
 "operate, but they have a big impact on users."
 msgstr ""
+"Köprüler işletmesi daha kolay, riski ve bant genişliği düşük Tor "
+"duraklarıdır ancak kullanıcılar için önemi çok büyüktür."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1133,6 +1138,9 @@ msgid ""
 " not listed in the public consensus, they are unlikely to be blocked by "
 "popular services."
 msgstr ""
+"Köprüler herkese açık uzlaşma listelerinde bulunmadığından, bir köprünün "
+"şikayete konu olması ve yaygın kullanılan hizmetler tarafından engellenmesi "
+"pek beklenmez."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1141,6 +1149,10 @@ msgid ""
 "network, have only one static IP, and don't have a huge amount of bandwidth "
 "to donate -- we recommend giving your bridge at least 1 Mbit/sec."
 msgstr ""
+"Bir Tor aktarıcısını ancak evinizden işletebileceksiniz, sabit bir IP "
+"adresiniz varsa ve çok miktarda bant genişliği bağışlamak istemiyorsanız, "
+"köprüler çok iyi bir seçenektir. Köprü için en az 1Mbit/s bant genişliği "
+"ayırmanız önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.title)
@@ -1154,6 +1166,9 @@ msgid ""
 "responding to abuse complaints, and how to start an organization dedicated "
 "to relay operation."
 msgstr ""
+"Tor aktarıcı işletmecileri topluluğuna nasıl katılınacağı, şikayetlere nasıl"
+" yanıt verileceği ve nasıl aktarıcı işletmecilerini bir araya getiren bir "
+"oluşum kurulabileceği hakkında bilgiler."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list