[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 19:45:10 UTC 2019


commit 0ae1ec3eebdda3ec6c9d7201f0845124f5913799
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 19:45:06 2019 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 sk/aboutTor.dtd | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/sk/aboutTor.dtd b/sk/aboutTor.dtd
index d81eb4a75..eb84b9dce 100644
--- a/sk/aboutTor.dtd
+++ b/sk/aboutTor.dtd
@@ -7,7 +7,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.title "O Tore">
 
 <!ENTITY aboutTor.ready.label "Prehliadajte. V súkromí.">
-<!ENTITY aboutTor.ready2.label "You’re ready for the world’s most private browsing experience.">
+<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Ste pripravení na najsúkromnejšie prehliadanie.">
 <!ENTITY aboutTor.failure.label "Vyskytla sa chyba!">
 <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor nefunguje v tomto prehliadači.">
 
@@ -15,14 +15,14 @@
 <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
 
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Máte otázky?">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Check our Tor Browser Manual »">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Pozrite si návod k prehliadaču Tor.">
 <!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "m">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser manuál">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "n">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "návod k prehliadaču Tor">
 
-<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit organization advancing human rights and freedoms by creating and deploying free and open source anonymity and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and use, and furthering their scientific and popular understanding.">
+<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project je nezisková organizácia podľa zákona 501(c)(3) Spojených štátov amerických, ktorá si kladie za cieľ ochranu a rozširovanie ľudských práv a slobôd, a to vývojom slobodných a otvorených technológií slúžiacim na anonymizovanie a zvýšenie súkromia, podporou ich neobmedzenej dostupnosti a rozširovaním povedomia o nich.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Zapojte sa »">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Dostávajte najnovšie správy o Tore priamo do svojej e-mailovej schránky.">
-<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
+<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Prihláste sa na odber noviniek o Tore.">More information about the tor-commits mailing list