[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 13 09:45:30 UTC 2019


commit e7c7f2df4a5682208668adb42132134b7ad50ce0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Feb 13 09:45:27 2019 +0000

  Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po | 101 ++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 86 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
index 5b429420d..ca1502936 100644
--- a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -1143,15 +1143,18 @@ msgid ""
 "Tor Project's independence and ensure the sustainability of the products and"
 " services we provide."
 msgstr ""
+"Astfel, vă solicităm să vă ajutați financiar, să creșteți independența Tor "
+"Project și să vă asigurați de durabilitatea produselor și serviciilor pe "
+"care le furnizăm."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:224
 msgid ""
 "How much money does the Tor Project spend annually, and what is it used for?"
-msgstr ""
+msgstr "Câți bani cheltuiește anual Tor Project și la ce se utilizează?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:228
 msgid "The Tor Project spends about $4 million annually."
-msgstr ""
+msgstr "Tor Project cheltuie anual aproximativ 4 milioane $."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:230
 #, php-format
@@ -1159,32 +1162,40 @@ msgid ""
 "About 80% of the Tor Project's spending goes to staffing, mostly software "
 "engineers."
 msgstr ""
+"Aproximativ 80% din cheltuielile cu Tor Project sunt folosite de personal, "
+"în special de inginerii software."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:232
 msgid ""
 "About 10% goes towards administrative costs such as accounting and legal "
 "costs and bank fees."
 msgstr ""
+"Aproximativ 10% se referă la costuri administrative, cum ar fi costurile "
+"contabile și juridice și comisioanele bancare."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:234
 msgid ""
 "The remaining 10% is spent on travel, meetings and conferences, which are "
 "important for Tor because the Tor community is global."
 msgstr ""
+"Restul de 10% sunt cheltuiți pentru călătorii, întâlniri și conferințe, care"
+" sunt importante pentru Tor, deoarece comunitatea Tor este globală."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:240
 msgid "Is my donation tax-deductible?"
-msgstr ""
+msgstr "Donația mea este deductibilă?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:244
 msgid ""
 "If you pay taxes in the United States, your donation to Tor is tax "
 "deductible to the full extent required by law."
 msgstr ""
+"Dacă plătiți impozite în Statele Unite, donația dvs. către Tor este "
+"deductibilă la plată, în măsura în care acest lucru este impus de lege."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:246
 msgid "Following is information you may need for reporting purposes:"
-msgstr ""
+msgstr "Următoarele informații sunt necesare pentru raportare:"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:251
 msgid ""
@@ -1196,31 +1207,43 @@ msgid ""
 "     <b>Phone number:</b> 206-420-3136<br>\n"
 "     <b>Contact person:</b> Isabela Bagueros, Executive Director<br>"
 msgstr ""
+"<b>NUmărul ID pentru taxa Tor Project (EIN #):</b> 20-8096820<br>\n"
+"     <b>Adresa:</b><br>\n"
+"     The Tor Project, Inc.<br>\n"
+"     217 First Avenue South #4903<br>\n"
+"     Seattle, WA 98194<br>\n"
+"     <b>NUmăr de telefon:</b> 206-420-3136<br>\n"
+"     <b>Persoană de contact:</b> Isabela Bagueros, Director Executiv<br>"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:264
 msgid "If I am not in the United States, can I still donate?"
-msgstr ""
+msgstr "Dacă nu sunt din Statele Unite, pot face o donație?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:268
 msgid "Yes, definitely."
-msgstr ""
+msgstr "Da, desigur."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:270
 msgid ""
 "Your donation probably isn't tax-deductible (unless you pay taxes on U.S. "
 "income) but we would very much appreciate your support."
 msgstr ""
+"Donația dvs. probabil nu este deductibilă din impozit (cu excepția cazului "
+"în care plătiți impozite pe veniturile din S.U.A.), dar vă mulțumim foarte "
+"mult pentru sprijinul acordat."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:276
 msgid ""
 "Can I donate to a specific project, or restrict my donation to a particular "
 "purpose?"
 msgstr ""
+"Pot să fac o donație pentru un anumit proiect sau să-mi limitez donația "
+"într-un anumit scop?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:280
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:560
 msgid "No, sorry."
-msgstr ""
+msgstr "Nu, ne pare rău."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:282
 msgid ""
@@ -1228,58 +1251,74 @@ msgid ""
 "used, we're required by the IRS to track and report separately on that "
 "money."
 msgstr ""
+"Dacă acceptăm o donație de la cineva care a specificat modul în care dorește"
+" să fie folosită, IRS trebuie să urmărească și să raporteze separat acești "
+"bani."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:284
 msgid ""
 "That would be a big administrative burden for a small organization, and we "
 "don't think it's a good idea for us."
 msgstr ""
+"Aceasta ar fi o povară administrativă prea mare pentru o organizație mică ca"
+" a noastră și nu credem că este o idee bună pentru noi."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:286
 msgid ""
 "However, we would be very happy to hear your ideas and feedback about our "
 "work."
 msgstr ""
+"Cu toate acestea, suntem foarte bucuroși să auzim idei și feedback despre "
+"munca noastră."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:288
 msgid ""
 "If you're donating using a mechanism that allows for comments, feel free to "
 "send your thoughts that way."
 msgstr ""
+"Dacă donați folosind un mecanism care permite comentarii, nu ezitați să vă "
+"trimiteți gândurile în acest fel."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:294
 msgid "Can I donate while using Tor Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Pot să donez în timp ce folosesc Tor Browser?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:298
 msgid "Yes! In our testing, donation works via Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Da! În testele noastre, donarea funcționează prin Tor Browser."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:300
 msgid ""
 "If you run into problems, please contact <span "
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
 msgstr ""
+"Dacă întâmpinați probleme, contactați-ne la adresa <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:304
 msgid ""
 "For users logging in to Paypal: some people had no problem donating via "
 "PayPal while using Tor Browser."
 msgstr ""
+"Pentru utilizatorii care se loghează la Paypal: unii oameni nu au avut nicio"
+" problemă când au donat prin PayPal în timpul folosirii Tor Browser."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:306
 msgid ""
 "In past years, some people couldn't complete the donation process, and one "
 "person had their PayPal account temporarily frozen."
 msgstr ""
+"În anii trecuți, unii oameni nu au putut finaliza procesul de donare și o "
+"persoană a avut contul PayPal temporar înghețat."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:308
 msgid "If you run into any problems donating via PayPal, please let us know."
 msgstr ""
+"Dacă întâmpinați probleme la donarea prin PayPal, vă rugăm să ne anunțați."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:314
 msgid "How can I donate via debit or credit card?"
-msgstr ""
+msgstr "Cum pot dona prin card de debit sau de credit?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:318
 msgid ""
@@ -1287,10 +1326,14 @@ msgid ""
 "Discover or American Express) or via PayPal, please visit our <a "
 "href=\"https://donate.torproject.org\">donate page</a>."
 msgstr ""
+"Pentru a dona folosind un card de credit sau un card de debit major (VISA, "
+"MasterCard, Discover sau American Express) sau prin PayPal, vă rugăm să "
+"vizitați <a href=\"https://donate.torproject.org\">pagina pentru "
+"donații</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:324
 msgid "Why do you ask for my address and similar information?"
-msgstr ""
+msgstr "De ce îmi cereți adresa și alte informații similare?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:328
 msgid ""
@@ -1298,38 +1341,51 @@ msgid ""
 "required to process your credit card payment, including your billing "
 "address."
 msgstr ""
+"Dacă donați prin card de credit, vi se vor cere anumite informații necesare "
+"procesării plății prin cartea dvs. de credit, inclusiv adresa dvs. de "
+"facturare."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:330
 msgid ""
 "This allows our payment processor to verify your identity, process your "
 "payment, and prevent fraudulent charges to your credit card."
 msgstr ""
+"Acest lucru permite procesatorului nostru de plăți să vă verifice "
+"identitatea, să vă proceseze plata și să împiedice efectuarea de plăți "
+"frauduloase pe cardul dvs. de credit."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:332
 msgid ""
 "We don't ask for information beyond what's required by the payment "
 "processor."
 msgstr ""
+"Nu solicităm informații care să depășească cerințele procesatorului de "
+"plăți."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:338
 msgid "Why is there a minimum donation?"
-msgstr ""
+msgstr "De ce există o donație minimă?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:342
 msgid ""
 "People who have stolen credit card information often donate to nonprofits as"
 " a way of testing whether the card works."
 msgstr ""
+"Persoanele care au furat informații despre cărți de credit dau adesea "
+"contribuții nonprofit, ca modalitate de a testa dacă cardul funcționează."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:344
 msgid ""
 "These people typically use a very small amount for their testing, and we've "
 "found that setting a $1 minimum donation seems to deter them."
 msgstr ""
+"Acești oameni folosesc în mod obișnuit o sumă foarte mică pentru testarea "
+"lor și am constatat că stabilirea unei donații minime de 1 USD pare să îi "
+"descurajeze."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:350
 msgid "Is there a maximum donation?"
-msgstr ""
+msgstr "Există o donație maximă?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:354
 msgid ""
@@ -1338,10 +1394,15 @@ msgid ""
 "research, test, and implement ideas we have for making the Tor network even "
 "stronger."
 msgstr ""
+"Nu, nu, nu! Mai multă finanțare din partea dvs. înseamnă că putem face mai "
+"multe lucruri pe care suntem încântați să le facem, cum ar fi angajarea unei"
+" persoane pentru a monitoriza rețeaua Tor cu normă întreagă sau pentru a "
+"cerceta, a testa și a implementa ideile pe care le avem pentru a face "
+"rețeaua Tor mai puternică."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:360
 msgid "Can I donate via bitcoin?"
-msgstr ""
+msgstr "Pot să donez prin bitcoin?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:364
 msgid ""
@@ -1349,12 +1410,17 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">bitcoin "
 "via BitPay</a>."
 msgstr ""
+"Da! Acceptăm <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">bitcoin "
+"via BitPay</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:370
 msgid ""
 "If I want my donation to be anonymous, what is the best way for me to "
 "donate?"
 msgstr ""
+"Dacă vreau ca donația mea să fie anonimă, care este cel mai bun mod pentru "
+"mine de a dona?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:374
 msgid ""
@@ -1362,16 +1428,21 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
 "options.html.en#cash\">sending us a postal money order</a>."
 msgstr ""
+"Puteți dona prin <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en#cash\">mandat poștal</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:376
 msgid ""
 "You can donate via bitcoin if you have bitcoin set up in a way that "
 "preserves your anonymity."
 msgstr ""
+"Puteți dona prin Bitcoin dacă aveți un bitcoin înființat într-un mod care vă"
+" păstrează anonimatul."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:378
 msgid "You can buy cash gift cards and mail them to us."
-msgstr ""
+msgstr "Puteți să cumpărați carduri cadou și să ni le trimiteți prin poștă."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:380
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list