[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 13 10:15:31 UTC 2019


commit 158a2a8c39017c3b8d30f615c4c984af95f69fbd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 13 10:15:28 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po | 43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 41 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
index ca1502936..dae3b2203 100644
--- a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -1449,12 +1449,16 @@ msgid ""
 "There are probably other ways to donate anonymously that we haven't thought "
 "of-- maybe you will :)"
 msgstr ""
+"Probabil că există și alte modalități de a dona anonim la care nu ne-am "
+"gândit încă... poate o veți face dvs. :)"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:387
 msgid ""
 "Is the Tor Project required to identify me as a donor to the United States "
 "government, or to any other authority?"
 msgstr ""
+"Este necesar ca Tor Project să mă identifice ca donator către guvernul "
+"Statelor Unite sau către oricare altă autoritate?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:391
 msgid ""
@@ -1462,6 +1466,9 @@ msgid ""
 "required to report the donation amount and your name and address (if we have"
 " it) to the IRS, on Schedule B of the Form 990, which is filed annually."
 msgstr ""
+"Dacă donați 5.000 $ sau mai mult pentru Tor Project într-un singur an, "
+"suntem obligați să raportăm suma donației și numele și adresa dvs. (dacă le "
+"avem) către IRS, pe Schema B a Formularului 990, care este depusă anual ."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:393
 msgid ""
@@ -1469,44 +1476,57 @@ msgid ""
 "from the copy of the 990 that's made publicly-available, and that's what we "
 "do."
 msgstr ""
+"Cu toate acestea, este normal ca organizațiile nonprofit să redacteze "
+"informații individuale ale donatorilor din copia documentului 990, care a "
+"devenit disponibil publicului, și asta facem."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:395
 msgid ""
 "We are not required to identify donors to any other organization or "
 "authority, and we do not."
 msgstr ""
+"Nu suntem obligați să identificăm donatorii oricărei alte organizații sau "
+"autorități, și nici nu facem acest lucru."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:397
 msgid ""
 "(Also, if you wanted, you could give us $4,999 in late 2018 and $4,999 in "
 "early 2019.)"
 msgstr ""
+"(De asemenea, dacă doriți, ați putea să ne dați 4.999 dolari la sfârșitul "
+"anului 2018 și 4.999 dolari la începutul anului 2019.)"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:403
 msgid ""
 "In your privacy policy, you say you will never publicly identify me as a "
 "donor without my permission."
 msgstr ""
+"În politica dvs. de confidențialitate, spuneți că niciodată nu mă veți "
+"identifica public în calitate de donator fără permisiunea mea."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:405
 msgid "What does that mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Ce înseamnă asta?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:409
 msgid "Yes, that's right."
-msgstr ""
+msgstr "Da, așa e."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:411
 msgid ""
 "If you donate to the Tor Project, there will be some people at the Tor "
 "Project who know about your donation."
 msgstr ""
+"Dacă faceți o donație către Tor Project, vor exista persoane de la Tor "
+"Project care știu despre donația dumneavoastră."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:413
 msgid ""
 "However, we will never publicly identify you as a donor, unless you have "
 "given us permission to do so."
 msgstr ""
+"Cu toate acestea, nu vă vom identifica niciodată în mod public ca donator, "
+"cu excepția cazului în care ne-ați dat permisiunea să facem acest lucru."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:415
 msgid ""
@@ -1514,24 +1534,33 @@ msgid ""
 "do anything else that would publicly identify you as someone who has "
 "donated."
 msgstr ""
+"Asta înseamnă că nu vă vom posta numele pe site-ul nostru, nu vă mulțumim pe"
+" Twitter sau nu facem altceva care v-ar putea identifica public ca pe cineva"
+" care a donat."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:417
 msgid ""
 "If we decide we would like to publicly name you as a donor, we will ask you "
 "first, and will not do it until and unless you say it's okay."
 msgstr ""
+"Dacă decidem că vrem să vă numim public în calitate de donator, vă vom "
+"întreba mai întâi și o vom face abia după ce ne spuneți că este în regulă."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:423
 msgid ""
 "It's important to me that my donation be tax-deductible, but I don't pay "
 "taxes in the United States."
 msgstr ""
+"Este important pentru mine că donația mea să fie deductibilă din punct de "
+"vedere fiscal, dar eu nu plătesc impozite în Statele Unite."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:427
 msgid ""
 "Right now, we can only offer tax-deductibility to donors who pay taxes in "
 "the United States."
 msgstr ""
+"În prezent, putem oferi deductibilitate fiscală doar donatorilor care "
+"plătesc impozite în Statele Unite."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:429
 msgid ""
@@ -1539,6 +1568,9 @@ msgid ""
 "different country, let us know and we will try to offer tax-deductibility in"
 " your country in future."
 msgstr ""
+"Dacă este important pentru dvs. ca donațiile dvs. să fie deductibile în alte"
+" țări, anunțați-ne și în viitor vom încerca să oferim deductibilitate "
+"fiscală în țara dvs. "
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:431
 msgid ""
@@ -1548,12 +1580,19 @@ msgid ""
 "organizations support the Tor network</a> and may be able to offer you tax-"
 "deductibility for your donation."
 msgstr ""
+"Sau, dacă vă aflați în Germania, Franța sau Suedia, <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#RelayDonations\">aceste "
+"organizații sprijină rețeaua Tor</a> și vă pot oferi deductibilitate fiscală"
+" pentru donația dvs.."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:437
 msgid ""
 "What if I don't want to use credit card or PayPal? Is there another way I "
 "can donate?"
 msgstr ""
+"Dacă nu vreau să folosesc cardul de credit sau PayPal? Există o altă "
+"modalitate prin care pot să dau?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:441
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list