[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 9 12:18:28 UTC 2017


commit 226f28b17a9a271d8ebfb438a88e38a0c99aa733
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 9 12:18:26 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 54 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 pt/pt.po       | 66 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 2 files changed, 92 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index a07aa07..eecb6c6 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -751,6 +751,11 @@ msgid ""
 "trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
 "across different sites."
 msgstr ""
+"Kad se spojite na stranicu, nisu njeni vlasnici jedini koji mogu prikupljati"
+" podatke o Vašem posjetu. Većina stranica sad koristi brojne usluge trećih "
+"strana, uključujući dijeljenje na društvenim mrežama, analitičke pratitelje "
+"i oglašavačke signale, a sve to povezuje Vaše aktivnosti preko raznih "
+"stranica."
 
 #: managing-identities.page:20
 msgid ""
@@ -760,10 +765,15 @@ msgid ""
 " Browser includes some additional features that help you control what "
 "information can be tied to your identity."
 msgstr ""
+"Korištenje Tor mreže onemogućuje nadzirateljima da otkriju Vašu točnu "
+"lokaciju i IP adresu, no čak i bez tih informacija bi mogli povezati razna "
+"područja Vaših aktivnosti. Iz tog razloga, Tor Browser uključuje neke "
+"dodatne značajke koje Vam pomažu kontrolirati povezivanje informacija s "
+"Vašim identitetom."
 
 #: managing-identities.page:29
 msgid "The URL bar"
-msgstr ""
+msgstr "URL traka"
 
 #: managing-identities.page:30
 msgid ""
@@ -773,6 +783,11 @@ msgid ""
 " be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
 "that both connections originate from your browser."
 msgstr ""
+"Tor Browser centrira Vaše web iskustvo oko Vašeg odnosa sa stranicom u URL "
+"traci. Čak i ako posjetite dvije različite stranice koje koriste istu uslugu"
+" za praćenje, Tor Browser će prisiliti slanje sadržaja preko različitih Tor "
+"krugova, tako da pratitelji ne mogu znati da obje veze dolaze sa Vašeg "
+"preglednika."
 
 #: managing-identities.page:38
 msgid ""
@@ -781,6 +796,10 @@ msgid ""
 "single website in separate tabs or windows, without any loss of "
 "functionality."
 msgstr ""
+"Na drugu ruku, sve veze na adresu iste stranice će biti odrađene preko "
+"jednog te istog kruga, što znači da možete pregledavati različite "
+"podstranice unutar stranice u odvojenim karticama ili prozorima, bez ikakvog"
+" gubitka funkcionalnosti."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -792,16 +811,20 @@ msgid ""
 "external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
 "md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
 msgstr ""
+"external ref='media/managing-identities/circuit_full.png' "
+"md5='bd46d22de952fee42643be46d3f95928'"
 
 #: managing-identities.page:48
 msgid ""
 "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
 "current tab in the onion menu."
 msgstr ""
+"Možete vidjeti dijagram kruga kojeg Tor Browser koristi za trenutnu karticu "
+"u izborniku pod ikonom luka."
 
 #: managing-identities.page:55
 msgid "Logging in over Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Prijavljivanje preko Tora"
 
 #: managing-identities.page:56
 msgid ""
@@ -809,6 +832,10 @@ msgid ""
 "there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
 "that require usernames, passwords, or other identifying information."
 msgstr ""
+"Iako je Tor preglednik dizajniran da omogući totalnu korisničku anonimnost "
+"na mreži, mogu postojati situacije u kojima ima smisla da koristite Tor sa "
+"stranicama koje zahtjevaju korisničko ime, lozinku i ostale identificirajuće"
+" informacije."
 
 #: managing-identities.page:62
 msgid ""
@@ -819,18 +846,29 @@ msgid ""
 "you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
 "useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
 msgstr ""
+"Ako se prijavite na stranicu koristeći obični preglednik, također otkrivate "
+"svoju IP adresu i zemljopisni položaj u procesu. Često je tako i kad šaljete"
+" email. Prijavljivanje na društvene mreže ili email račun preko Tor Browsera"
+" Vam dopušta da odaberete točno koje informacije otkrivate stranicama koje "
+"gledate. Također, prijavljivanje korištenjem Tor Browsera je korisno ako "
+"pokušavate pristupiti stranici koja je cenzurirana na Vašoj mreži."
 
 #: managing-identities.page:72
 msgid ""
 "When you log in to a website over Tor, there are several points you should "
 "bear in mind:"
 msgstr ""
+"Kad se pokušate prijaviti na stranicu preko Tora, trebali bi imati na umu "
+"nekoliko stvari:"
 
 #: managing-identities.page:79
 msgid ""
 "See the <link xref=\"secure-connections\">Secure Connections</link> page for"
 " important information on how to secure your connection when logging in."
 msgstr ""
+"Pogledajte stranicu <link xref=\"secure-connections\">Sigurne veze</link> da"
+" vidite važne informacije o tome kako osigurati svoju veze dok se "
+"prijavljujete."
 
 #: managing-identities.page:87
 msgid ""
@@ -841,10 +879,16 @@ msgid ""
 "following the site’s recommended procedure for account recovery, or "
 "contacting the operators and explaining the situation."
 msgstr ""
+"Zbog Tor Browsera se često čini kao da Vaša veza dolazi iz potpuno drugog "
+"dijela svijeta. Neke stranice, primjerice banke ili davatelji email usluge, "
+"to mogu protumačiti kao znak da je račun ugrožen ili kompromitirani, te Vam "
+"uskratiti pristup. Jedini način za rješavanje ovog je da pratite preporučenu"
+" proceduru te stranice za oporavak računa, ili da kontaktirate njihovu pomoć"
+" i objasnite im situaciju."
 
 #: managing-identities.page:101
 msgid "Changing identities and circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Mijenjanje identiteta i krugova"
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -856,12 +900,16 @@ msgid ""
 "external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
 "md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
 msgstr ""
+"external ref='media/managing-identities/new_identity.png' "
+"md5='15b01e35fa83185d94b57bf0ccf09d76'"
 
 #: managing-identities.page:105
 msgid ""
 "Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this Site” "
 "options, located in the Torbutton menu."
 msgstr ""
+"Tor Browser ima opcije \"Novi identitet\" i \"Novi Tor krug za ovu "
+"stranicu\", koje se nalaze u Torbutton izborniku."
 
 #: managing-identities.page:111
 msgid "New Identity"
diff --git a/pt/pt.po b/pt/pt.po
index e6f870c..4424669 100644
--- a/pt/pt.po
+++ b/pt/pt.po
@@ -1,10 +1,10 @@
 # Translators:
-# Manuela Silva <inactive+h_manuela_rodsilva at transifex.com>, 2016
+# Manuela Silva <manuela.silva at sky.com>, 2016
 # Rui Neves <ninjadesaiote at gmail.com>, 2016
+# Manuela Silva <inactive+h_manuela_rodsilva at transifex.com>, 2016
 # Pedro Albuquerque <palbuquerque73 at gmail.com>, 2016
 # Francisco P. <sonhosdigitais at gmx.com>, 2016
 # Koh Pyreit <inactive+kohpyreit at transifex.com>, 2016
-# Manuela Silva <manuela.silva at sky.com>, 2017
 # Cesar Silva <cesarsilvabx at gmail.com>, 2017
 # Alberto Castro <albertdcastro at gmail.com>, 2017
 msgid ""
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
-msgstr "tradução-créditos"
+msgstr "créditos do tradutor"
 
 #: about-tor-browser.page:7
 msgid "Learn what Tor Browser can do to protect your privacy and anonymity"
@@ -143,12 +143,13 @@ msgid ""
 " in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
 "you are using Tor."
 msgstr ""
-"Most <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link>, such as obfs3 "
-"and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, "
-"bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not"
-" listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges"
-" in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that "
-"you are using Tor."
+"A maioria dos <link xref=\"transports\">Transportes Ligáveis</link>, tais "
+"como obfs3 e obfs4, depende da utilização de retransmissões de \"ponte\". "
+"Tal como as retransmissões Tor comuns, as pontes são executadas por "
+"voluntários; ao contrário das retransmissões comuns, contudo, eles não estão"
+" listados publicamente, de modo que um adversário não pode identificá-los "
+"facilmente. Utilizando pontes em combinação com os transportes ligáveis "
+"ajuda para dissimular o facto de que está a utilizar o Tor."
 
 #: bridges.page:21
 msgid ""
@@ -156,9 +157,9 @@ msgid ""
 "techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
 "addresses in order to use these transports."
 msgstr ""
-"Other pluggable transports, like meek, use different anti-censorship "
-"techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
-"addresses in order to use these transports."
+"Outros transportes ligáveis, tal como Meek, utilizam técnicas diferentes de "
+"anticensura que não dependem de pontes. Não precisa de obter endereços de "
+"ponte para a utilização destes transportes."
 
 #: bridges.page:28
 msgid "Getting bridge addresses"
@@ -254,12 +255,12 @@ msgid ""
 "page for more information on the types of transport that are currently "
 "available."
 msgstr ""
-"Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
-"Service Provider or by a government. Tor Browser includes some circumvention"
-" tools for getting around these blocks. These tools are called “pluggable "
-"transports”. See the <link xref=\"transports\">Pluggable Transports</link> "
-"page for more information on the types of transport that are currently "
-"available."
+"O acesso direto à rede Tor pode por vezes ser bloqueado pelo seu Provedor de"
+" Serviços da Internet ou por um governo. O Tor Browser inclui algumas "
+"ferramentas de evasão para contornar esses bloqueios. Estas ferramentas são "
+"chamadas de \"transportes ligáveis\". Consulte a a página <link "
+"xref=\"transports\">Transportes Ligáveis</link> para mais informação sobre "
+"os tipos de transporte que atualmente estão disponíveis."
 
 #: circumvention.page:22
 msgid "Using pluggable transports"
@@ -275,7 +276,7 @@ msgid ""
 "external ref='media/circumvention/configure.png' "
 "md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
 msgstr ""
-"externo ref='media/circumvention/configure.png' "
+"ref. externa='media/circumvention/configure.png' "
 "md5='519d888303eadfe4cb03f178aedd90f5'"
 
 #: circumvention.page:28
@@ -283,8 +284,8 @@ msgid ""
 "To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
 "that appears when you first run Tor Browser."
 msgstr ""
-"To use pluggable transports, click \"Configure\" in the Tor Launcher window "
-"that appears when you first run Tor Browser."
+"Para utilizar os transportes ligáveis, clique em \"Configurar\" na janela do"
+" Tor Launcher que aparece quando executa o Tor Browser pela primeira vez."
 
 #: circumvention.page:33
 msgid ""
@@ -292,9 +293,9 @@ msgid ""
 " clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
 "Network Settings”."
 msgstr ""
-"You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running, by"
-" clicking on the green onion near your address bar and selecting “Tor "
-"Network Settings”."
+"Também pode configurar os transportes ligáveis enquanto o Tor Browser está a"
+" ser executado, clicando na cebola verde perto da sua barra de endereços e "
+"selecione \"Definições de Rede do Tor\"."
 
 #: circumvention.page:41
 msgid ""
@@ -314,7 +315,7 @@ msgid ""
 "external ref='media/circumvention/bridges.png' "
 "md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
 msgstr ""
-"externo ref='media/circumvention/bridges.png' "
+"ref. externa='media/circumvention/bridges.png' "
 "md5='910cdd5e45860b81a1ad4739c589a195'"
 
 #: circumvention.page:51
@@ -573,6 +574,12 @@ msgid ""
 "<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
 "the problem."
 msgstr ""
+"Na maioria dos casos, escolher \"Ligar\" permitirá que se ligue à rede Tor "
+"sem qualquer configuração adicional. Uma vez clicado, irá aparecer uma barra"
+" de estado, mostrando o progresso da ligação Tor. Se estiver numa ligação "
+"relativamente rápida, mas se esta barra parecer ficar parada a um certo "
+"ponto, consulte a página <link xref=\"troubleshooting\">Resolução de "
+"Problemas</link> para ajudar a resolver o problema."
 
 #: first-time.page:33
 msgid "Configure"
@@ -598,6 +605,12 @@ msgid ""
 "xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
 "transport."
 msgstr ""
+"O primeiro ecrã pergunta se o acesso à rede Tor está bloqueado ou censurado "
+"na sua ligação. Se não acredita que este é o caso, selecione \"Não\". Se "
+"sabe que a sua ligação é censurada, ou tentou e falhou para se ligar à rede "
+"Tor e nenhuma das outras soluções funcionou, selecione \"Sim\". Será levado "
+"para o ecrã <link xref=\"circumvention\">Contornar</link> para configurar um"
+" transporte ligável."
 
 #: first-time.page:55
 msgid ""
@@ -1455,6 +1468,9 @@ msgid ""
 "censoring connections to the Tor network. Read the <link "
 "xref=\"circumvention\">Circumvention</link> section for possible solutions."
 msgstr ""
+"Se ainda não conseguir ligar, o seu Provedor de Serviços da Internet pode "
+"estar  a censurar as ligações à rede Tor. Leia a secção <link "
+"xref=\"circumvention\">Contornar</link> para possíveis soluções."
 
 #: troubleshooting.page:74
 msgid "Known issues"More information about the tor-commits mailing list