[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 9 12:48:26 UTC 2017


commit be4c5c93a9bbcd49d9d700af179d8a075686da25
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 9 12:48:24 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 76 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 pt/pt.po       | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++----
 2 files changed, 110 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index eecb6c6..d65eb4d 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -924,6 +924,13 @@ msgid ""
 "connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
 "be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
 msgstr ""
+"Ova opcija je korisna kad želite spriječiti da se Vaša nastavna aktivnost u "
+"pregledniku poveže sa onim što ste radili do sad. Odabirom te opcije će se "
+"zatvoriti sve kartice i prozori, očistiti sve privatne informacije kao što "
+"su kolačići i povijest pregledavanja, te će se koristiti novi Tor krugovi za"
+" sve veze. Tor Browser će Vas upozoriti da će sva aktivnost i preuzimanja "
+"bit zaustavljena, tako da to imajte na umu prije nego kliknete \"Novi "
+"identitet\"."
 
 #: managing-identities.page:123
 msgid "New Tor Circuit for this Site"
@@ -940,32 +947,46 @@ msgid ""
 "or unlink your activity, nor does it affect your current connections to "
 "other websites."
 msgstr ""
+"Ova opcija je korisna ako <link xref=\"about-tor-browser#how-tor-"
+"works\">izlazni relej</link> kojeg koristite nije u mogućnosti povezati se "
+"sa stranicom koju tražite, ili ako se ista ne učitava ispravno. Odabirom te "
+"opcije će se trenutno aktivan kartica ili prozor ponovno učitati preko novog"
+" Tor kruga. Druge otvorene kartice i prozori za istu stranicu će koristit "
+"ovaj isti novi krug, kad se ponovno učitaju. Ova opcija ne čisti privatne "
+"informacije, ne prekida povezanost Vaših aktivnosti, niti utječe na trenutne"
+" veze prema drugim stranicama."
 
 #: onionsites.page:6
 msgid "Services that are only accessible using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Usluge koje su dostupne jedino korištenjem Tora"
 
 #: onionsites.page:10
 msgid "Onion Services"
-msgstr ""
+msgstr "Onion usluge"
 
 #: onionsites.page:11
 msgid ""
 "Onion services (formerly known as “hidden services”) are services (like "
 "websites) that are only accessible through the Tor network."
 msgstr ""
+"Onion usluge (prethodno poznate kao \"skrivene usluge\") su usluge (kao "
+"stranice) koje su dostupne jedino kroz Tor mrežu."
 
 #: onionsites.page:16
 msgid ""
 "Onion services offer several advantages over ordinary services on the non-"
 "private web:"
 msgstr ""
+"Onion usluge imaju nekoliko prednosti naspram običnih usluga na ne privatnom"
+" webu:"
 
 #: onionsites.page:23
 msgid ""
 "An onion services’s location and IP address are hidden, making it difficult "
 "for adversaries to censor it or identify its operators."
 msgstr ""
+"Lokacija i IP adresa onion usluge su sakriveni, otežavajući tako "
+"protivnicima da ih cenzuriraju ili da identificiraju operatore."
 
 #: onionsites.page:29
 msgid ""
@@ -973,6 +994,9 @@ msgid ""
 " you do not need to worry about <link xref=\"secure-connections\">connecting"
 " over HTTPS</link>."
 msgstr ""
+"Sav promet između Tor korisnika i onion usluga je enkriptiran s kraja na "
+"kraj, tako da se ne morate brinuti o <link xref=\"secure-"
+"connections\">spajanju preko HTTPS-a</link>."
 
 #: onionsites.page:36
 msgid ""
@@ -981,10 +1005,13 @@ msgid ""
 " that it is connecting to the right location and that the connection is not "
 "being tampered with."
 msgstr ""
+"Adresa onion usluge je automatski generirana, tako da operateri ne moraju "
+"kupiti ime domene; .onion URL također pomaže Toru osigurati da se povezuje "
+"sa pravom lokacijom i da se veza ne ometa."
 
 #: onionsites.page:46
 msgid "How to access an onion service"
-msgstr ""
+msgstr "Kako pristupiti onion uslugama"
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -996,6 +1023,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
 "md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
 msgstr ""
+"external ref='media/onionsites/onion_url.png' "
+"md5='f97f7fe10f07c3959c4430934974bbaa'"
 
 #: onionsites.page:50
 msgid ""
@@ -1003,10 +1032,13 @@ msgid ""
 "service in order to connect to it. An onion address is a string of sixteen "
 "mostly random letters and numbers, followed by “.onion”."
 msgstr ""
+"Kao i sa bilo kojom drugom stranicom, morate znati adresu onion usluge kako "
+"bi se spojili na nju. Onion usluga je niz od šesnaest uglavnom nasumičnih "
+"slova i brojeva, koje prati \".onion\"."
 
 #: onionsites.page:58 troubleshooting.page:10
 msgid "Troubleshooting"
-msgstr ""
+msgstr "Rješavanje problema"
 
 #: onionsites.page:59
 msgid ""
@@ -1014,6 +1046,9 @@ msgid ""
 "entered the 16-character onion address correctly: even a small mistake will "
 "stop Tor Browser from being able to reach the site."
 msgstr ""
+"Ako ne možete pristupiti onion usluzi koju tražite, provjerite da ste unjeli"
+" točno 16-znakovnu onion adresu: čak će i mala greška onemogućiti Tor "
+"Browser da se spoji sa stranicom."
 
 #: onionsites.page:64
 msgid ""
@@ -1021,6 +1056,9 @@ msgid ""
 "later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may "
 "have allowed it to go offline without warning."
 msgstr ""
+"Ako se i dalje ne možete spojiti na onion uslugu, pokušajte kasnije. Možda "
+"postoji trenutni problem sa vezom, ili su operateri dozvolili da stranica "
+"ode offline bez upozorenja."
 
 #: onionsites.page:69
 msgid ""
@@ -1028,18 +1066,20 @@ msgid ""
 "connecting to <link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo's "
 "Onion Service</link>"
 msgstr ""
+"Možete potvrditi da imate mogućnost spajanja na onion usluge spajanjem na "
+"<link href=\"http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/\">DuckDuckGo onion uslugu</link>"
 
 #: plugins.page:6
 msgid "How Tor Browser handles add-ons, plugins and JavaScript"
-msgstr ""
+msgstr "Kako Tor Browser rukuje dodatcima, priključcima i JavaScriptom"
 
 #: plugins.page:10
 msgid "Plugins, add-ons and JavaScript"
-msgstr ""
+msgstr "Priključci, dodatci i JavaScript"
 
 #: plugins.page:13
 msgid "Flash Player"
-msgstr ""
+msgstr "Flash Player"
 
 #: plugins.page:14
 msgid ""
@@ -1050,6 +1090,13 @@ msgid ""
 "operators, or to an outside observer. For this reason, Flash is disabled by "
 "default in Tor Browser, and enabling it is not recommended."
 msgstr ""
+"Video stranice, kao što je Vimeo, koriste Flash Player priključak kako bi "
+"prikazali video sadržaj. Nažalost, taj software radi nezavisno od Tor "
+"Browsera i ne može ga se jednostavno natjerati da sluša postavke Tor "
+"Browserovog proxya. Na taj način može otkriti Vašu stvarnu lokaciju i IP "
+"adresu operaterima stranice, ili nekom vanjsokm promatraču. Iz tog razloga, "
+"Flasha je onemogućen pod zadano u Tor Browseru, i njegovo omugućavanje nije "
+"preporučeno."
 
 #: plugins.page:23
 msgid ""
@@ -1057,10 +1104,13 @@ msgid ""
 "methods that do not use Flash. These methods may be compatible with Tor "
 "Browser."
 msgstr ""
+"Neke video stranice (kao YouTube) pružaju alternativne metode dostave videa "
+"koje ne koriste Flash. Ove metode bi mogle biti kompatibilne sa Tor "
+"Browserom."
 
 #: plugins.page:31
 msgid "JavaScript"
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript"
 
 #: plugins.page:32
 msgid ""
@@ -1069,6 +1119,10 @@ msgid ""
 "Unfortunately, JavaScript can also enable attacks on the security of the "
 "browser, which might lead to deanonymization."
 msgstr ""
+"JavaScript je programski jezik kojeg stranice koriste kako bi pružile "
+"interaktivne elemente kao što je video, animacija, audio i statusne "
+"vremenske crte. Nažalost, JavaScript također može omogućiti napade na "
+"sigurnost preglednika, što može dovesti do deanonimizacije."
 
 #: plugins.page:39
 msgid ""
@@ -1076,6 +1130,10 @@ msgid ""
 "icon at the top-left of the window, which allows you to control the "
 "JavaScript that runs on individual web pages, or to block it entirely."
 msgstr ""
+"Tor Browser uključuje dodatak NoScript, kojem se pristupa kroz \"S\" ikonu u"
+" gornjem lijevom kutu prozora. NoScript Vam daje kontrolu nad pokrenutim "
+"JavaScript elementima na individualnim stranicama, ili mogućnost da ih u "
+"potpunosti blokirate."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -1087,6 +1145,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
 "md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
 msgstr ""
+"external ref='media/plugins/noscript_menu.png' "
+"md5='df9e684b76a3c2e2bdcb879a19c20471'"
 
 #: plugins.page:47
 msgid ""
diff --git a/pt/pt.po b/pt/pt.po
index 4424669..8d730b3 100644
--- a/pt/pt.po
+++ b/pt/pt.po
@@ -2,7 +2,6 @@
 # Manuela Silva <manuela.silva at sky.com>, 2016
 # Rui Neves <ninjadesaiote at gmail.com>, 2016
 # Manuela Silva <inactive+h_manuela_rodsilva at transifex.com>, 2016
-# Pedro Albuquerque <palbuquerque73 at gmail.com>, 2016
 # Francisco P. <sonhosdigitais at gmx.com>, 2016
 # Koh Pyreit <inactive+kohpyreit at transifex.com>, 2016
 # Cesar Silva <cesarsilvabx at gmail.com>, 2017
@@ -620,6 +619,12 @@ msgid ""
 "ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
 " a proxy, click “Continue”."
 msgstr ""
+"O ecrã seguinte pergunta se a sua ligação utiliza um proxy. Na maioria dos "
+"casos, isto não é necessário. Normalmente irá saber se precisa de responder "
+"\"Sim\", porque serão utilizadas as mesmas definições pelos outros "
+"navegadores no seu sistema. Se possível, peça ao seu administrador da rede "
+"por alguma ajuda. Se a sua ligação não utilizar um proxy, clique em "
+"\"Continuar\"."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -728,6 +733,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser can also be started from the command line by running the "
 "following command from inside the Tor Browser directory:"
 msgstr ""
+"O Tor Browser também pode ser iniciado a partir da linha de comandos, "
+"executando o seguinte comando dentro da diretoria do Tor Browser:"
 
 #: known-issues.page:66
 #, no-wrap
@@ -757,6 +764,11 @@ msgid ""
 "trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
 "across different sites."
 msgstr ""
+"Quando visita um site da Web, não são só os operadores desse site da Web que"
+" podem registar a informação sobre a sua visita. A maioria dos sites da Web "
+"agora utilizam inúmeros serviços de terceiros, incluindo os botões "
+"\"Gostar\" das redes sociais, analíticas, rastreadores, e publicidade, e "
+"todos podem interligar a sua atividade entre sites diferentes."
 
 #: managing-identities.page:20
 msgid ""
@@ -766,6 +778,11 @@ msgid ""
 " Browser includes some additional features that help you control what "
 "information can be tied to your identity."
 msgstr ""
+"Ao utilizar a rede Tor faz com que os observadores deixem de poder descobrir"
+" a sua localização exata e o endereço de IP, mas mesmo sem essa informação "
+"estes poderão interligar diferentes áreas da sua atividade. Por este motivo,"
+" o Tor Browser inclui algumas funcionalidades adicionais que o ajudam a "
+"controlar qual a informação que pode ser associada com a sua identidade."
 
 #: managing-identities.page:29
 msgid "The URL bar"
@@ -779,6 +796,12 @@ msgid ""
 " be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
 "that both connections originate from your browser."
 msgstr ""
+"O Tor Browser centra a sua experiência na Web em torno do seu relacionamento"
+" com o site da Web na barra do URL. Mesmo se visitar dois sites diferentes "
+"que utilizam o mesmo serviço de rastreamento de terceiros, o Tor Browser irá"
+" forçar o conteúdo para ser servido por mais de dois circuitos Tor "
+"diferentes, assim o rastreador não vai saber que ambas as ligações são "
+"originárias do seu navegador."
 
 #: managing-identities.page:38
 msgid ""
@@ -787,6 +810,10 @@ msgid ""
 "single website in separate tabs or windows, without any loss of "
 "functionality."
 msgstr ""
+"Por outro lado, todas as ligações para um único endereço do site da Web "
+"serão efetuadas durante o mesmo circuito Tor, o que significa que navegar em"
+" páginas diferentes de um único site da web em separadores separados ou "
+"janelas, sem qualquer perda de funcionalidade."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -833,6 +860,13 @@ msgid ""
 "you reveal to the websites you browse. Logging in using Tor Browser is also "
 "useful if the website you are trying to reach is censored on your network."
 msgstr ""
+"Se iniciar a sessão num site da Web utilizando um navegador comum, também "
+"pode revelar o seu endereço de IP e localização geográfica no processo. O "
+"mesmo é frequentemente verdade quando envia uma mensagem. Se iniciar a "
+"sessão nas redes sociais ou contas de e-mail utilizando o Tor Browser "
+"permite-lhe escolher exatamente qual a informação que revela aos sites da "
+"Web onde navega. Ao iniciar a sessão com o Tor Browser também é útil se o "
+"site da Web que está a tentar aceder está a censurar a sua rede."
 
 #: managing-identities.page:72
 msgid ""
@@ -1322,7 +1356,7 @@ msgstr "Tipos de transporte ligáveis"
 
 #: transports.page:10
 msgid "Pluggable Transports"
-msgstr "Transportes ligáveis"
+msgstr "Transportes Ligáveis"
 
 #: transports.page:12
 msgid ""
@@ -1331,14 +1365,18 @@ msgid ""
 "Provider or other authority is actively blocking connections to the Tor "
 "network."
 msgstr ""
+"Transportes ligáveis são ferramentas que o Tor pode utilizar para disfarçar "
+"o tráfego que este envia. Isto pode ser útil em situações onde um Provedor "
+"de Serviços da Internet ou outra autoridade está a bloquear ativamente as "
+"ligações à rede Tor."
 
 #: transports.page:21
 msgid ""
 "Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
 "developed."
 msgstr ""
-"Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
-"developed."
+"Atualmente existem seis transportes ligáveis disponíveis, mas ainda estão em"
+" desenvolvimento."
 
 #: transports.page:28
 msgid "obfs3"More information about the tor-commits mailing list