[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:46:06 UTC 2015


commit 4b3989ae2104ed14c94454e8cc32619f00eacebb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:45:58 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 cs/network-settings.dtd |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/cs/network-settings.dtd b/cs/network-settings.dtd
index ad8842d..7554d91 100644
--- a/cs/network-settings.dtd
+++ b/cs/network-settings.dtd
@@ -9,15 +9,15 @@
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Která možnost nejlépe popisuje Vaši situaci?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Připojení k internetu u tohoto pořítače je cenzorováno nebo proxováno.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or local proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Potřebuji nastavit most, nebo lokální nastavení proxy.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Konfigurovat">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Chtěl bych se přímo připojit k Tor síti.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Toto bude fungovat ve většině případů.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Připojit">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a local proxy to access the Internet?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Potřebuje tento počítač zapnutí lokální proxy, aby se připojil k internetu?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a local proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Pokud nevíte, jak odpovědět, podívejte se na nastavení sítě Internet v jiném prohlížeči, abyste zjistili, zda je nakonfigurován k používání proxy.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Zadejte nastavení serveru proxy.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Blokuje nebo jinak cenzuruje váš poskytovatel internetového připojení (ISP) spojení se sítí TORu?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Pokud si nejste jistí jak odpovÄ›dÄ›t na tuto otázku, zvolte No.  Pokud vyberete Ano, budete vyzváni k nastavení Mostů TORu, což jsou pÅ™enaÅ¡eče neuvedené v seznamu, které dÄ›lají blokování spojení se sítí TORu složitÄ›jší.">
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Volitelný">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a local proxy to access the Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Tento počítač potřebuje použití proxy, aby se připojil k internetu.">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Typ Proxy:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresa:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresa nebo jméno hosta">More information about the tor-commits mailing list