[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 8 15:15:50 UTC 2015


commit 5276bdf9d868ee14f61e1109e27d8394cd0b2fa5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 8 15:15:42 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 eu/network-settings.dtd |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/eu/network-settings.dtd b/eu/network-settings.dtd
index c6da9ae..e96f95c 100644
--- a/eu/network-settings.dtd
+++ b/eu/network-settings.dtd
@@ -9,15 +9,15 @@
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Hurrengoetako zeinek deskribatzen du zure egoera hobekien?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Ordenagailu honen Interneteko konexioa zentsuratuta dago edo proxy batetik igarotzen da.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or local proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Zubi edo proxy lokalaren ezarpenak konfiguratu behar ditut.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Konfiguratu">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Tor sarera zuzenean konektatu nahiko nuke.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Hau egoera gehienetan funtzionatuko du.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Konektatu">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a local proxy to access the Internet?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Ordenagailu honek Internetera sartzeko proxy lokalen bat erabili behar al du?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a local proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Galdera hau nola erantzuteaz zalantzan bazaude, begiratu beste nabigatzaile batean Interneteko ezarpenak proxy lokal bat erabiltzeko konfiguratuta dagoen ikusteko.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Sartu proxy ezarpenak.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Zure Interneteko Zerbitzu Hornitzaileak (ISP ingeleraz) Tor sarera doazen konexioak blokeatu edo zentsuratu egiten ditu?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Galdera hau nola erantzuteaz ziur ez bazaude, aukeratu Ez.  Bai aukeratzen baduzu, Tor zubiak konfigura ditzazun eskatuko zaizu, hau da zerrendatuta ez dauden eta Tor sarera doazen konexioak blokeatzea zailago egiten duten erreleak.">
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Hautazkoa">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a local proxy to access the Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Ordenagailu honek proxy lokal bat erabili behar du Internetera sartzeko">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy mota:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Helbidea:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP helbide edo ostalari izena">More information about the tor-commits mailing list