[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 16:46:01 UTC 2014


commit c518a31d06167df18315d807cc6baf3d6c983d42
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 21 16:46:00 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 az/torbutton.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/az/torbutton.properties b/az/torbutton.properties
index 7f9378f..416ff8c 100644
--- a/az/torbutton.properties
+++ b/az/torbutton.properties
@@ -22,7 +22,7 @@ torbutton.prefs.recommended = (məsləhət görülən)
 torbutton.prefs.optional = ( məcburi olmayan)
 torbutton.prefs.crucial = (həlledici)
 torbutton.popup.external.title = Əlavə fayl tipi yüklənsin?
-torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
+torbutton.popup.external.app = Tor brauzeri bu faylı göstərə bilmir. Siz bunu başqa proqramla açmalısınız.\n\n
 torbutton.popup.external.note = Bəzi fayl tipləri proqramların Tor brauzerindən istifadə etmədən intenetə qoşulmasına səbəb ola bilər.\n
 torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
 torbutton.popup.launch = Fayl yükləMore information about the tor-commits mailing list