[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 16:15:55 UTC 2014


commit 6bfdbb14f2c4e3b1784ea5d70d7a31858c07857d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 21 16:15:53 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 az/torbutton.properties |   14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/az/torbutton.properties b/az/torbutton.properties
index 3369b3b..7f9378f 100644
--- a/az/torbutton.properties
+++ b/az/torbutton.properties
@@ -21,13 +21,13 @@ torbutton.popup.test.auto_failed = Avtomatik olaraq Tor proksi testi Tordan isti
 torbutton.prefs.recommended = (məsləhət görülən)
 torbutton.prefs.optional = ( məcburi olmayan)
 torbutton.prefs.crucial = (həlledici)
-torbutton.popup.external.title = Download an external file type?
+torbutton.popup.external.title = Əlavə fayl tipi yüklənsin?
 torbutton.popup.external.app = Tor Browser cannot display this file. You will need to open it with another application.\n\n
-torbutton.popup.external.note = Some types of files can cause applications to connect to the Internet without using Tor.\n\n
+torbutton.popup.external.note = Bəzi fayl tipləri proqramların Tor brauzerindən istifadə etmədən intenetə qoşulmasına səbəb ola bilər.\n
 torbutton.popup.external.suggest = To be safe, you should only open downloaded files while offline, or use a Tor Live CD such as Tails.\n
-torbutton.popup.launch = Download file
+torbutton.popup.launch = Fayl yüklə
 torbutton.popup.cancel = Ləğv et
-torbutton.popup.dontask = Automatically download files from now on
+torbutton.popup.dontask = Bundan sonra faylları avtomatik olaraq yüklə
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Tor proksi testi: Yerli HTTP Proksisi əlçətmazdır. Polipo uyğun şəkildə davam edir?
 torbutton.popup.captcha.title = Google Captchas-dən boyun qaçrılsın?
 torbutton.popup.captcha.ask = Tordüyməsi Google Captcha-nı aşkar etdi. Siz bu sualı başqa axtarı sisteminə göndərmək istərdinizmi?
@@ -49,9 +49,9 @@ torbutton.popup.never_ask_again = Never ask me again
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
-canvas.notNow=Not Now
+canvas.notNow=Ä°ndi yox
 canvas.notNowAccessKey=N
-canvas.allow=Allow in the future
+canvas.allow=Gələcəkdə icazə ver
 canvas.allowAccessKey=A
-canvas.never=Never for this site (recommended)
+canvas.never=Bu sayt üçün əsla (məsləhətli)
 canvas.neverAccessKey=eMore information about the tor-commits mailing list