[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 21 15:15:34 UTC 2014


commit 2571cf0b2ac809858b10c5c24521ef2be4e2f894
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 21 15:15:32 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 az/network-settings.dtd |   11 ++++++-----
 1 file changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/az/network-settings.dtd b/az/network-settings.dtd
index 32e4572..32ab7a5 100644
--- a/az/network-settings.dtd
+++ b/az/network-settings.dtd
@@ -20,8 +20,9 @@
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Əgər siz bu suala nə cavab verəcəyinizə əmin deyilsinizsə, proksinin necə konfiqurasiya edildiyini öyrənmək üçün başqa bir brauzerin parametrlərinə nəzər salın ">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Proksy parametrlərini daxil edin">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Sizin internet provayderiniz(İSP) Tor şəbəkəsinə hər-hansı qadağa qoyub?">
-<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "If you are not sure how to answer this question, choose No.  If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
-<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "You may use the provided set of bridges or you may obtain and enter a custom set of bridges.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "ƏgÉ™r bu saula nÉ™ cavab verÉ™cÉ™yinizi bilirsinizsÉ™ Xeyr seçin.No. 
+Əgər bəli seçsəniz, sizdən Tor körpüsü quraşdırmağınız tələb olunacaq,hansı ki bunlar qeydə alınmamış, qarşısının alınması daha çətin olan vasitələrdir.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Siz təmin olunmuş körpü dəstindən istifadə edə, və ya özünüz şəxsi körpü dəsti daxil edə bilərsiz.">
 
 <!-- Other: -->
 
@@ -41,11 +42,11 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
-<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Allowed Ports:">
+<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "İczaə verilən portlar:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "My Internet Service Provider (ISP) blocks connections to the Tor network">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Təmin olunmuş köpüdən istifadə et">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Körpü daxil edin">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter one or more bridge relays (one per line).">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port">
 More information about the tor-commits mailing list