[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 25 13:45:10 UTC 2013


commit 731b0bb28ca7b8d2ca8693cee1a7b3264a0eee52
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 25 13:45:09 2013 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  102 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 102 insertions(+)

diff --git a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
new file mode 100644
index 0000000..b69cb3b
--- /dev/null
+++ b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -0,0 +1,102 @@
+# Translations template for BridgeDB.
+# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
+# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
+# 
+# Translators:
+# Translators:
+# Petomatick <petomatick at hotmail.com>, 2011
+# WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-25 13:30+0000\n"
+"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy at riseup.net>\n"
+"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Language: sv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
+msgid "What are bridges?"
+msgstr "Vad är bryggor?"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
+#, python-format
+msgid ""
+"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%s Bryggreläer %s är Tor reläer som hjälper dig kringå censurering."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
+msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
+msgstr "Jag behöver ett alternativt sätt att skaffa bryggor på!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
+#, python-format
+msgid ""
+"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
+"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
+"the mail."
+msgstr "Ett annat sätt att hitta publika bryggadresser är genom att skicka ett mail (från en %s eller en %s adress) till %s med raden 'get bridges' ensamt i meddelandetexten."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
+msgid "My bridges don't work! I need help!"
+msgstr "Mina bryggor fungerar inte! Jag behöver hjälp!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
+#, python-format
+msgid ""
+"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
+"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
+"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
+msgstr "Om Tor inte fungerar för dig, maila på engelska till %s. Försök att inkludera så mycket information om ditt fall som möjligt, inklusive listan över bryggor du använde, Tor-paketets filnamn/version, meddelandet Tor gav dig, osv."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
+msgid ""
+"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
+"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
+"address one at a time."
+msgstr "För att använda ovanstående rader, gå in i Vidalias nätverksinställningar, välj \"Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor-nätverket\". Lägg sedan till varje bryggadress en åt gången."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
+msgid "No bridges currently available"
+msgstr "Inga bryggor tillgängliga för närvarande"
+
+#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
+msgid "Upgrade your browser to Firefox"
+msgstr "Uppgradera din webbläsare till Firefox"
+
+#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
+msgid "Type the two words"
+msgstr "Skriv in de två orden"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
+msgid "Step 1"
+msgstr "Steg 1"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
+#, python-format
+msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
+msgstr "Skaffa %s Tor Browser Bundle %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
+msgid "Step 2"
+msgstr "Steg 2"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "Skaffa %s bryggor %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
+msgid "Step 3"
+msgstr "Steg 3"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
+msgstr "Lägg nu till %s bryggorna till Tor %s"More information about the tor-commits mailing list