[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 25 14:15:07 UTC 2013


commit 5fbcdaae02b2f8661439f23f62dd3a78d462b710
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 25 14:15:07 2013 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index b69cb3b..8d4bb80 100644
--- a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-25 13:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-25 14:00+0000\n"
 "Last-Translator: WinterFairy <winterfairy at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -60,7 +60,7 @@ msgid ""
 "To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
 "\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
 "address one at a time."
-msgstr "För att använda ovanstående rader, gå in i Vidalias nätverksinställningar, välj \"Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor-nätverket\". Lägg sedan till varje bryggadress en åt gången."
+msgstr "För att använda ovanstående rader, gå in i Vidalias nätverksinställningar, och välj \"Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor-nätverket\". Lägg sedan till varje bryggadress en åt gången."
 
 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
 msgid "No bridges currently available"More information about the tor-commits mailing list