[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 14:45:10 UTC 2013


commit 7ba013f58e0712f3840cf0bd71865cc0c7c545ee
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 21 14:45:09 2013 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  104 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 104 insertions(+)

diff --git a/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
new file mode 100644
index 0000000..b6f56c0
--- /dev/null
+++ b/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -0,0 +1,104 @@
+# Translations template for BridgeDB.
+# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
+# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
+# 
+# Translators:
+# Adriaan Callaerts <adriaan.callaerts at gmail.com>, 2013
+# WMRKameleon <info at wmrkameleon.nl>, 2013
+# Shondoit Walker <shondoit at gmail.com>, 2011
+# Marco Brohet <therbom at gmail.com>, 2012
+# math1985 <transifex at matthijsmelissen.nl>, 2013
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-21 14:30+0000\n"
+"Last-Translator: math1985 <transifex at matthijsmelissen.nl>\n"
+"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nl/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Language: nl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
+msgid "What are bridges?"
+msgstr "Wat zijn bridges?"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
+#, python-format
+msgid ""
+"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%s Bridge relays %s zijn Tor relays die je in staat stellen censuur te omzeilen."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
+msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
+msgstr "Ik heb een alternatieve manier nodig om bridges te verkrijgen."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
+#, python-format
+msgid ""
+"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
+"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
+"the mail."
+msgstr "Een andere manier om publieke bridges te vinden is om een e-mail te sturen (van een %s of een %s-adres) naar %s met enkel de regel 'get bridges' in de inhoud van de e-mail."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
+msgid "My bridges don't work! I need help!"
+msgstr "Mijn bridges werken niet! Ik heb hulp nodig!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
+#, python-format
+msgid ""
+"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
+"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
+"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
+msgstr "Als je Tor niet werkt, zou je %s moeten e-mailen. Probeer zo veel mogelijk informatie over uw geval te verzamelen, inclusief de lijst van bridges die u heeft gebruikt, de bestandsnaam en -versie van de bundel die u gebruikt, de berichten die Tor uitgaf, etc."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
+msgid ""
+"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
+"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
+"address one at a time."
+msgstr "Om de bovenstaande regels te gebruiken, ga naar Vidalia's Netwerk instellingen pagina en klik op \"Mijn ISP blokkeert verbindingen naar het Tor netwerk\". Voeg daarna elke bridge toe, één regel per keer."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
+msgid "No bridges currently available"
+msgstr "Er zijn momenteel geen bridges beschikbaar."
+
+#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
+msgid "Upgrade your browser to Firefox"
+msgstr "Upgrade uw browser naar Firefox"
+
+#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
+msgid "Type the two words"
+msgstr "Typ de twee woorden"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
+msgid "Step 1"
+msgstr "Stap 1"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
+#, python-format
+msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
+msgstr "Download %s Tor Browser Bundle %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
+msgid "Step 2"
+msgstr "Stap 2"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "Download %s bridges %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
+msgid "Step 3"
+msgstr "Stap 3"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
+msgstr "%s Voeg nu de bridges aan Tor toe %s"More information about the tor-commits mailing list