[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 22 11:15:04 UTC 2012


commit 4e6ed6037e9ad889cedc992ca9c613a81856c9f2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 22 11:15:04 2012 +0000

  Update translations for gettor
---
 lv/gettor.po |  32 ++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/lv/gettor.po b/lv/gettor.po
index 3631885..5cb55ba 100644
--- a/lv/gettor.po
+++ b/lv/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-22 10:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:15+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "(Mēs atvainojamies ja negaidīti saņemat šo e-pastu. Tā kā Jūsu e-
 msgid ""
 "If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
 "human at this support email address: help at rt.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Ja Jums ir jautājumi vai programma nestrādā, varat sazināties\nar speciālistu, rakstot angļu valodā uz šādu atbalsta e-pasta adresi: help at rt.torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:46
 msgid ""
@@ -163,7 +163,7 @@ msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr ""
+msgstr "2.) Atzipojiet visas datnes, kuras beidzas ar \".z\". Ja esat iepriekš saglabājis visus pielikumus jaunā mapē, vienkārši atzipojiet visas datnes šajā mapē. Ja nezinat kā atzipot .z datnes, lūdzu, skatiet iedaļu DATŅU IZPAKOŠANA."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:114
 msgid ""
@@ -176,7 +176,7 @@ msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr ""
+msgstr "4.) Tagad izpakojiet daudzsējumu arhīvu vienā datnē, dubultnoklikšķinot\ndatni, kuras noaukums beidzas ar \"..split.part01.exe\". Tad procesam vajadzētu sākties automātiski."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:121
 msgid ""
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr "ATBALSTS\n========"
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr ""
+msgstr "Šī ir Jūsu pieprasītā programmatūra zip datnes formā. Lūdzu atzipojiet\npakotni un verificējiet parakstu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:136
 msgid ""
@@ -209,14 +209,14 @@ msgid ""
 "tool as follows after unpacking the zip file:\n"
 "\n"
 "  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
-msgstr ""
+msgstr "VERIFICĒJIET PARAKSTU\n====================\nJa uz Jūsu datora ir instalēts GnuPG, pēc zip datnes izpakošanas lietojiet komandrindas rīku gpg zemāk norādītajā veidā:\n\n  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:143
 msgid ""
 "The output should look somewhat like this:\n"
 "\n"
 "  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
-msgstr ""
+msgstr "Izvades rezultātam vajadzētu būt diegzan līdzīgam kā šim:\n\n  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:147
 msgid ""
@@ -224,7 +224,7 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr ""
+msgstr "Ja neesat pazīstams ar komandrindas rīkiem, mēģiniet atrast\ngrafisku lietotāja saskarni, kura domāta GnuPG, šajā mājaslapā:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:152
 msgid ""
@@ -365,19 +365,19 @@ msgstr "linux-i386:\nPārlūka Tor komplekts Linux'a 32 bit'u versijām."
 msgid ""
 "Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
 "allow for attachments of about 30MB in size."
-msgstr ""
+msgstr "Ievērojiet, ka šī pakotne ir salīdzinoši liela un, lai to piegādātu, ir nepieciešams, ka e-pasta pakalpojumu sniedzējs \nļautu piegādāt pielikumus, kuri ir apmēram 30 MB lieli."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:232
 msgid ""
 "linux-x86_64:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
-msgstr ""
+msgstr "linux-x86_64:\nPārlūka Tor komplekts Linux'a 64 bit versijām."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:235
 msgid ""
 "source:\n"
 "The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
-msgstr ""
+msgstr "pirmkods:\nTor pirmkods, ekspertiem. Vairums lietotāju nav vajadzīga šī pakotne."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:238
 msgid ""
@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Kas ir Tor?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:243
 msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
-msgstr ""
+msgstr "Nosaukums \"Tor\" var attiekties uz vairākiem atšķirīgiem komponentiem."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:245
 msgid ""
@@ -415,7 +415,7 @@ msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr ""
+msgstr "Pārlūka Tor komplekts (TBB) ir pakotne, kuru iesakām vairumam lietotāju. \nKomplekts ietver visu, kas ir nepieciešams, lai droši pārlūkotu Internet.\nIzvērsiet pakotni un palaidiet to."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:261
 msgid "What package should I request?"
@@ -427,11 +427,11 @@ msgid ""
 "operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
 "is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
 "systems there are suitable for:"
-msgstr ""
+msgstr "Tas ir atkarīgs no Jūsu lietotās operētājsistēmas. Piemēram, ja Jūsu\noperētājsistēma ir Microsoft Windows, Jums jāpieprasa \"windows\". Te\natrodas īss visu pieprasāmo pakotņu un tām piemēroto operētājsistēmu īss\nraksturojums:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:268
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
-msgstr ""
+msgstr "Kā lai izvēršu datni(-es) kuras man atsūtījāt?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:270
 msgid "QUESTION:"
@@ -451,4 +451,4 @@ msgid ""
 " https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 " https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 " https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr ""
+msgstr "Atvainojiet, Jūsu pieprasītā pakotne (%s) ir pārāk liela, \nlai Jūsu e-pasta pakalpojumu sniedzējs to pieņemtu kā e-pasta ziņojuma\npielikumu. Pamēģiniet izmantot cita pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kurš ļauj saņemt lielākus pielikumus. Vai mēģiniet kādu no turpmāk nosauktajiem spoguļiem:\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list