[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 22 11:45:04 UTC 2012


commit acdb5f5ed374e1c44bd41a3cbc9d0940e984b1e6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 22 11:45:03 2012 +0000

  Update translations for gettor
---
 lv/gettor.po |  26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/lv/gettor.po b/lv/gettor.po
index 5cb55ba..9b434d0 100644
--- a/lv/gettor.po
+++ b/lv/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:43+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
 "(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
 "a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
 "and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
-msgstr "(Mēs atvainojamies ja negaidīti saņemat šo e-pastu. Tā kā Jūsu e-pasts pienāca no e-pasta pakalpojumu programmas, kura neizmanto DKIM, mēs pievienojam arī īsu paskaidrojumu, pēc tam mēs aptuveni dienu ignorēsim šo e-pasta adresi.)"
+msgstr "(Mēs atvainojamies ja negaidīti saņēmāt šo e-pastu. Tā kā Jūsu e-pasts pienāca no e-pasta pakalpojumu programmas, kura neizmanto DKIM, mēs pievienojam arī īsu paskaidrojumu, pēc tam mēs aptuveni dienu ignorēsim šo e-pasta adresi.)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:130
 msgid ""
@@ -240,7 +240,7 @@ msgid ""
 "is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
 "connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
 "to block all the bridges."
-msgstr "Ja Jūsu interneta savienojums bloķē piekļuvi tīklam Tor, Jums,\niespējams, ir nepieciešams tilta retranslators. Tilta retranslatori (vai īsāk runājot - \"tilti\")\nir Tor retranslatori kuri neatrodas sarakstā galvenā direktorijā. Tā kā\nnav viena pilna, publiski pieejama šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS filtrē\nsavienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, ticami, ka viņiem neizdosies\nbloķēt visus tltus."
+msgstr "Ja Jūsu interneta savienojums bloķē piekļuvi tīklam Tor, Jums,\niespējams, ir nepieciešams tilta retranslators. Tilta retranslatori (vai īsāk \nrunājot - \"tilti\") ir Tor retranslatori kuri neatrodas sarakstā galvenā direktorijā. \nTā kā nav viena pilna, publiski pieejama šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS \nfiltrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, ticami, ka \nviņiem neizdosies bloķēt visus tltus."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:162
 msgid ""
@@ -248,7 +248,7 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "  bridges at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Jūs varat saņemt tiltu sarakstu, nosūtot e-pasta ziņojumu, kurā ir rinda \n\"get bridges\", uz šādu e-pasta adresi:\n\n  bridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:167
 msgid ""
@@ -276,13 +276,13 @@ msgstr "Pakotnes var nepienākt secīgi! Lūdzu, pārliecinieties, kas esat saņ
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr ""
+msgstr "Ziņojums ir sekmīgi saprasts. Jūsu pieprasījums tiek apstrādāts.\nJūsu pakotnei (%s) vajadzētu ierasties tuvāko desmit minūšu laikā."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:182
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Ja tā nepienāk, pakotne, iespējams, ir pārāk liela Jūsu e-pasta pakalpojumu\nsniedzēja sistēmai. Mēģiniet vēlreiz nosūtīt e-pasta ziņojumu no GMAIL.COM, YAHOO.CN vai YAHOO.COM konta"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
 "us by double-clicking on it."
-msgstr ""
+msgstr "When 7-Zip ir instalēts, varat atvērt .z arhīvu, kuru saņēmāt no mums,\ndubultnoklikšķinot uz to."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:205
 msgid ""
@@ -325,13 +325,13 @@ msgid ""
 ".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
 "\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
 "file archiver programs that probably are already installed on your computer."
-msgstr ""
+msgstr "Alternatīvs veids kā izvērst .z datnes ir tās pārsaukt par .zip. \nPiemēram, ja Jūs sa\\ņēmāt datni \"windows.z\", pārsauciet to par\n\"windows.zip\". Tad vajadzētu varēt šo arhīvu izvērst ar parastajām datņu\narhivēšanas programmām, kuras, ticami, jau ir instalētas Jūsu datorā."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:210
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr ""
+msgstr "Lūdzu, atbildiet uz šo e-pastu, atbildē norādot vienas pakotnes nosaukumu.\nTe ir īss skaidrojums par šīm pakotnēm:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:213
 msgid ""
@@ -339,21 +339,21 @@ msgid ""
 "The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
 "running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
 "Windows 7, this is the package you should get."
-msgstr ""
+msgstr "windows:\nPārlūka Tor komplekts Windows operētājsistēmām. Ja lietojat \nkādu no Windows versijām, kā Windows XP, Windows Vista vai \nWindows 7, Jums būtu vajadzīga šī pakotne."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:218
 msgid ""
 "macos-i386:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
 "general, newer Mac hardware will require you to use this package."
-msgstr ""
+msgstr "macos-i386:\nPārlūka Tor komplekts priekš OS X un centrālā Intel procesora arhitektūrai.\nVispārīgi runājot, jaunākiem makintošiem būs jālieto šī pakotne."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
 "macos-ppc:\n"
 "This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
 "OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
-msgstr ""
+msgstr "macos-ppc:\nŠī ir vecāka instalēšanas programma (\"Komplekts Vidalia\") vecākiem\nmakintošiem, kuriem ir OS X un centrālie PowerPC procesori. Ievērojiet, ka\ndrīz šī pakotne vairs netiks atbalstīta."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:226
 msgid ""
@@ -404,7 +404,7 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr ""
+msgstr "Tor ir programma, kuru varat izpildīt uz sava datora un kura palīdz\nnodrošināt Jūsu drošību Internet'ā. Tor aizsargā Jūs, pārsūtot Jūsu\nsaziņu caur izkliedētu retranslatoru tīklu, kuru uztur brīvprātīgie visā\npasaulē: tas liedz tiem, kas novēro Jūsu interneta savienojumu,\nuzzināt, kuras tīmekļa vietnes apmeklējat, un liedz Jūsu apmeklētajām\nvietnēm noskaidrot Jūsu fizisko atrašanās vietu. Šo brīvprātīgo retranslatoru\nkopumu sauc Tor tīkls. Par to, kā Tor strādā, variet vairāk uzzināt te:\n\n  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:255
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"More information about the tor-commits mailing list