[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 28 13:45:21 UTC 2012


commit 713626773a66c6cf0245ddd7872a62125e7e4c3c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Aug 28 13:45:20 2012 +0000

  Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |  68 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 34 insertions(+), 34 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index 508e9b3..657ad3e 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:44+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
 "The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
 "of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
 "part by making it easy to set up a relay of your own. <a name=\"basic\"/>"
-msgstr "Síť Tor je tvořena dobrovolníky z celého světa, kteřé věnují část svého datového pásma na provoz Tor relaye. Vidalia vám pomůže se také zapojit, potože lze díky ní snadno nastavit svůj vlastní relay.  <a name=\"basic\"/>"
+msgstr "Síť Tor je tvořena dobrovolníky z celého světa, kteřé věnují část svého datového pásma na provoz Tor relaye. Vidalia vám pomůže se také zapojit, protože lze díky ní snadno nastavit svůj vlastní relay.  <a name=\"basic\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:24
@@ -74,7 +74,7 @@ msgstr "Vyplňte následující údaje:"
 msgid ""
 "<b>Nickname</b>: The name which your relay will be known as on the Tor "
 "network. An example of a relay nickname is \"MyVidaliaRelay\"."
-msgstr "<b>Přezdívka</b>: Jméno pod kterým bude váš relay uveden na síti Tor. Příkla přezdívky je \"MyVidaliaRelay\"."
+msgstr "<b>Přezdívka</b>: Jméno, pod kterým bude váš relay uveden na síti Tor. Příklad přezdívky je \"MojeVidaliaRelay\"."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:50
@@ -83,14 +83,14 @@ msgid ""
 "contact you in case there is an important Tor security update or something "
 "goes wrong with your relay. You might also include your PGP or GPG key ID "
 "and fingerprint."
-msgstr "<b>Kontaktní informace</b>: Vaše emailová adresa. Tato adresa bude použita pouze k tomu, abyste byli informování pokud výjde pro Tor důležitá bezpečnostní záplata, nebo pokud bude nějaký problém s vašim Relayem. Můžete také připojit svůj PGP nebo GPG klíč a Otisk."
+msgstr "<b>Kontaktní informace</b>: Vaše emailová adresa. Tato adresa bude použita pouze k tomu, abyste byli informování, pokud výjde pro Tor důležitá bezpečnostní záplata, nebo pokud bude nějaký problém s vašim Relayem. Můžete také připojit svůj PGP nebo GPG klíč a Otisk."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:56
 msgid ""
 "<b>Relay Port</b>: The port on which your relay will listen for traffic from"
 " clients or other Tor relays."
-msgstr "<b>Relay Port</b>: Port, na kterým bude vaše relay přijímat data od jin7ch klient; nebo jin7ch Tor relayí."
+msgstr "<b>Relay Port</b>: Port, na kterým bude vaše relay přijímat data od jiných klientů nebo jiných Tor relayí."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:62
@@ -120,7 +120,7 @@ msgid ""
 "allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
 "contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
 " network connection usable for your own use."
-msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší šířky pásma; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, kterou jste ochotní poskytnout síti Tor. Můžete tak provozovat relay, a zároveň zajistit, aby bylo vaše připojení k síti dost rychlé pro vaše vlastní potřeby."
+msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší rychlosti připojení; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, kterou jste ochotní poskytnout síti Tor. Můžete tak provozovat relay, a zároveň zajistit, aby bylo vaše připojení k síti dost rychlé pro vaše vlastní potřeby."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:80
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
 "Tor uses a default list of exit policies that restrict some services, such "
 "as mail to prevent spam and some default file sharing ports to reduce abuse "
 "of the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Pravdila výstupu vám umožňují určit, které prostředky na internetu budou moci jiní uživatelé používat skze váš Tor relay.  Tor používá výchozí seznam pravidel výtupu pro omezení některých služeb, jako je email aby se předešlo spamu, a některé výchozí porty pro sdílení souborů aby nedocházelo ke zneužívání sítě Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:121
@@ -198,7 +198,7 @@ msgid ""
 "resource from your relay. If the box labeled <i>Misc Other Services</i> is "
 "checked, Tor users will be able to access other services not covered by the "
 "other checkboxes or Tor's default exit policy."
-msgstr ""
+msgstr "Každé z políček předstuvje typ prostředků který uživatelům Tor umožňíte používat skrze váš relay. Pokud odškrtneté políčko u konkrétního prostředku, uživatelé Toru nebudou moci používat pro přístup k tomuto typu prostředků váš relay. Pokud je políčko <i>Ostatní služby</i> zaškrtnuté budou mít uživatelé Toru přístup k jiným službám které, které nejsou uvedeny v nekterém z políček nebo výchozích pravidlech po výstup v Toru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:130
@@ -207,113 +207,113 @@ msgid ""
 "represented by each of the exit policy checkboxes. The <b>Description</b> "
 "column describes the resources Tor clients will be allowed to access through"
 " your relay, if the associated box is checked."
-msgstr ""
+msgstr "Pro úplnost, následující tabukla uvásí konkrétní čísla portů která představují jednotlivá políčka pro pravdilavýstupu. Sloupec <b>Popis</b> popisuje prostředky, které budou moci uživatelé Toru používat skrze váš Relay, pokud bude příslušné políčko zaškrtnuté."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:138
 msgid "<b>Checkbox</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Políčkox</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:139
 msgid "<b>Ports</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Porty</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:140
 msgid "<b>Description</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Popis</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:143
 msgid "Websites"
-msgstr ""
+msgstr "Webové stránky"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:144
 msgid "80"
-msgstr ""
+msgstr "80"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:145
 msgid "Normal, unencrypted Web browsing"
-msgstr ""
+msgstr "Normální, nezašifrované prohlížení webu"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:148
 msgid "Secure Websites (SSL)"
-msgstr ""
+msgstr "Zabezpečené webové stránky (SSL)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:149
 msgid "443"
-msgstr ""
+msgstr "443"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:150
 msgid "Encrypted Web browsing"
-msgstr ""
+msgstr "Prohlížení webu zabezpečené šifrováním"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:153
 msgid "Retrieve Mail (POP, IMAP)"
-msgstr ""
+msgstr "Čtení emailu (POP, IMAP)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:154
 msgid "110, 143, 993, 995"
-msgstr ""
+msgstr "110, 143, 993, 995"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:155
 msgid "Downloading email (does not permit sending email)"
-msgstr ""
+msgstr "Stahování emailů (nedovoluje emaily odesílat)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:158
 msgid "Instant Messaging (IM)"
-msgstr ""
+msgstr "Instant Messaging (IM)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:159
 msgid "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
-msgstr ""
+msgstr "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:160
 msgid ""
 "Instant messaging applications like MSN Messenger, AIM, ICQ, and Jabber"
-msgstr ""
+msgstr "Aplikace pro Instant messaging, jako MSN Messenger, AIM, ICQ, a Jabber"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:163
 msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
-msgstr ""
+msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:164
 msgid "6660-6669, 6697, 7000-7001"
-msgstr ""
+msgstr "6660-6669, 6697, 7000-7001"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:165
 msgid "IRC clients and servers"
-msgstr ""
+msgstr "IRC klienti a servery."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:168
 msgid "Misc. Other Services"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatní služby"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:169
 msgid "*"
-msgstr ""
+msgstr "*"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:170
 msgid "All other applications that aren't covered by the previous checkboxes"
-msgstr ""
+msgstr "Všechny aplikace, které nejsou v některém z předchozch políček."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:175
@@ -323,7 +323,7 @@ msgid ""
 "uncheck all of the checkboxes, your relay is still useful to the Tor "
 "network. Your relay will allow other Tor users to connect to the Tor "
 "network and will help relay traffic between other Tor relays."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud nechcete jiným uživatelům Toru dovolit vytvářet připojení mimo síť Tor z vašeho relaye, můžete odškrtnout všechna políčka. I když není žádné políčko zaškrtnuté, váš relay je pořád v síti Tor užitečný.  Váš relay umožní jiným uživatelům Toru připojit se k síti Tor, a pomůže předávat data mezi jinými Tor relayi."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:182
@@ -331,17 +331,17 @@ msgid ""
 "If you chose to run a bridge relay, the <i>Exit Policies</i> tab will be "
 "grayed out, since bridge relays do not allow exit connections. Bridges are "
 "only used by Tor clients to connect to the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud se rozhodnete provozovat cridge relay, záložka <i>pravidla výstupu</i> bude šedá, protože bridge relaye neumožňují výsupní připojení. Fungují jen jako mosty pro Tor kilenty do sítě Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:188
 msgid "<a name=\"upnp\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"upnp\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:189
 msgid "Port Forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "P5esměrování Portů"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:191More information about the tor-commits mailing list