[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 28 13:15:20 UTC 2012


commit 77f739565e1b777f198e940b7afa6186cf2116fb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Aug 28 13:15:19 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |   18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index a164962..508e9b3 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-27 14:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:08+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -120,7 +120,7 @@ msgid ""
 "allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
 "contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
 " network connection usable for your own use."
-msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší šířky pásma; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, jakou jste ochotní poskytnout síti Tor. "
+msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší šířky pásma; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, kterou jste ochotní poskytnout síti Tor.  Můžete tak provozovat relay, a zároveň zajistit, aby bylo vaše připojení k síti dost rychlé pro vaše vlastní potřeby."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:80
@@ -128,12 +128,12 @@ msgid ""
 "You should select the option in the dropdown box that best matches your "
 "connection speed. If you select <i>Custom</i>, you will be able to specify "
 "your own limits."
-msgstr ""
+msgstr "Měli byste v z dropdown menu vybrat možnost, která nejlépe odpovídá rychlosti vašeho připojení. Pokud zvolíte <i>Vlastní</i>, můžete si určit vlastní limit."
 
 #. type: Content of: <html><body><h4>
 #: en/server.html:84
 msgid "Custom Limits"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní Limity"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:86
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid ""
 " average rate is the same as your <i>maximum rate</i>, then Tor will never "
 "exceed the specified rate. Your <i>maximum rate</i> must always be greater "
 "than or equal to your <i>average rate</i>."
-msgstr ""
+msgstr "<i>Maximální rychlost</i> je zásoba bytů určená k plnění požadavků v krátkých úsecích, kdy je provoz rychlejší než vámi zadaná <i>průměrná rychlost</i>, ale dlouhodobě je tento průměr udržován. Nízká průměrná rychlost a vysáká maximální rychlost bude udržovat dlouhodobý průměr ale dovolí rychlejší přenos ve špičce, pokud byla rychlost delší dobu pod průměrem. Pkud je vaše průměrná rychlost stejná jako vaše <i>maximální rychlost</i>, Tor ji nikdy nepřekročí. Vaše <i>maximální rychlost</i> musí být vždy větší nebo rovná <i>průměrné rychlosti</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:96
@@ -156,7 +156,7 @@ msgid ""
 " per second (2048 KB/s), or 50 kilobytes per second (a medium-speed cable "
 "connection). Tor requires a minimum of 20 kilobytes per second to run a "
 "relay."
-msgstr ""
+msgstr "<i>Průměrná rychlost</i> je maximální dlouhodobý průměr rychlosti, který bude povolen (v kilobytech za sekundu). Můžete například zvolit 2 megabyty ta sekundu (2048 KB/S) nebo 50 kilobytů za sekundu (středně rychlé kabelové připojení). To potřebuje minimálně 20 kilobytů za sekundu aby mohl provozovat relay."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:103
@@ -167,17 +167,17 @@ msgid ""
 "outgoing bytes than incoming. If you find this is the case and is putting "
 "too much strain on your bandwidth, you should consider unchecking the "
 "checkbox labeled <i>Mirror the relay directory</i>."
-msgstr ""
+msgstr "Je důležité mít na paměti, že Tor měří rychlosti v <b>bytech</b>, a ne v bitech. Tor také sleduje poze příchozí byty, ne odchozí. Pokud například na svém relayi hostujete kopii adresáře relayí, budete mít více odchozích bytů než příchozích. Pokud je to váš případ a příliš to zatěžuje vaše připojení, měli byste zvážit zda neodškrknout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:111
 msgid "<a name=\"exitpolicy\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"exitpolicy\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:112
 msgid "Exit Policies"
-msgstr ""
+msgstr "Pravdila výstupu"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:114More information about the tor-commits mailing list