[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 28 14:15:20 UTC 2012


commit 39e4a90948e5c4be09515cde99b287a218e2206f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Aug 28 14:15:18 2012 +0000

  Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |  24 ++++++++++++------------
 1 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index 657ad3e..464031d 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 13:57+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -101,7 +101,7 @@ msgid ""
 "mirror the relay directory, make sure the <i>Directory Port</i> is different"
 " than the <i>Relay port</i> you entered above. Bridge relays <i>must</i> "
 "mirror the relay directory."
-msgstr "Pokud budete chtít hostovat kopii adresáře relayí pro ostatní uživatele na síti, můžete zaškrtnout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>.  Pokud máte pomalé připojení, toto políčko nezaškrtávejte. Pokud se rozhodnete hostovat kopii adresáře relayí, ujistěte se, že <i>Port Adresáře</i> je jiný než <i>Port Relaye</i> který jste zadali výše. Bridge relay <i>musí</i> hostovat kopii adresáře relayí."
+msgstr "Pokud budete chtít zrcadlit kopii adresáře relayí pro ostatní uživatele na síti, můžete zaškrtnout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>.  Pokud máte pomalé připojení, toto políčko nezaškrtávejte. Pokud se rozhodnete zrcadlit kopii adresáře relayí, ujistěte se, že <i>Port Adresáře</i> je jiný než <i>Port Relaye</i> který jste zadali výše. Bridge relay <i>musí</i> zrcadlit kopii adresáře relayí."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:71
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid ""
 " average rate is the same as your <i>maximum rate</i>, then Tor will never "
 "exceed the specified rate. Your <i>maximum rate</i> must always be greater "
 "than or equal to your <i>average rate</i>."
-msgstr "<i>Maximální rychlost</i> je zásoba bytů určená k plnění požadavků v krátkých úsecích, kdy je provoz rychlejší než vámi zadaná <i>průměrná rychlost</i>, ale dlouhodobě je tento průměr udržován. Nízká průměrná rychlost a vysáká maximální rychlost bude udržovat dlouhodobý průměr ale dovolí rychlejší přenos ve špičce, pokud byla rychlost delší dobu pod průměrem. Pkud je vaše průměrná rychlost stejná jako vaše <i>maximální rychlost</i>, Tor ji nikdy nepřekročí. Vaše <i>maximální rychlost</i> musí být vždy větší nebo rovná <i>průměrné rychlosti</i>."
+msgstr "<i>Maximální rychlost</i> je zásoba bytů určená k plnění požadavků v krátkých úsecích, kdy je provoz rychlejší než vámi zadaná <i>průměrná rychlost</i>, ale dlouhodobě je tento průměr udržován. Nízká průměrná rychlost a vysoká maximální rychlost bude udržovat dlouhodobý průměr, ale dovolí rychlejší přenos ve špičce, pokud byla rychlost delší dobu pod průměrem. Pokud je vaše průměrná rychlost stejná jako vaše <i>maximální rychlost</i>, Tor ji nikdy nepřekročí. Vaše <i>maximální rychlost</i> musí být vždy větší nebo rovná <i>průměrné rychlosti</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:96
@@ -156,7 +156,7 @@ msgid ""
 " per second (2048 KB/s), or 50 kilobytes per second (a medium-speed cable "
 "connection). Tor requires a minimum of 20 kilobytes per second to run a "
 "relay."
-msgstr "<i>Průměrná rychlost</i> je maximální dlouhodobý průměr rychlosti, který bude povolen (v kilobytech za sekundu). Můžete například zvolit 2 megabyty ta sekundu (2048 KB/S) nebo 50 kilobytů za sekundu (středně rychlé kabelové připojení). To potřebuje minimálně 20 kilobytů za sekundu aby mohl provozovat relay."
+msgstr "<i>Průměrná rychlost</i> je maximální dlouhodobý průměr rychlosti, který bude povolen (v kilobytech za sekundu). Můžete například zvolit 2 megabyty za sekundu (2048 KB/S) nebo 50 kilobytů za sekundu (středně rychlé kabelové připojení). Tor potřebuje minimálně 20 kilobytů za sekundu, aby mohl provozovat relay."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:103
@@ -167,7 +167,7 @@ msgid ""
 "outgoing bytes than incoming. If you find this is the case and is putting "
 "too much strain on your bandwidth, you should consider unchecking the "
 "checkbox labeled <i>Mirror the relay directory</i>."
-msgstr "Je důležité mít na paměti, že Tor měří rychlosti v <b>bytech</b>, a ne v bitech. Tor také sleduje poze příchozí byty, ne odchozí. Pokud například na svém relayi hostujete kopii adresáře relayí, budete mít více odchozích bytů než příchozích. Pokud je to váš případ a příliš to zatěžuje vaše připojení, měli byste zvážit zda neodškrknout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>."
+msgstr "Je důležité mít na paměti, že Tor měří rychlosti v <b>bytech</b>, a ne v bitech. Tor také sleduje poze příchozí byty, ne odchozí. Pokud například na svém relayi zrcadlíte kopii adresáře relayí, budete mít více odchozích bytů než příchozích. Pokud je to váš případ a příliš to zatěžuje vaše připojení, měli byste zvážit zda neodškrknout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:111
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
 "Tor uses a default list of exit policies that restrict some services, such "
 "as mail to prevent spam and some default file sharing ports to reduce abuse "
 "of the Tor network."
-msgstr "Pravdila výstupu vám umožňují určit, které prostředky na internetu budou moci jiní uživatelé používat skze váš Tor relay.  Tor používá výchozí seznam pravidel výtupu pro omezení některých služeb, jako je email aby se předešlo spamu, a některé výchozí porty pro sdílení souborů aby nedocházelo ke zneužívání sítě Tor."
+msgstr "Pravdila výstupu vám umožňují určit, které prostředky na internetu budou moci jiní uživatelé používat skze váš Tor relay.  Tor používá výchozí seznam pravidel výtupu pro omezení některých služeb, jako je email, aby se předešlo spamu, a některé výchozí porty pro sdílení souborů, aby nedocházelo ke zneužívání sítě Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:121
@@ -198,7 +198,7 @@ msgid ""
 "resource from your relay. If the box labeled <i>Misc Other Services</i> is "
 "checked, Tor users will be able to access other services not covered by the "
 "other checkboxes or Tor's default exit policy."
-msgstr "Každé z políček předstuvje typ prostředků který uživatelům Tor umožňíte používat skrze váš relay. Pokud odškrtneté políčko u konkrétního prostředku, uživatelé Toru nebudou moci používat pro přístup k tomuto typu prostředků váš relay. Pokud je políčko <i>Ostatní služby</i> zaškrtnuté budou mít uživatelé Toru přístup k jiným službám které, které nejsou uvedeny v nekterém z políček nebo výchozích pravidlech po výstup v Toru."
+msgstr "Každé z políček předstuvje typ prostředků který uživatelům Tor umožňíte používat skrze váš relay. Pokud odškrtneté políčko u konkrétního prostředku, uživatelé Toru nebudou moci používat pro přístup k tomuto typu prostředků váš relay. Pokud je políčko <i>Ostatní služby</i> zaškrtnuté, budou mít uživatelé Toru přístup k jiným službám které, které nejsou uvedeny v nekterém z políček nebo výchozích pravidlech po výstup v Toru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:130
@@ -207,12 +207,12 @@ msgid ""
 "represented by each of the exit policy checkboxes. The <b>Description</b> "
 "column describes the resources Tor clients will be allowed to access through"
 " your relay, if the associated box is checked."
-msgstr "Pro úplnost, následující tabukla uvásí konkrétní čísla portů která představují jednotlivá políčka pro pravdilavýstupu. Sloupec <b>Popis</b> popisuje prostředky, které budou moci uživatelé Toru používat skrze váš Relay, pokud bude příslušné políčko zaškrtnuté."
+msgstr "Pro úplnost, následující tabulka uvádí konkrétní čísla portů, která představují jednotlivá políčka pro pravdila výstupu. Sloupec <b>Popis</b> popisuje prostředky, které budou moci uživatelé Toru používat skrze váš Relay, pokud bude příslušné políčko zaškrtnuté."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:138
 msgid "<b>Checkbox</b>"
-msgstr "<b>Políčkox</b>"
+msgstr "<b>Políčko</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:139
@@ -313,7 +313,7 @@ msgstr "*"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:170
 msgid "All other applications that aren't covered by the previous checkboxes"
-msgstr "Všechny aplikace, které nejsou v některém z předchozch políček."
+msgstr "Všechny aplikace, které nejsou uvedeny v některém z předchozích políček."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:175
@@ -323,7 +323,7 @@ msgid ""
 "uncheck all of the checkboxes, your relay is still useful to the Tor "
 "network. Your relay will allow other Tor users to connect to the Tor "
 "network and will help relay traffic between other Tor relays."
-msgstr "Pokud nechcete jiným uživatelům Toru dovolit vytvářet připojení mimo síť Tor z vašeho relaye, můžete odškrtnout všechna políčka. I když není žádné políčko zaškrtnuté, váš relay je pořád v síti Tor užitečný.  Váš relay umožní jiným uživatelům Toru připojit se k síti Tor, a pomůže předávat data mezi jinými Tor relayi."
+msgstr "Pokud nechcete jiným uživatelům Toru dovolit vytvářet připojení mimo síť Tor z vašeho relaye, můžete odškrtnout všechna políčka. I když není žádné políčko zaškrtnuté, váš relay je stejně v síti Tor užitečný.  Váš relay umožní jiným uživatelům Toru připojit se k síti Tor, a pomůže předávat data mezi jinými Tor relayi."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:182
@@ -331,7 +331,7 @@ msgid ""
 "If you chose to run a bridge relay, the <i>Exit Policies</i> tab will be "
 "grayed out, since bridge relays do not allow exit connections. Bridges are "
 "only used by Tor clients to connect to the Tor network."
-msgstr "Pokud se rozhodnete provozovat cridge relay, záložka <i>pravidla výstupu</i> bude šedá, protože bridge relaye neumožňují výsupní připojení. Fungují jen jako mosty pro Tor kilenty do sítě Tor."
+msgstr "Pokud se rozhodnete provozovat bridge relay, záložka <i>pravidla výstupu</i> bude šedá, protože bridge relaye neumožňují výstupní připojení. Fungují jen jako mosty pro Tor kilenty do sítě Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:188More information about the tor-commits mailing list