[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 27 13:15:18 UTC 2012


commit c261199b276a87ee4b91d67fc2e7f23dc2eca807
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 27 13:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/netview.po |   26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/cs/netview.po b/cs/netview.po
index be99fac..83799c1 100644
--- a/cs/netview.po
+++ b/cs/netview.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-27 12:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 13:00+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
 "through a series of relays on the network. Your application's traffic is "
 "then sent as a <i>stream</i> through that circuit. For efficiency, multiple "
 "streams may share the same circuit."
-msgstr "Když chcete anonymně komunikovat skrze Tor (například navštívit weobové stránky), Tor vytvoří tunel, neboli <i>okruh</i> šifrovaných spojení skrze řadu relayí na této síti. Data z vaší aplikace jsou pak odeslána jako <i>proud</i> skrze tento okruh. Pro zvýení efektivity může více proudů sdílet tentýž okruh."
+msgstr "Když chcete anonymně komunikovat skrze Tor (například navštívit webové stránky), Tor vytvoří tunel, neboli <i>okruh</i> šifrovaných spojení skrze řadu relayí na této síti. Data z vaší aplikace jsou pak odeslána jako <i>proud</i> skrze tento okruh. Pro zvýšení efektivity může více proudů sdílet tentýž okruh."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/netview.html:35
@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "<a name=\"netmap\"/>"
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/netview.html:36
 msgid "Network Map"
-msgstr "Mapa Sítě."
+msgstr "Mapa Sítě"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:38
@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
 "indicating the geographic location of relays in the Tor network. Green lines"
 " are drawn between relays to indicate the path of circuits that your Tor "
 "client has created through the Tor network."
-msgstr "Mapa sítě se skládá z mapy světa, s červanými tečkami označujímími zaměpisnou polohu relayí sítě Tor. Zelené linky, zobrazující se mezi relayemi, vyznačují trasu okruhů které váš Tor klient vytvořil v síti Tor."
+msgstr "Mapa sítě se skládá z mapy světa, s červenými tečkami označujímími zeměpisnou polohu relayí sítě Tor. Zelené linky, zobrazující se mezi relayemi, vyznačují trasu okruhů, které váš Tor klient vytvořil v síti Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:44
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Relay je vypnutý nebo prostě neodpovídá."
 msgid ""
 "The relay is <i>hibernating</i>, meaning it is online, but has used up as "
 "much bandwidth as the operator is willing to allow for a given time period."
-msgstr "Relay je <i>zmrazený</i>, což znamená, že je zapnutý, ale vyčerpal už maximální limit přenosu dat který jeho operátor povolil pro toto časové období."
+msgstr "Relay je <i>zmrazený</i>, což znamená, že je zapnutý, ale vyčerpal už maximální limit přenosu dat, který jeho operátor povolil pro toto časové období."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:92
@@ -152,7 +152,7 @@ msgid ""
 "All bandwidth values are estimates based on the minimum of either the "
 "maximum bandwidth sustained input or output over any ten second period in "
 "the past day."
-msgstr "Všechny tyto údaje jsou odhady na základě maximální rychlosti vstupu nebo výstupu v průběhu kteréhokoli desetisekundového období v předchozím dni."
+msgstr "Všechny tyto údaje jsou odhady tvořené menším ze dvou údajů: maximální rychlosti vstupu nebo výstupu v průběhu kteréhokoli desetisekundového období v předchozím dni."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/netview.html:122
@@ -172,14 +172,14 @@ msgid ""
 "href=\"#relaylist\">relay list</a>. If you have selected a circuit or stream"
 " in the list of your current circuits and streams, this panel will show you "
 "details about each relay through which your traffic is currently being sent."
-msgstr "Panel podrobností o relayi na pravé straně obrazovky zobrazuje podrobné informace o relayi nebo relayích označených v <a href=\"#relaylist\">seznamu relayí</a>. Pokud jste označili okruh nebo proud v seznamu vašich současných okruhů a proudů, bude tento panel zobrazovato každém z relayí skrze které právě data prochází."
+msgstr "Panel podrobností o relayi na pravé straně obrazovky zobrazuje podrobné informace o relayi nebo relayích označených v <a href=\"#relaylist\">seznamu relayí</a>. Pokud jste označili okruh nebo proud v seznamu vašich současných okruhů a proudů, bude tento panel zobrazovat podrobnosti o každém z relayí, skrze které právě data prochází."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:132
 msgid ""
 "The fields that you may see in the panel are as follows (<i>Note</i>: not "
 "all of these fields will always be present):"
-msgstr "Toto jsou pole, která uvidíte v tomto panelu (<i>Poznámka</i>: ne všechna pole budou vždy přítomna):"
+msgstr "Toto jsou pole, která můžete vidět v tomto panelu (<i>Poznámka</i>: ne všechna pole budou vždy přítomna):"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:138
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr "<b>IP Adresa</b>"
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:143
 msgid "IP address at which this Tor relay can be reached."
-msgstr "IP andresa na které je možné tento Tor relay kontaktovat."
+msgstr "IP adresa, na které je možné tento Tor relay kontaktovat."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:146
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "<b>Rychlost</b>"
 msgid ""
 "Estimated maximum amount of bandwidth that the directory relays have seen "
 "this relay handle recently."
-msgstr "Odhad maximálního průtoku dat jaký řídící relaye v poslední době na tomto relayi zaznamenali."
+msgstr "Odhad maximálního průtoku dat, který řídící relaye v poslední době na tomto relayi zaznamenali."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:160
@@ -235,14 +235,14 @@ msgstr "<b>Uptime</b>"
 msgid ""
 "Length of time this relay has been available, which can be used to help "
 "estimate this relay's stability."
-msgstr ""
+msgstr "Délka času, po který byl tento relay dostupný, což lze použít pro odhad jeho stability."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:167
 msgid "<b>Last Updated</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Poslední změna</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:168
 msgid "Date this relay's information was last updated."
-msgstr ""
+msgstr "Datum, kdy byly informace o tomto relayi naposledy updatovány."More information about the tor-commits mailing list