[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 27 12:45:19 UTC 2012


commit 383cbdaeaac9ba5ed7e973bddad8678effb3237b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 27 12:45:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/netview.po |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/cs/netview.po b/cs/netview.po
index bd00af9..be99fac 100644
--- a/cs/netview.po
+++ b/cs/netview.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 14:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 12:44+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -179,56 +179,56 @@ msgstr "Panel podrobností o relayi na pravé straně obrazovky zobrazuje podrob
 msgid ""
 "The fields that you may see in the panel are as follows (<i>Note</i>: not "
 "all of these fields will always be present):"
-msgstr ""
+msgstr "Toto jsou pole, která uvidíte v tomto panelu (<i>Poznámka</i>: ne všechna pole budou vždy přítomna):"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:138
 msgid "<b>Location</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Umístění</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:139
 msgid "The geographic location of this Tor relay."
-msgstr ""
+msgstr "Zeměpisné umístění Tor relaye."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:142
 msgid "<b>IP Address</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>IP Adresa</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:143
 msgid "IP address at which this Tor relay can be reached."
-msgstr ""
+msgstr "IP andresa na které je možné tento Tor relay kontaktovat."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:146
 msgid "<b>Platform</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Platforma</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:148
 msgid ""
 "Operating system information and Tor version on which this relay is "
 "currently running."
-msgstr ""
+msgstr "Informace o operačním systému a verzi Toru, na které tento relay nyní běží."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:153
 msgid "<b>Bandwidth</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Rychlost</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:155
 msgid ""
 "Estimated maximum amount of bandwidth that the directory relays have seen "
 "this relay handle recently."
-msgstr ""
+msgstr "Odhad maximálního průtoku dat jaký řídící relaye v poslední době na tomto relayi zaznamenali."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:160
 msgid "<b>Uptime</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Uptime</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:162More information about the tor-commits mailing list