[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 15:45:22 UTC 2012


commit f71b32d2ba1521383963973f0e8c112628b1991c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 15:45:19 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/troubleshooting.po |   18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
index 77fd0b4..dd35df4 100644
--- a/pl/troubleshooting.po
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 15:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 15:36+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgid ""
 "running Tor. If you can't find anything about the particular problem you're "
 "having, check out our website at <i>www.vidalia-project.net</i> for more "
 "support and information.  <a name=\"start\"/>"
-msgstr "Poniżej znajdują się często występujące problemy lub pytania jakie występują  podczas używania Tora. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na poszczególne problemy, sprawdź naszą stronę: <i>www.vidalia-project.net</i> dla dalszego wsparcia i informacji. <a name=\"start\"/>"
+msgstr "Poniżej znajdują się często występujące problemy lub pytania jakie występują  podczas używania Tora. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na poszczególne problemy, sprawdź naszą stronę: <i>www.vidalia-project.net</i> dla dalszego wsparcia i informacji. <a name=\"Rozpocznij pracę\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:25
@@ -41,7 +41,7 @@ msgid ""
 "is looking for your Tor installation in the wrong directory. You can tell "
 "Vidalia where Tor is located by updating the <i>Tor Executable</i> option in"
 " the <a href=\"config.html#general\">general configuration settings</a>."
-msgstr "Najprwdopodobniej Vidalia nie mogła uruchomić Tora ponieważ Vodalia szuka Instalacji Tora w złej lokalizacji. Możesz pokazać Vidalii gdzie znajduje się Tor przez update opcji <i>Tor Executable</i> znajdującej się w zakładce <a href=\"config.html#general\">Ogólna konfiguracja ustawień</a>."
+msgstr "Najprwdopodobniej Vidalia nie mogła uruchomić Tora ponieważ szuka Instalacji Tora w złej lokalizacji. Możesz pokazać Vidalii gdzie znajduje się Tor przez update opcji <i>Tor Executable</i> znajdującej się w zakładce <a href=\"config.html#general\">Ogólna konfiguracja ustawień</a>."
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:33
@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
 "Vidalia sets a random password for Tor's control port to prevent other "
 "applications from also connecting to the control port and potentially "
 "compromising your anonymity."
-msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło dla jego portu kontrolnego, by zapobiec łączeniu się innych aplikacji z portem i by nie narazić twojej anonimowości. "
+msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło dla jego portu kontrolnego, by zapobiec łączeniu się innych aplikacji z portem i by nie narazić twojej anonimowości. "
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:75
@@ -196,7 +196,7 @@ msgid ""
 " Tor process already running. Check the <a href=\"log.html\">message log</a>"
 " to see if any of the last few messages in the list are highlighted in "
 "yellow and contain a message similar to the following:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli Tor przestaje działać tuż po uruchomieniu, najprawdopodobniej inny proces Tora jest uruchomiany w tle. otwórz <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy ostatnie kilka wiadomości nie jest podświetlonych na żółto i nie zawiera informacji o następującej treści:"
 
 # type: Content of: <html><body><pre>
 #: en/troubleshooting.html:131
@@ -204,7 +204,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "connection_create_listener(): Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. \n"
 "Is Tor already running?\n"
-msgstr ""
+msgstr "connection_create_listener():Nie można powiązać z 127.0.0.1:9050 Adres jest już w użyciu. Czy Tor jest już uruchomiony?\n"
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:135
@@ -214,7 +214,7 @@ msgid ""
 "would need to look for <i>tor.exe</i> in your Task Manager. On most other "
 "operating systems, the <i>ps</i> command can help you find the other Tor "
 "process."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli znajdziesz w logu powyższą wiadomość, będziesz musiał zatrzymać inne procesy Tora uruchomiane w tle, zanim ponownie uruchomisz Vidalię. W Windows trzeba poszukać pliku <i>tor.exe</i> w menadżerze zadań. W większości innych oprogramowań komenda <i>ps</i> pomoże ci znaleźć inne procesy Tora."
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:141
@@ -223,12 +223,12 @@ msgid ""
 "seconds), then you should check the <a href=\"log.html\">message log</a> for"
 " information about any errors Tor experienced before it exited. Such errors "
 "will be highlighted in either red or yellow."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli przez jakiś czas Tor działał bez problemów (przez czas dłuższy niż kilka sekund), wtedy powinieneś sprawdzić  <a href=\"log.html\">message log</a> w celu uzyskania informacji na temat błędów na jakie natknął się Tor przed zaprzestaniem działania. Takie błędy będą podświetlone na żółto lub czerwono."
 
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:147
 msgid "<a name=\"stop\"/>"
-msgstr "<a name=\"stop\"/>"
+msgstr "<a name=\"zatrzymaj pracÄ™\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:148More information about the tor-commits mailing list