[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 15:15:19 UTC 2012


commit 63cc027168920c2bf459904643dd6a0ee7d3fe52
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 15:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/troubleshooting.po |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
index 9dd8860..77fd0b4 100644
--- a/pl/troubleshooting.po
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 15:13+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -93,7 +93,7 @@ msgid ""
 "control port, you will need to specify a different port. You can change this"
 " setting in Vidalia's <a href=\"config.html#advanced\">advanced "
 "configuration settings</a>."
-msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić problem manualnie. "
+msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić problem manualnie.  "
 
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:63
@@ -156,7 +156,7 @@ msgid ""
 "Tor for you, you can still fix the problem manually. Simply go into your "
 "process or task manager, and terminate the Tor process. Then use Vidalia to "
 "restart Tor and all will work again."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić ten problem manualnie. Uruchom menadżer zadań i zatrzymaj proces Tora. Następnie użyj Vidalii do zrestartowania Tora, po ponownym uruchomieniu wszystko powinno działać bez problemów."
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li><p>
 #: en/troubleshooting.html:106
@@ -168,7 +168,7 @@ msgid ""
 "login and start up Vidalia. Vidalia attempts to talk to the already running "
 "Tor. Vidalia generates a random password, but it is different than the saved"
 " password in the Tor service."
-msgstr ""
+msgstr "W przeszłości ustawiłeś Tora aby uruchamiał się jako usługa. Jeżeli Tor ustawiony jest by działać jako usługa, uruchamia się podczas restartowania systemu. Jeżeli ustawiłeś Tora by włączał się jako usługa przez Vidalię, losowe hasło zostało wysłane i zapisane w Torze. Podczas restartu,  Tor używa wcześniej zapisanego, losowego hasła. Logujesz się i uruchamiasz Vidalię, Vidalia próbuję nawiązać połączenie z działającym już Torem, Vidalia generuje losowe hasło lecz jest ono inne od hasła zapisanego w usłudze Tora."
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li><p>
 #: en/troubleshooting.html:114
@@ -177,12 +177,12 @@ msgid ""
 "running <a "
 "href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService\">"
 " Tor as a service</a> for more information on how to remove the Tor service."
-msgstr ""
+msgstr "Potrzebna jest zmiana konfiguracji Tora by nie był uruchamiany jako usługa. Zobacz szczegóły dotyczące używania Tora <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WinNTService\"> jako usługi </a> oraz informacji jak usunąć tę opcję. "
 
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:122
 msgid "<a name=\"torexited\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"Tor zamknięty\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:123More information about the tor-commits mailing list