[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 11:46:04 UTC 2021


commit 1670f76fb7e99b0d0ea18bb034be61dbbd321f6b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 11:46:03 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 tr.po | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/tr.po b/tr.po
index 1e933e7bf0..218203c995 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:25+0000\n"
 "Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2677,7 +2677,7 @@ msgid ""
 "You will have to do extra configuration if you don't know any Tor bridges yet, if you connect from a public Wi-Fi network, or if you are in the Eastern Hemisphere.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how Tor bridges hide that you connect to Tor.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails, Tor köprülerini yapılandırdıktan sonra yalnız Tor üzerinden bağlantı kurar. Köprüler, Tor bağlantısı kurduğunuzu gizleyen gizli Tor aktarıcılarıdır.\n\nEkibimiz, farklı Tor köprü türleri kullanarak Tor bağlantısı kurmanıza yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor.\n\nHenüz bildiğiniz herhangi bir Tor köprüsü yoksa, halka açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız veya Doğu Yarımküre'deyseniz ek bir ayar yapmanız gerekir.\n\n<a href=\"XXX\">Tor köprülerinin Tor bağlantısını gizlenmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında ayrıntılı bilgi alın.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
@@ -2689,7 +2689,7 @@ msgstr "Yerel ağ ile bağlantınızı kaybettiniz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1113
 msgid "Testing Internet access…"
-msgstr ""
+msgstr "İnternet erişimi sınanıyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1153
 msgid "You have access to the Internet"
@@ -2697,7 +2697,7 @@ msgstr "Ä°nternet eriÅŸiminiz var"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1187
 msgid "Testing access to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Tor erişimi sınanıyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1230
 msgid "You can connect to Tor"
@@ -2713,15 +2713,15 @@ msgstr "Yerel ağınızdan Tor bağlantısı kurulması engelleniyor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1308
 msgid "Connecting to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Tor bağlantıısı kuruluyor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1364
 msgid "Connected to Tor successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Tor bağlantısı kuruldu"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1388
 msgid "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Artık anonim kalarak ve sansüre takılmadan İnternet üzerinde gezinebilirsiniz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1429
 msgid "Open Network Monitor"
@@ -2737,7 +2737,7 @@ msgstr "Tor Bağlantısını Sıfırla"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1497
 msgid "Configure a Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Bir vekil sunucu yapılandırın"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1523
 msgid "Proxy Type"More information about the tor-commits mailing list