[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 11:16:07 UTC 2021


commit 3fd2bff5fe5c0eac28d25ac8c49a3265a85e8d99
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 11:16:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 pl.po | 14 +++++++-------
 tr.po | 34 +++++++++++++++++-----------------
 2 files changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index f55d9f4909..838655c584 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 10:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:00+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1242,7 +1242,7 @@ msgstr "Dotfiles"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:225
 msgid "Symlink every file in the Dotfiles folder into the Home folder"
-msgstr ""
+msgstr "Dowiąż symbolicznie każdy plik z folderu Dotfiles do folderu użytkownika"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Setting.pm:111
 msgid "Custom"
@@ -2644,13 +2644,13 @@ msgstr "Tor szyfruje i anonimizuje połączenie, przepuszczając je przez 3 prze
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:700
 msgid "<b>Connect to Tor automatically (easier)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Połącz z siecią Tor automatycznie (łatwiejsze)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:748
 msgid ""
 "We recommend connecting to Tor automatically if you are on a public Wi-Fi "
 "network or if many people in your country use Tor to circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "Zalecamy automatyczne łączenie się z siecią Tor, jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi lub jeśli wiele osób w Twoim kraju używa sieci Tor do omijania cenzury."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid ""
@@ -2659,14 +2659,14 @@ msgid ""
 "Someone monitoring your Internet connection could identify this online traffic as coming from a Tails user.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how this auto-configuration works.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails połączy się z kilkoma publicznymi usługami w celu zdiagnozowania Twojego połączenia internetowego i spróbuje różnych sposobów połączenia się z siecią Tor, aż do osiągnięcia sukcesu.\n\nKtoś monitorujący Twoje połączenie internetowe mógłby zidentyfikować ten ruch online jako pochodzący od użytkownika Tails.\n\n<a href=\"XXX\">Dowiedz się więcej o tym, jak działa ta automatyczna konfiguracja.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:850
 msgid ""
 "Tor bridges are hidden Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if connecting to Tor is blocked, for example in China, on some public networks, or parental controls.\n"
 "\n"
 "Choose this option if you already know that you need bridges. Otherwise, Tails will autodetect whether you need bridges to connect to Tor from your local network."
-msgstr ""
+msgstr "Mostki Tor są ukrytymi przekaźnikami sieci Tor. Użyj mostku jako swojego pierwszego przekaźnika Tor, jeśli połączenie z siecią Tor jest zablokowane, na przykład w Chinach, w niektórych sieciach publicznych lub w przypadku kontroli rodzicielskiej.\n\nWybierz tę opcję, jeśli już wiesz, że potrzebujesz mostków. W przeciwnym razie Tails automatycznie wykryje, czy potrzebujesz mostków, aby połączyć się z siecią Tor z Twojej sieci lokalnej."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:893
 msgid "<b>Hide to my local network that I'm connecting to Tor (safer)</b>"
@@ -2687,7 +2687,7 @@ msgid ""
 "You will have to do extra configuration if you don't know any Tor bridges yet, if you connect from a public Wi-Fi network, or if you are in the Eastern Hemisphere.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how Tor bridges hide that you connect to Tor.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails połączy się z siecią Tor dopiero po skonfigurowaniu mostków Tor. Mostki są poufnymi przekaźnikami Tor, które ukrywają, że łączysz się z siecią Tor.\n\nNasz zespół robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Ci połączyć się z siecią Tor przy użyciu najbardziej dyskretnych typów mostków Tor.\n\nBędziesz musieć wykonać dodatkową konfigurację, jeśli nie znasz jeszcze żadnych mostków Tor, łączysz się z publicznej sieci Wi-Fi lub znajdujesz się na półkuli wschodniej.\n\n<a href=\"XXX\">Dowiedz się więcej o tym, jak mostki Tor ukrywają, że łączysz się z siecią Tor.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
diff --git a/tr.po b/tr.po
index 3b197a6b09..1e933e7bf0 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 09:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 11:15+0000\n"
 "Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr "Dosyalar `Persistent' klasöründe depolansın"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
 msgid "Welcome Screen"
-msgstr "Hoş Geldiniz Ekranı"
+msgstr "Karşılama Ekranı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
 msgid "Language, administration password, and additional settings"
@@ -1717,16 +1717,16 @@ msgstr "Tor kullandığınızı gizlemek için bir obfs4 köprüsü yapılandır
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:304
 msgid "Connecting to Tor without bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Köprü kullanmadan Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:311
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:335
 msgid "Connecting to Tor with default bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan köprüler kullanılarak Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:318
 msgid "Connecting to Tor with custom bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Özel köprüler kullanılarak Tor bağlantısı kuruluyor…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:410
 msgid ""
@@ -1982,7 +1982,7 @@ msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı"
 msgid ""
 "The Unsafe Browser was not enabled in the Welcome Screen.\\n\\nTo use the Unsafe Browser, restart Tails and enable the Unsafe Browser in the additional settings of the Welcome Screen.\\n\n"
 "To always enable the Unsafe Browser, turn on the Welcome Screen feature of the Persistent Storage."
-msgstr "Hoş geldiniz ekranında, Güvenli Olmayan Tarayıcı etkinleştirilmemiş.\\n\\nGüvenli Olmayan Tarayıcıyı kullanmak için, Tails uygulamasını yeniden başlatın ve Hoş Geldiniz Ekranındaki ek ayarlardan Güvenli Olmayan Tarayıcıyı etkinleştirin.\\n\nGüvenli Olmayan Tarayıcıyı kalıcı olarak etkinleştirmek için, Kalıcı Depolama Biriminde Hoş Geldiniz Ekranı özelliğini açın."
+msgstr "Karşılama ekranında, Güvenli Olmayan Tarayıcı etkinleştirilmemiş.\\n\\nGüvenli Olmayan Tarayıcıyı kullanmak için, Tails uygulamasını yeniden başlatın ve Karşılama Ekranındaki ek ayarlardan Güvenli Olmayan Tarayıcıyı etkinleştirin.\\n\nGüvenli Olmayan Tarayıcıyı kalıcı olarak etkinleştirmek için, Kalıcı Depolama Biriminde Karşılama Ekranı özelliğini açın."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:103
 msgid ""
@@ -2138,16 +2138,16 @@ msgstr "İletişim OpenPGP herkese açık anahtar bloğu geçersiz"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:128
 msgid "You turned on Offline Mode in the Welcome Screen."
-msgstr ""
+msgstr "Karşılama ekranından Çevrimdışı Kipi etkinleştirdiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:129
 msgid "It is impossible to connect to Tor in Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Çevrimdışı kipte Tor ile bağlantı kurulamaz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:130
 msgid ""
 "To connect to Tor and the Internet, restart Tails without Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Tor ve İnternet bağlantısı kurmak için Çevrimdış Kipi kapatıp Tails uygulamasını yeniden başlatın."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -2531,7 +2531,7 @@ msgstr "Köprüler gizli Tor aktarıcılarıdır. Bulunduğunuz yerde Tor ağı
 msgid ""
 "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Learn more about Tor "
 "bridges</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Tor köprüleri hakkında ayrıntılı bilgi alın</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:123
 msgid "Use a default bridge"
@@ -2634,13 +2634,13 @@ msgstr "Tor ağı, bağlantınızı 3 aktarıcıdan geçirip şifreleyerek anoni
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:700
 msgid "<b>Connect to Tor automatically (easier)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tor ile otomatik olarak baÄŸlan (daha kolay)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:748
 msgid ""
 "We recommend connecting to Tor automatically if you are on a public Wi-Fi "
 "network or if many people in your country use Tor to circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "Herkese açık bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız ya da ülkenizdeki birçok kişi sansürü atlatmak için Tor kullanıyorsa, Tor ile otomatik bağlantı kurmanızı öneririz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid ""
@@ -2649,24 +2649,24 @@ msgid ""
 "Someone monitoring your Internet connection could identify this online traffic as coming from a Tails user.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how this auto-configuration works.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails, İnternet bağlantınızı tanılamak için herkese açık birkaç hizmete bağlanarak, başarılı olana kadar Tor ile bağlantı kurmak için farklı yollar deneyecek.\n\nİnternet bağlantınızı izleyen biri, bu çevrimiçi trafiğin bir Tails kullanıcısından geldiğini belirleyebilir.\n\n<a href=\"XXX\">Otomatik yapılandırma işleminin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi alın.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:850
 msgid ""
 "Tor bridges are hidden Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if connecting to Tor is blocked, for example in China, on some public networks, or parental controls.\n"
 "\n"
 "Choose this option if you already know that you need bridges. Otherwise, Tails will autodetect whether you need bridges to connect to Tor from your local network."
-msgstr ""
+msgstr "Tor köprüleri gizli Tor aktarıcılarıdır. Örneğin Çin'de, bazı halka açık ağlarda veya ebeveyn denetimi yapılan ağlarda Tor ile bağlantı kurulması engellenmişse, ilk Tor aktarıcınız olarak bir köprü kullanın.\n\nKöprülere gerek duyduğunuzdan eminseniz bu seçeneği seçin. Yoksa Tails, yerel ağınızdan Tor bağlantısı kurmak için köprü gerekip gerekmediğini otomatik olarak algılar.."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:893
 msgid "<b>Hide to my local network that I'm connecting to Tor (safer)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tor bağlantısı kurduğum yerel ağımdan gizlensin (daha güvenli)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:941
 msgid ""
 "You might need to go unnoticed if using Tor could look suspicious to someone"
 " who monitors your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Tor kullanmak, İnternet bağlantınızı izleyenlerin sizden şüphelenmesine neden olacaksa, fark edilmemeniz gerekebilir."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:959
 msgid ""
@@ -2681,7 +2681,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"FIXME\">Tor ile bağlantı kurmak hakkında ayrıntılı bilgi alın</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1073
 msgid "You lost connection to the local network."More information about the tor-commits mailing list